Inlägg

Visar inlägg från mars, 2023

World Happiness Report 2023 - Sverige 6:a

Bild
Då har World Happiness Report för 2023 släppts. Rapporten visar att Finland är det land där invånarna är lyckligast - Sverige kommer på sjätte plats (se topp tio nedan). Några kommentarer från rapporten och från annan media: Finland toppar listan för sjätte året i rad De länder som har lägst lycka är i ordning: Afghanistan , Libanon, Sierra Leone Begreppet lycka i denna rapport skulle enligt vissa kritiker bytas ut mot " nöjd med livet " ( satisfaction with their lives ) för att bättre spegla det rapporten mäter Om man strikt tittar på vilka länder som upplever mest positiva känslor skulle latin-amerikanska länder toppa listan, med Paraguay och Guatemala i täten Trots pandemi, kriget i Ukraina samt ökade levnadskostnader så ligger nivåerna av lycka på ungefär samma nivåer idag som för ett par år sedan Effektiviteten i ett lands styrning ( State effectiveness ) har stor påverkan på ett lands lycka - parametrar som förmågan att få in pengar och tillhandahålla tjänster, upp