Vad är meningen med livet?

Det finns inom NLP en modell där man”skiktar hjärnan” i sex olika ”logiska” nivåer. De olika nivåerna kan användas som ett hjälpmedel för att sortera tankar och skapa en helhet.

Enligt utbildningsföretaget Flowpartner:
”Nivåerna är ett redskap att användas i många olika situationer. Vid stress, personlig utveckling, problemlösning, organisationsutveckling osv. Man kan definiera på vilken nivå man upplever att problemet finns. För att finna förändringen/lösningen behöver man oftast gå upp 1-3 nivåer över där man definierat problemet.”

Den högsta nivån handlar om att hitta sitt eget syfte - sin mening med varför man går upp om dagarna. Det påminner mig om en av de vackraste historierna kring att känna sammanhang – den om ”katedralbyggaren”.
I boken ”Den självläkande människan” återger Sanna Edhin en historia om tre stenhuggare som arbetade med att hugga stenar till bygget av en katedral. Alla tre var sysselsatta med exakt samma sak, men när de tillfrågades om vad de höll på med blev svaren olika:
      Du ser väl att jag hugger sten, svarade den förste argt och med sura ögon.
      Jag förtjänar levebrödet till mig själv och min familj, blev den andres likgiltiga svar.
      Jag bygger en fantastisk katedral, svarade den tredje stenhuggaren med ett leende som strålade av glädje.

Det verkar helt enkelt som att vi människor och vår hjärna mår bra av att hitta vårt eget högre syfte.


Inspirerat av utbildningsmaterial från Flowpartner kring Robert Dilts neurologiska nivåer / förändringsnivåer, en modell inom NLP:

Andlig nivå / Högre syfte
Den högsta och djupaste nivån där vi begrundar en handling i förhållande till de stora metafysiska frågorna. Varför är vi här? Den andliga nivån leder och formar våra liv.
For what?
Jag har ingen mening

Identitet
Min grundläggande uppfattning om mig själv och vem jag är.
Who?
Jag kan inte göra det där här”

Värderingar / Övertygelser
Uppfattningar vi håller för sanna och som utgör grunden för våra dagliga handlingar. Föreställningar som kan vara både begränsande och expanderande.
Why?
”Jag kan inte göra det där här”


Förmåga / Kompetens
Allmänna färdigheter och strategier som vi använder i vårt liv.
How?
”Jag kan inte göra det där här”

Beteende
De konkreta handlingar vi utför, oavsett förmåga.
What?
”Jag kan inte göra det där här”

Miljö
Där vi befinner oss. Det vi reagerar på, världen omkring oss och andra människor.
Where / when?
”Jag kan inte göra det där här

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

a Coaching Leadership style

Feedback-trappan

Assertiv kommunikation