World Happiness Report 2023 - Sverige 6:a

Då har World Happiness Report för 2023 släppts. Rapporten visar att Finland är det land där invånarna är lyckligast - Sverige kommer på sjätte plats (se topp tio nedan).


Några kommentarer från rapporten och från annan media:

  • Finland toppar listan för sjätte året i rad
  • De länder som har lägst lycka är i ordning: Afghanistan, Libanon, Sierra Leone
  • Begreppet lycka i denna rapport skulle enligt vissa kritiker bytas ut mot "nöjd med livet" (satisfaction with their lives) för att bättre spegla det rapporten mäter
  • Om man strikt tittar på vilka länder som upplever mest positiva känslor skulle latin-amerikanska länder toppa listan, med Paraguay och Guatemala i täten
  • Trots pandemi, kriget i Ukraina samt ökade levnadskostnader så ligger nivåerna av lycka på ungefär samma nivåer idag som för ett par år sedan
  • Effektiviteten i ett lands styrning (State effectiveness) har stor påverkan på ett lands lycka - parametrar som förmågan att få in pengar och tillhandahålla tjänster, upprätthålla lag och ordning, och att undvika inbördeskrig samt repressioner
  • De område man mäter i rapporten är mer exakt: income, social support, healthy life expectancy, freedom to make life choices, generosity, freedom from corruption
  • Vad gör finnarna för att uppleva lycka - läs denna artikel

Läs gärna några av mina andra blogginlägg på tema lycka och välmående.

Ett inlägg jag verkligen kan rekommendera är det jag skrivit om boken "The Little Book Of Lykke (Happiness)". Där beskriver Meik Wiking vilka sex faktorer som ligger till grund för ett lyckligt liv, nämligen:
Togetherness - Money - Health - Freedom - Trust - Kindness


Finland Happiest Country...


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering