Interkulturell kommunikation


Jag har varit tre dagar i Riga denna veckan. Syftet var att via en Workshop lägga fast strategin för global staffing - process, samarbetsformer och verktygsstöd. Vi var två svenskar, två finnar, två indier, två tyskar och en tjeck ... ingen Bellman.


Min reflektion så här efteråt handlar mycket om hur viktigt det är att man har en gemensam kommunikationsplattform - dvs att det engelska språket pratas mer eller mindre flytande av alla inblandade i mötet. Om inte, så tappar man otroligt med "bandbredd" i diskussionerna. Jag lade också märke till att gruppdynamiken inte utvecklades utifrån vilken nationalitet var och en hade utan snarare utifrån vilken personlighet och familjesituation varje individ hade. Någon var mer introvert, andra extroverta, någon drivande - andra mer passiva, någon gillade fotboll, vissa var uppe senare på kvällarna medan andra åkte tillbaka till hotellet tidigare, några hade små barn - andra större barn, medan någon var vegetarian och gillade champagne.


Slutsatsen för mig är att för att hålla ett effektivt "globalt" möte med personer med så många olika nationaliteter handlar det väldigt mycket om övertydlig kommunikation på "internationell engelska" och att nyttja sin egen och andras sociala kompetens för att påverka gruppen att nå progress. Den interkulturella kommunikationen (som hanterar de olikheter som finns mellan olika kulturer) är inte oviktig men inte alls så framträdande som vissa vill hävda. Fokus bör istället vara på att bemöta varje person utifrån dens personlighet.


Avslutningsvis delar jag med mig av en kort film från det fantastiska midsommarfirandet i Riga under onsdagskvällen. Vägarna närmast floden var avstängda och flera tusen personer trängdes på gatorna framför scener med olika framträdande, tält med grillad mat och andra tält där man kunde köpa förfriskningar. Det var snäppet högre feststämning än på en maximalt toppad Malmöfestival. Fundera på vilken exformation som aktiveras hos dig via denna korta film - räcker denna information för att du ska skapa dig en bild av hur man firar midsommar i Riga?


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering