30 mars 2021

Sustainability, Happiness and Authentic leadership

This Sunday I had the opportunity to take part in a conversation related to Sustainability, Happiness and Authentic leadership. The host was my good friend Tomas Holasek from Abintus Consulting who had invited me to the Emprogage "Best For The World Broadcast" via Youtube. I contributed by explaining how the specific framework of Emotional Intelligence called EQ-i 2.0 can be used in order to describe which abilities that are preferable in order to act authentic and as a role model. We covered also the fact that happiness and well-being is a good starting point if you want to be successful in life.

The EQ-i 2.0 framework from MHS describing the 15 subscales of emotional intelligence:


In the video below you can among many things learn more about the six abilities that you can practice in order to become a truly authentic leader:

  • Self-Actualization
  • Reality Testing
  • Self-Regard
  • Emotional Self-Awareness
  • Social Responsibility
  • Independence
I hope you will enjoy the session - remember: Success comes from Focusing on your personal Well-being;


You can read more about leadership, happiness and emotional intelligence in my book "Exformativt ledarskap - 49 nyanserade framgångsrecept". Have a peek view via google books.

Buy the book via Adlibris or via Bokus.

28 mars 2021

Leading from anywhere av David Burkus

Sugen på ytterligare några heta tips på hur du leder på distans? Då ska du fortsätta läsa detta inlägg...

Boken "Leading from Anywhere -The Essential Guide to Managing Remote Teams" skriven av David Burkus ger dig verktyg för att hantera utmaningar som kulturskapande, produktivitet och kreativitet. 

Nedan axplock är en eX4Mat!v summering av ChefBOKEN #2 2021:Forskning visar att distansarbetare får
mer gjort på kortare tid och dessutom har lägre sjukfrånvaro


Tre aspekter som ett team måste ha på plats för att distansarbete ska fungera:
  • En gemensam förståelse för varandra - man behöver lära känna varandra och reda ut vilka beteenden och vanor som ska gälla för gruppen. 
  • En gemensam identitet - klargör vilka vi är som grupp samt koppla individuella prestationer till gruppens överordnade mål
  • Ett gemensamt syfte - ska svara på frågor som "Vad kämpar vi för?" eller "Vilket problem försöker vi lösa?"

Den viktigaste aspekten för högpresterande team är:
 psykologisk trygghet
(innebär att medlemmarna vågar visa sig sårbara samt kan ta risker utan hot om negativa konsekvenser)
För att uppnå detta behöver ledaren jobba på ömsesidig respekt och interpersonell tillit. Föregå med gott exempel genom att erkänna misstag, svara på mail och meddelande, låt medarbetaren tala till punkt och ha alltid video på under videosamtal.


Odla det digitala relationsbyggandet:
- skapa tillfällen att prata om annat än jobb
- arrangera en digital fika i veckan
- planera in gemensamma måltider
- jobba "parallellt" tillsammans digitalt
- låt kontorstider råda


Sätt upp regler för synkron och asynkron kommunikation
Asynkron:
- skriv tydliga och koncisa meningar
- anta aldrig att konsensus råder
- för aktivt in positivitet i kommunikationen
- tolka alltid kommunikationen välvilligt

Synkron:
- använd gärna vanlig telefoni
- i möte med fler än två deltagare är videomöte att föredra. Strunta i virtuella bakgrunder, ha en ljuskälla bakom kameran och titta in i kameran.


Kreativt arbete på distans - hur?
Förtydliga den digital processen och bryt ner det till tre typer av möten:
Problemmöte - där syftet är att diskutera och tydliggöra det problem som ni vill lösa.
Idémöte - med fokus på att vaska fram idéer. Se till att alla bidrar och fokusera på kvantitet.
Beslutsmöte - ta fram en prioriterad lista och diskutera de bästa idéerna en och en. Ta beslut på hur ni går vidare.


Prestation och engagemang
- chefen har till uppgift att sätta upp mål för teamet
- personliga mål samskapas mellan chef och medarbetare
- fokusera på kontinuerlig uppföljning, t ex genom "dagliga stand-ups"
- stäm av regelbundet med alla i teamet
- kommunicera "small wins" regelbundet


Det är inte så stor skillnad mellan att leda på distans och leda från ett klassiskt kontor. Dock, distansbaserat ledarskap kräver mer av dig som chef. Inget får lämnas åt slumpen. Inget får bli osagt. Inget kan lämnas åt oskrivna regler och normer.


Avslutningsvis, en video via Youtube där David pratar om "How to lead remote teams effectively": 


20 mars 2021

International Day of Happiness 2021

Today is the International Day of Happiness. It is an annual event organized by the United Nations to promote the idea that feeling happy is a global human right. The theme for this year´s International Day of Happiness is "Keep Calm, Stay Wise. Be Kind" and is in response to the COVID pandemic. Learn more about this day from United Nations or from the site Happiness.com.


Every year UN publish a World Happiness Report including among many things a global survey measuring  subjective well-being among countries, mainly using the Gallup World Poll which measures life evaluation and positive/negative emotions. For many years the Nordic countries have been in the top in this ranking and this is also true this year. Below picture shows the top 20 countries in Ranking of Happiness 2018-2020:To learn more about happiness in the Nordic countries, you can read my short summary of the book "The little book of Lykke (Happiness)" written by Meik Wiking. From this book we learn that the Nordic societies have six things in common that impacts happiness: 

Togetherness, Money, Health, Freedom, Trust, Kindness.


You can find many sites that help you in order to learn about how to become more happy. One of them is Action for Happiness where you among many things can find coming Events and inspiring YouTube webcasts...

An infographic from Action for Happiness giving us keys to happier living:


From the site dayofhappiness.net, you find three ways you can celebrate the International Day of Happiness:

HAPPIER

Do something for your own happiness - make time to do something you really enjoy, get moving outside, learn something new or write down three things you are grateful for.


KINDER

Do something for someone else - donate to a food bank or charity, text or call someone to tell them what you appreciate about them, volunteer in your local community.


TOGETHER

Share the International Day of Happiness with others and help more people get involved in the day and thinking about ways to promote happiness and mental health.Finally, a clip from YouTube introducing the Smurfs and Unicef collaboration:

7 mars 2021

Supporting the mental health of Remote employees


From Forbes.com you can find a post describing "10 creative ways Organizations are supporting the mental health of Remote employees". A research study conducted partly by Harvard Business Review found that:

 "85% of people have expressed a decline in well-being since the start of the pandemic"From the article, a summary of what you can do to promote mental health:


Make Mental Health a Key Performance Indicator (KPI)

Set health and wellness targets and value these just as much as your Business KPI´s. This is to signal to people that they take their well-being seriously


Extend Employee Mental Health Benefits to Dependants

Support not only the employee, but also their spouse and children in various health benefit programs in order to promote employee emotional well-being


Make Mental Health a Company Value

Define values like "Be Kind to Your Mind" meaning that you should avoid unnecessary urgency and have a 48 hour response time to team emails


Adopt an Outcome First Approach to Working

Give employees the autonomy and flexibility to work when they want and how they want, as long as weekly outcomes are being achieved


Help People Learn a New Instrument

Playing an instrument is like a mental full-body workout, so support employees in learning to play an instrument


Organize Lunch Roulette

To encourage people to form new relationships, now and then assign someone random in the business to have an hour lunch with


Start an Interactive Mental Health Slack Channel

Give employees a venue to share their feeling out in the open, let others know that they´re not alone, and ask for help


Move your Meetings Outside

Identify meetings where you can connect while walking outdoors, e.g at the closest park, and get some much-needed fresh air


You can read a Swedish translation via "Chef" by following this link...