På randen av kaos

Jag var på väg att gå och lägga mig, men kände ett plötsligt behov av att dela med mig av ytterligare ett stycke från boken Märk Världen av Tor Nörretranders. Ett av de sista kapitlena i boken heter "På randen av kaos". Det kapitlet handlar om att det intressanta händer när och där ordning möter kaos. Komplexiteten växer på randen av kaos.

Jag citerar:
... För att kunna räkna ut vad en människa kommer att göra måste man med andra ord veta allt som denna människa har fått veta och ha haft alla upplevelser som denna människa har haft. Man måste ha varit i denna människas ställe överallt där hon har varit och ha handlat i hennes ställe överallt där hon har handlat. För att ha tillräckligt mycket information för att räkna ut vad en människa kommer att göra måste man vara den människan själv.

Och då har man inte denna information, för det mesta av det en människa upplever och gör är icke-medvetet.

Man kan aldrig förutsäga vad man själv eller en annan människa kommer att göra, för det kräver att man har tillgång till all den information man själv eller andra människor har och har haft, och detta är omöjligt, eftersom människor till större delen fungerar icke-medvetet.
...

Djupt!
Det är utifrån ovan bäst att vara oerhört ödmjuk avseende att försöka förutsäga andras beteende. Om du tycker dig ha tillräckligt med information om en annan människa för att kunna förutsäga hur han eller hon borde agera i en viss given situation - kom ihåg att din förutsägelse är just bara det, en förutsägelse - inte en sanning ... Sanningen känner inte ens personen själv till.


Läs mer om komplexitetsteorier.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering