18 november 2017

Hjärnstark

Vi har länge vetat om att fysisk träning gör att vi mår bättre. Men, modern forskning börjar nu också kunna förklara varför vi mår bättre av motion och träning. Det visar sig till stor del bero på att motion och träning stärker våra hjärnor. Nedan summering är kopplad till boken "Hjärnstark - hur motion och träning stärker din hjärna" skriven av Anders Hansen, med fokus på hans föreläsning på Youtube publicerat av Bonniers.Fyra minuters rörelse ökar tioåringars förmåga 
att bortse från distraktioner
- inte bara att "springa av sig överskottsenergi"


Bunkeflo-studien
gymnastik varje dag i lågstadiet gjorde barn bättre i matte och svenska

Minnet krymper med åren...
Hippocampus krymper ca 1% per år efter 25 års ålder -
kan motverkas genom att promenera 45 minuter 3 ggr per vecka...

Minne och träning
Träna (dock ej för intensivt) innan eller under inlärningen.
De riktigt fina effekterna kommer 
om du tränar regelbundet flera månader

Kring kreativitet
a) divergent tänkande - "brainstorming"
b) konvergent tänkande - hitta ett eller ett fåtal rätta svar
presterar markant bättre om du varit aktiv före eller under övningen

Tre viktiga ingredienser för ditt välmående
dopamin - serotonin - noradrenalin
efter träning ökar nivåerna av alla dess tre ämnen!
Medicin mot depression - spring 45 minuter 3 ggr per vecka

Stress
Hypothalamus - Hypofysen - Binjurarna
Kortisol utsöndras - ökar puls och blodtryck
(mobiliserar kroppens uråldriga "fight and flight" mekanism)
kan i vardagen innebära "kronisk stress"

Vid träning utsöndras kortisol... 
(eftersom träning är en typ av stress)
Men, efteråt går kortisolnivån ner lägre än nivån före träningen
så: fysisk träning lär kroppen 
att inte reagera så starkt på stress


Blir vi smartare av att röra oss (alltså ökar vår IQ)?
Studie på alla "18-åringar" som mönstrat i Sverige
Fanns 1300 enäggstvillingar
(dvs samma gener och vuxit upp tillsammans)
Man fann att i tvillingpar som hade tränat sin kondition olika mycket
 så hade de med bättre kondition högre IQ än de med sämre kondition. 
De hade alltså
  blivit lite smartare av att röra på sig.


Vad händer vid träning?
20% mer blod till musklerna och även till hjärnan.
skapas "mirakelmedlet" BDNF (Brain-derived-neurotrophic factor) -
ett protein som gör att nervceller får starkare koppling mellan sig,
samt skyddar de nervceller som är på väg att dö


Varför älskar inte alla att röra på sig?
Evolutionärt så är vi vana vid att ha ett underskott på kalorier, 
vilket betyder att kaloririk mat smakar otroligt gott för oss!
bäst att passa på att äta när man stöter på något gott
(t ex en chipspåse i skafferiet)
Och, det fanns förr en poäng att "hushålla med vår energi"

"Walking is man´s best medicine"   
             (Hippocrates ca 400 före Kristus)

 Prioritera att regelbundet röra på dig!
primärt för att hjärnan ska må så bra som möjligt 
och därmed att du som person ska bli så välmående som möjligt!

Hur ska man röra sig för att få bästa effekt för hjärnan?
"Hjärndosen" 
Alla steg räknas, men för maximal kognitiv effekt:
fysisk träning 45 minuter 3 ggr per vecka
(ska bli andfådd)
promenad ger bra effekt, men springa är bättre
(styrketräning har man inte sett ger samma effekt)


Anders Hansen berättar mer om "Hjärnstark", se hela föreläsningen via Youtube:


8 november 2017

Grattis - åtta år!

Då har det gått ytterligare ett år - idag är det åtta år sedan jag startade denna blogg.
Mitt senaste år har inte varit mitt mest produktiva år rent bloggmässigt . Mycket fokus har varit på att driva konsultfirman Hedin Exformation AB med allt vad det innebär. Mina tjänster kring ökad framgång genom fokus på ditt välmående finns ju paketerat under konceptet "den Välmående Ledaren" där det också finns en blogg med fokus på emotionella förmågor (EQ).

Men, några "heta blogginlägg" har det trots allt blivit senaste året. T ex den om Millennials av Simon Sinek som beskriver vad som krävs för att göra millennials nöjda, the Happiness Track - som beskriver varför lycka och vänlighet skapar långsiktig framgång samt "Bädda din säng" som bland annat beskriver varför du ska börja varje dag med "a task completed".

Lite intressant statistik:

Mest lästa inlägg sedan starten:
Feedback-trappan   9467 visningar
Johari fönster   6704 visningar
a Coaching Leadership style   4422 visningar
Därför älskar vi Kissies   4080 visningar
Först Förstå... sedan Bli Förstådd   3060 visningar
Assertiv kommunikation   2082
Ledaren utan titel av Robin Sharma   1338 visningar

Den största trafikkällan är:
https://www.google.se   11834 visningar

Sökord:
Feedbacktrappan   2336 visningar
johari fönster   1310 visningar

Visningar per land:
Sverige    91376 visningar
USA   30972 visningar
Ryssland   27524 visningar
Ukraina   7885 visningar
Tyskland   7560 visningar

Avslutningsvis, ett YouTube-klipp från årets "Så mycket bättre" som berör - "Märkt av dig":

2 november 2017

Vad är meningen med livet?

Det finns inom NLP en modell där man”skiktar hjärnan” i sex olika ”logiska” nivåer. De olika nivåerna kan användas som ett hjälpmedel för att sortera tankar och skapa en helhet.

Enligt utbildningsföretaget Flowpartner:
”Nivåerna är ett redskap att användas i många olika situationer. Vid stress, personlig utveckling, problemlösning, organisationsutveckling osv. Man kan definiera på vilken nivå man upplever att problemet finns. För att finna förändringen/lösningen behöver man oftast gå upp 1-3 nivåer över där man definierat problemet.”

Den högsta nivån handlar om att hitta sitt eget syfte - sin mening med varför man går upp om dagarna. Det påminner mig om en av de vackraste historierna kring att känna sammanhang – den om ”katedralbyggaren”.
I boken ”Den självläkande människan” återger Sanna Edhin en historia om tre stenhuggare som arbetade med att hugga stenar till bygget av en katedral. Alla tre var sysselsatta med exakt samma sak, men när de tillfrågades om vad de höll på med blev svaren olika:
      Du ser väl att jag hugger sten, svarade den förste argt och med sura ögon.
      Jag förtjänar levebrödet till mig själv och min familj, blev den andres likgiltiga svar.
      Jag bygger en fantastisk katedral, svarade den tredje stenhuggaren med ett leende som strålade av glädje.

Det verkar helt enkelt som att vi människor och vår hjärna mår bra av att hitta vårt eget högre syfte.


Inspirerat av utbildningsmaterial från Flowpartner kring Robert Dilts neurologiska nivåer / förändringsnivåer, en modell inom NLP:

Andlig nivå / Högre syfte
Den högsta och djupaste nivån där vi begrundar en handling i förhållande till de stora metafysiska frågorna. Varför är vi här? Den andliga nivån leder och formar våra liv.
For what?
Jag har ingen mening

Identitet
Min grundläggande uppfattning om mig själv och vem jag är.
Who?
Jag kan inte göra det där här”

Värderingar / Övertygelser
Uppfattningar vi håller för sanna och som utgör grunden för våra dagliga handlingar. Föreställningar som kan vara både begränsande och expanderande.
Why?
”Jag kan inte göra det där här”


Förmåga / Kompetens
Allmänna färdigheter och strategier som vi använder i vårt liv.
How?
”Jag kan inte göra det där här”

Beteende
De konkreta handlingar vi utför, oavsett förmåga.
What?
”Jag kan inte göra det där här”

Miljö
Där vi befinner oss. Det vi reagerar på, världen omkring oss och andra människor.
Where / when?
”Jag kan inte göra det där här