31 juli 2014

David och Goliat av Malcolm Gladwell

I Kontentan #382 summeras boken "David och Goliat - konsten att slåss mot jättar" skriven av Malcolm Gladwell.
Malcolm är ju sen tidigare känd via sina böcker Den tändande gnistan, Blink och Framgångsfaktorn. [bild från getrichslowly.org]

Boken David och Goliat vänder upp och ner på begreppet styrka och ger oss en inblick i hur en rad kända underdogs burit sig åt för att nå framgång trots att de kämpat i underläge. Boken svarar på frågor som:
- Hur kommer det sig att så många dyslektiker blir framgångsrika entreprenörer?
- Varför är det inte självklart att man ska sätta sina barn i den bästa skolan?

Nedan följer min summering av Kontentans sammanfattning av boken:

Störst är inte alltid starkast
Vi älskar berättelser om hur den som är liten och svag besegrar den som är stor och stark. Dessa segrar är inte så osannolika som vi tror. Den som är till synes svagare har ofta fördelar som vi inte tänker på. I den bibliska berättelsen om David och Goliat så skapas bilden om den lilla oerfarna herdepojken David som besegrar jätten Goliat. Sanningen är dock troligen att David var en erfaren slungkastare och Goliat en långsam jätte iklädd bronshjälm och heltäckande rustning. David besegrar Goliat genom att inte följa reglerna. Han strider på sina egna villkor.

Om man vet om att man är "det sämre laget", t ex i basketboll, så kan man medvetet välja en underdogstrategi. I basket kan det vara s k helplanspress. Denna strategin är extremt påfrestande och kräver att spelarna har en bättre kondition än de andra. Genom att byta ut spelskicklighet mot kraftansträngning så kan man förändra spelreglerna. En underdogstrategi är jobbigare - den kräver en större fysisk ansträngning och mer fantasi. Den funkar egentligen bara när du känner dig så underlägsen att du inte har något val. Den kräver också ett mod att frångå konventioner och en viss fräckhet för att våga ändra spelreglerna.

Det kan vara bra att känna till att vi människor gärna jämför oss med de människor som finns i vår omgivning och det kan leda till s k relativ deprivation. Relativ deprivation är orsaken till att de länder där medborgarna uppger sig vara mest lyckliga även har den högsta självmordsstatistiken. Det är helt enkelt jobbigare att vara deprimerad i Danmark, än i ett land där de flesta är tämligen olyckliga.
Det är därför ingen självklarhet att man ska sätta sitt barn på den bästa skolan. Att halka efter sina klasskamrater studiemässigt påverkar både självkänslan och motivationen att ta sig an svåra uppgifter. Med undantag av ett litet fåtal får studenterna faktiskt sämre självförtroende av att gå på en elitskola.

Det är svårt att vara en bra förälder när man är fattig - det är ofta stressande att inte kunna tillfredsställa de grundläggande behoven hos sina barn. Men det visar sig att det även är svårt att vara en bra förälder när man är rik - man har då ofta svårt att förmedla en uppskattning av pengars värde samt att sätta pris på hårt arbete. Det kan vara så att föräldraskapet är som enklast när vår årsinkomst är "lagom" (i USA en familjeårsinkomst på ca 500 000 SEK), en inkomst betydligt lägre eller betydligt högre gör det svårare - jmf en inverterad U-kurva.

Vad är egentligen en optimal klasstorlek?
Det visar sig att ju mindre klass, desto bättre, så länge klassen inte blir mindre än 20 elever. Att ha klasser med färre än arton elever är tvärtom negativt för barnens inlärning eftersom det krävs ett visst antal barn för att läraren ska kunna få igång diskussioner och för att ingen ska behöva känna sig utsatt. Det är också välkänt att barn behöver jämlikar, dvs andra barn som ställer samma frågor och som behöver hjälp med samma saker.

En annan klassisk koppling är sambandet mellan hälsa och alkoholkonsumtion. Upp till sju glas vin i veckan förbättrar din hälsa men dricker du mer förkortar alkoholen ditt liv.

Finns det önskvärda svårigheter?
Vi har konstaterat att det som vi tror är en fördel inte alltid är en fördel. Men är det också så att ett uppenbart hinder samtidigt är en stor fördel?
Svaret är Nej! Men, det visar sig att några personer lyckas vända sina svårigheter till något positivt.

Funktionshindet dyslexi innebär att man har lässvårigheter. Det ger ofta dålig självkänsla samt sannolikheten ökar för både depressioner och brottslighet. Samtidigt har förvånansvärt många framgångsrika entreprenörer dyslexi.
Det kan bero på att dessa personer skaffat sig färdigheter för att kompensera sin oförmåga att läsa:

  • dessa personer utvecklar sin förmåga att lyssna och tränar sitt minne.
  • några har bluffat sig till toppjobb.
  • vissa blir extra listiga, därför de saknar andra valmöjligheter.
  • många är öppna och villiga att utmana förutfattade meningar, de har disciplin och uthållighet samt att de är egensinniga.

Ingvar Kamprad var modig nog att utmana hela möbeletablissemanget med sina platta paket tillverkade i Polen.

Framgångsrika människor har förvånansvärt ofta förlorat en eller båda sina föräldrar före tio års ålder. Svåra förhållande får dessa att utveckla andra förmågor - de lever vidare med en känsla av att det värsta som kan hända redan har hänt och det finns därför inte så mycket mer att vara rädd för.

Makten måste förtjäna sin legitimitet
Inget land klarar sig helt utan polisväsende. Men att tillsätta mer resurser och införa hårdare tag leder ofta till kaos. 
Exempel på detta är Britternas övertro på att tygla de katolska rebellerna i Nordirland med återkommande tuffa räder av den brittiska armén, samt införandet av "Three Strikes regeln" i de Kaliforniska fängelsena på åttiotalet vilket innebar att den som dömdes för tredje gången fick livstids fängelse. Dessa exempel visar på att överdrivet våld och onödigt hårda straff leder till motstånd och legitimitetsproblem.
Troligen är relationen mellan brott och straff även den en inverterad U-kurva. Helt utan lag och ordning ökar brottsligheten, men om straffen blir alltför hårda har det samma effekt.

På samma sätt beror inte oreda i ett klassrum alltid på att barnen är ouppfostrade - det kan ibland vara att olydnad är ett resultat av orimlig maktutövning. Läraren behöver alltså tänka: hur ska jag få barnen att känna sig respekterade och lyssnade på.

Varför förlorar makthavare sin legitimitet?
Legitimitet grundas på tre saker:

  1. de som ombetts lyda en makthavare måste känna att de har en röst, om de yttrar sig blir de hörda
  2. utövandet måste vara konsekvent
  3. makthavaren måste vara rättvis

Alla goda föräldrar förstår ovan tre principer. Makthavare i större sammanhang går dock förvånansvärt ofta bet på dem. 
En härlig historia kommer dock från polisen i östra Brooklyn. 2003 tog Joanne Jaffe över som chef med mål att få ner den höga ungdomsbrottsligheten. De kartlade vilka ungdomsbrottslingarna var och gjorde ett hembesök vid Thanksgiving - de delade ut kalkoner till ungdomarnas familjer med en lapp där det stod: "Från vår familj till er familj". När det var möjligt så fick ungdomarna också en kram. Kalkonerna följdes av julklappar, samt att poliserna spelade basket med ungdomarna och försökte hjälpa dem med sommarjobb. Allt detta gjorde att polisväsendet återskapades som en legitim makt istället för att ses som en fiende. Brottsligheten gick ner dramatiskt de följande fem åren.

Avslutningsvis... Mer av Malcolm Gladwell här via TED/YouTube - "The unheard story of David and Goliath":

29 juli 2014

Why Leaders Eat Last

Simon Sinek är inte vem som helst… han är killen som skrev boken och gjorde föreläsningen "Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action."

För en tid sedan gjorde han en 45 minuters föreläsning på temat "Why Leaders Eat Last". Se helst föreläsningen nedan via YouTube alternativt läs min summering (Oxytocin-smycke, bild från pinterest.com):

Johnny Bravo, 2002, saving troops in Afghanistan:
- Why did you do it?
Because they would have done it for me!

Det finns fyra kemikalier / substanser i kroppen som hela tiden strävar efter att vi som människor ska må så bra som möjligt. Två som vi hanterar själv -
Endorfiner och Dopamin. Två som säkrar att vi samarbetar och att vi känner oss trygga tillsammans - Serotonin och Oxytocin.

Endorfiner, finns för att dölja vår fysiska smärta… gjorde förr i tiden att vi kunde jaga djur springandes genom att trötta ut dem under lång tid… märks idag t ex när vi skrattar - när du får ont i magen har endorfinerna tillfälligt tagit slut...

