22 april 2013

The 48 hour transformation by Robin Sharma

This Robin Sharma - he is one amazingly productive guy. See his latest marketing video here, talking about his concept "The 48 hour transformation". 
It´s about "4 big secrets of the top 5% achievers".See the energizing video according to my link above or just be exformed by my summary;

1) Cut your excuses in half + double the action you take

You can make excuses or you 
can change the world, but
YOU CAN´T DO BOTH

If you look for your excuses,
YOU`LL FIND THEM

Your excuses are nothing
more than the lies your
FEARS HAVE SOLD YOU

CUT YOUR EXCUSES IN HALF
DOUBLE YOUR ACTION

Success is much less about IQ and
MUCH MORE ABOUT HARD WORK

2) Leave the herd

To have the result only 5% get, have the 
guts to do what only 5% are willing to do

Most people gossip too
much, drink too much,
WORRY TOO MUCH AND
COMPLAIN TOO MUCH

Genius is an act that 
threatens people

All geniuses were first laughed at
BEFORE THEY WERE REVERED

3) DIG GRIT

Grit means
You just don´t give up

Grit means
You have ridiculous levels of persistence

Grit means
You get knocked down and you get back up

FALL IN LOVE WITH 
YOUR CRAFT and YOUR VISION

All masters suffer

You don´t get lucky
you create lucky

4) Get fit to
be of use

The more fit you are
the more people you can help

The more fit you are
the more you can pursue your vision

The more fit you are
The more you´ll have
the energy and the 
STAMINA TO CHANGE
THE WORLD


Magical invention that made peace with lions

If you want to be touched by at least one story this month - this is the one!
"An invention that made peace with lions"

From ted.com:
Richard Turere is a young Maasai man who lives in the wilderness of the Kenya savanna, on the edge of a national park full of rhino, giraffe, buffalo and lions. Since he was 9, Richard has held the honored chore of tending his father's cattle; in his free time, he tinkered with electrical gadgets. After dismantling the few household appliances, Richard taught himself how to fix them, and then he started inventing. He fit his parents' home with fans made from car parts and other junkyard components harvested from junkyards, then built other inventions for his neighbors.

Enjoy:

21 april 2013

Your brain at work by David Rock

Kontentan #338 summerar boken "Your brain at work - strategies for overcoming distraction, regaining focus, and working smarter all day long" written by David Rock. Boken handlar om hur du kan använda din hjärna mer effektivt, t ex för att hålla din stress på optimal nivå, för att öka din kreativitet, för att slippa ifrån negativa känslor, för att göra nya medlemmar i din grupp till vänner och hur du enkelt kan få till stånd förändring.  


"Simply put, this intriguing book offers fascinating research about the brain´s functions, limitations, and capacities, and it teaches us how we can direct our own brain chemistry in order to achieve fulfillment and success. Well worth reading and ingesting these skills". 
Stephen R. Covey, author of The 7 habits of highly Effective people.

Några "inblickar" från boken:

Planera din dag så att du utnyttjar hjärnan bäst
Prefrontala cortex är den del av hjärnbarken som ligger längst fram. Den arbetar främst med icke-rutinmässigt tankearbete som att analysera, sätta mål, planera, lösa problem och fatta rationella beslut. Den utgör bara 4-5% av hela hjärnan men förbrukar snabbt energi.
Så prioritera:
  • skriv ner vad du behöver minnas
  • dela in dagen i olika block, t ex ett block för problemlösning, några block för mer automatiska uppgifter och möten
  • undvik att ha många bollar i luften - om du gör något viktigt, var inte samtidigt uppkopplad utan säkra att du är i en ostörd miljö.
Hjärnan fungerar bäst vid rimliga stressnivåer
Vi presterar bäst då vi upplever en positiv stress - då har vi rätt nivåer av de två hormonerna, dopamin och noradrenalin, i hjärnan. Forskning visar att stresskänslighet ofta varierar mellan könen. Östrogen hos kvinnor gör att de ofta föredrar att få saker gjorda en vecka före deadline, medan testosteronet i männen gör att de behöver en annalkande deadline för att bli produktiva. Känner du dig stressad? Ta en promenad eller bryt av med lite humor.
Hur du får ut mest av din hjärnas kreativitet
Kreativa insikter kommer lättast till oss när vi inte tänker medvetet. Det gäller att göra något annat, som att ta en promenad, för att sätta igång hjärnans omedvetna problemlösningsmaskineri. Lugn och lycka främjar också möjligheten att få nya insikter. Detta har bl. a Google tagit fasta på och skapat miljöer på sina kontor som uppmuntrar till lek och nöje.
Du blir effektivare genom att vara här och nu
Medveten närvaro (i motsats till att använda hjärnan som autopilot) hjälper dig att styra din hjärna i rätt riktning. I detta tillstånd upplever du omvärlden och vad som pågår i din hjärna så verklighetstroget som möjligt. Det handlar om att kunna granska sig själv objektivt, som om en tredje part granskade dig.
Så här håller du dig lugn vid motgångar
Vårt limbiska system avgör om en händelse ska uppfattas positivt eller negativt. Dessa äldre delar av hjärnan strävar efter att minimera fara och maximera belöningar. Det fungerar inte att undertrycka en negativ känsla. Bättre är att sätta ord på ditt tillstånd. Det hjälper dig att behålla lugnet. Hjärnan söker hela tiden mönster i tillvaron för att göra förutsägelser, baserat på tidigare erfarenheter. När vi är osäkra lägger hjärnan mer fokus på situationen och gör oss beredda på flykt. I dessa situationer kan det hjälpa att omvärdera/omtolka situationen eller att byta utgångspunkt, se situationen på ett helt nytt sätt.
Människan, ett motsägelsefullt socialt djur
Mänskligt sällskap är ett av människans starkaste behov. Att ha många sociala relationer gör dig inte bara lycklig. Det ökar både din effektivitet och din livslängd. Ändå betraktar vi instinktivt nykomlingar som fiender. Det är därför viktigt att våga bryta isen, lite småprat gör ofta att man hittar något gemensamt vilket gör att nykomlingen är på väg att bli en vän. Vi vill också bli rättvist behandlade. Vår uppskattning av rättvisa sitter djupt, det kan vara en följd av att vi förr i tiden var tvungna att kunna lita på att man skulle få en gentjänst för en tidigare gåva när man hade behov av den. Hög status ökar hjärnans förmåga att koppla samman hjärncellerna och därmed din förmåga att ta itu med stora informationsmängder eller avancerade idéer.
Hur du förändrar en grupps beteende
Metoden för att förändra en grupp består av följande tre steg:
  1. Skapa en trygg miljö. Det minskar eventuella känslor av hot
  2. Fäst gruppens uppmärksamhet på den önskade förändringen
  3. Repetera för att hålla de nya hjärnförbindelserna vid liv
Om du innan du läser boken vill höra lite mer om vad boken handlar om, kolla in när David Rock pratar i ett Google Tech Talk om "Your brain at work":

Do you have a secret?

Do you have a secret you would like to tell the world, still being anonymous?
Use postsecret.com, a site where secrets come visible.


"The secrets I receive reflect the full spectrum of complicated issues that many of us struggle with every day: Intimacy, trust, meaning, humor, and desire."
Frank Warren

The TED talk below ("Half a million secrets") describes the need that people have to share their secrets - an example of a very specific type of one-way broadcast communication where e.g confessions can be made public in a safe way:

9 april 2013

Röhlander - vara en vinnarskalle

Jag och Olof Röhlander har rätt mycket gemensamt. Vi är båda före detta pingisspelare, har haft en trygg och stabil uppväxt, har kommit i kontakt med mental träning av Uneståhl och gillar personlig utveckling.

I nedan klipp berättar Olof bl a om komponenterna i "det perfekta föredraget":
Det ska vara Lärorikt, Inspirerande, Roligt och ge Energi...


Direkt från Kontentan #366 - en summering av boken "Bli en vinnarskalle" av Olof Röhlander:
Tio lärdomar för framtidens vinnarskalle
1. Lär dig att bli mer flexibel.
2. Lär dig att hitta mål som motiverar, utmanar
och ger mening.
3. Lär dig att bli riktigt bra på något.
4. Lär dig att fokusera på rätt saker.
5. Lär dig att vända svagheter till styrka.
6. Lär dig att skapa värden för andra.
7. Lär dig att bli din egen bästa vän.
8. Lär dig att släppa det som inte tillför något
konstruktivt.
9. Lär dig att täcka upp det du själv inte kan
eller vill göra.
10. Lär dig att ta vara på livet
.

Följ gärna vad Olof skriver på hans blogg.

2 april 2013

Exformation Magic7 Easter 2013

This month - music videos from YouTube:  
OskarBrunoAnsiktetMacklemoreDepechePitbullPetterRobinKim