Dopamin, finns för att säkra att vi får saker gjorda… vi mår bra när vi kan stryka något från vår to-do-list… är orsaken till att vi behöver skriva ner våra mål - vår hjärna måste kunna se målet… 
[Martin Luther King]: "vita och svarta skolbarn ska kunna leka tillsammans på skolgården"… 
=>  kommer med en varning: det kan vara beroendeframkallande
Jmf "smartphones":  måste kolla mail direkt på morgonen - innan du gått upp! 
Jmf "KPI´s" på jobbet": måste hela tiden uppnå "nästa mål"…
Jmf rökning, alkohol osv

Dagens ledare måste  säkerställa att alla berörda känner sig trygga och sedda. Deras huvudfokus bör vara att bestämma vem och hur många som bör ingå i "gemenskapen - the circle of safety and belonging".

Serotonin - ledarskapskemikalien! Den säkrar vår status och vår stolthet… och boostar självförtroendet… det smittar, t ex vid en examenshögtid så mår släkt och vänner också bra… "I am so proud of you"!
Man kan luras, t ex genom att höja sin status via pengar - ger dock sällan en relation som förstärks… Du märker om du inte står "högre i rank" när du blir nervös när du träffar en annan person. De dominanta "Alfa-männen" äter och parar sig först, men de måste samtidigt kunna försvara de "svagare i gruppen" vid yttre hot. 

Oxytocin - the feeling of love, trust, friendship. Fås via fysisk kontakt, t ex kramar och att skaka hand samt via generösitet - när du ger av din tid och energi utan att förvänta dig något tillbaka. En ledare som ger dig av sin tid är per definition en "äkta ledare". Oxytocin minskar risken för att bli beroende (se dopamin), förbättrar ditt immunsystem samt ökar din kreativitet. När du har möjlighet - skippa email och träffas fysiskt eller ring istället.

Det finns ytterligare en kemikalie att ha koll på:
Kortisol - skapar en känsla av stress och ångest. En reflex "Fight or flight" - hjärtat slår snabbare och musklerna blir styvare… hjälpte oss förr i tiden att hålla oss vid liv. Idag ett problem på många arbetsplatser - stress smittar. För att få energi till sin stress måste kroppen stänga av vissa system, t ex immunsystemet, vilket inte alls är bra om stressen är långvarig… Ledare måste minimera stressen på arbetsplatserna - ledarskap är inte en titel: det är ett beslut och ett val. Var och en kan ta ansvar för att ta hand om sina närmaste.
Du kan göra skillnad -  få dina närmaste att känna sig trygga och sedda. 
Då är du en ledare!

Riktigt bra - här ser du hela föreläsningen, samt att du får en hel del riktigt heta tips på andra YouTube-talk efteråt:

26 juli 2014

Slappa utan samvetskval

I gårdagens Metro skriver Alexandra Pascalidou en vacker krönika på tema "Nu kan du äntligen slappa utan samvetskval" - för dem som har semester väntar en högtid av slötid. Krönikan kan nästan jämföras med det fantastiska tal som ligger till grund för låten "Everybody´s Free to Wear Sunscreen" av Baz Luhrmann (se mitt tidigare blogginlägg på detta tema).

En summering (läs hela artikeln här):

Tid för avkoppling istället för uppkoppling.
Enligt studier gynnar en digital detox sömnen, 
minskar stressen och ökar välbefinnandet.

Passa på att gå vilse. Besök en tät skog, en ödslig strand, en lekpark långt bort.
Försov dig. Peta dig i naveln. Gå okammad eller oborstad…

Rita, skriv haikudikter. Dansa barfota. 
Vissla din favoritmelodi.

Frigör tid för fantasi och dagdrömmeri. 
Skriv ner vad du skulle göra om allt vore möjligt.

Lek med dina barn på deras villkor
Bli dina barns barn. Underkasta dig deras lust.

Överös din omgivning med beröm. 
Brodera ut din kärlek i långa ord och sockra dem med sköna adjektiv.

Sommaren är här för att vi ska bunkra ljus. 
Så, ladda lätthet och spara skratt och sorglöshet.

1 juli 2014

Virgin - "Buckle up"

Marknadskommunikation, när den är som bäst… Virgin kombinerar nytta med nöje; tvånget att informera om säkerhetsföreskrifter på flyget i formen av en kreativ musikvideo…

Enjoy, via YouTube, eller via denna länk: