Inlägg

Visar inlägg från maj, 2016

de 17 globala målen är...

Bild
För ett tag sedan definierade FN (UNDP) 17 globala mål för hållbar utveckling. På webbplatsen www.globalamålen.se kan man bl a läsa mer om detta, samt ladda ner boken " Blir världen bättre ?" "Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala Mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren.  Att utrota extrem fattigdom . Att  minska ojämlikheter och orättvisor  i världen. Att  lösa klimatkrisen . Genom de Globala Målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA." De 17 globala målen är: Ingen fattigdom Ingen hunger Hälsa och välbefinnande God utbildning för alla Jämställdhet Rent vatten och sanitet Hållbar energi för alla Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Minskad ojämlikhet Hållbara städer och samhällen Hållbar konsumtion och produktion Bekämpa klima

Johan Rockström - Thought Leader

Bild
Lyssnade på Johan Rockström ´s sommarprat häromdagen. Spännande. Obehagligt spännande... Lyssna du också om du inte redan gjort det... (tack Lasse för tipset) Världens alla korallrev och Amazonas regnskogar kommer att kollapsa, Grönland och delar av Antarktis kommer att smälta och höja havsnivån med upp till 14 meter. Johan Rockström ger i sitt Sommarprogram tydliga exempel på de katastrofala följderna som en global uppvärmning kommer att få. Johan har varit med och definierat " planetens gränser " - ett koncept som beskriver nio olika miljöproblem som vart och ett har ett gränsvärde som ej bör överskridas (läs mer på wikipedia ): Förlust av biodiversitet Klimatförändring Kväve - och Fosforcykeln Stratosfäriskt ozon Havsförsurning Global färskvattenanvändning Landanvändning Kemisk förorening Atmosfärisk aerosol Här nedan hans TED -talk från 2010:

Kroppsspråk - "cats and dogs"

Bild
En av NLP-grundarnas bror, Michael Grinder , höll ett heldagsseminarium (typ workshop/föreläsning) i Helsingborg för en dryg vecka sedan. Det handlade bl. a om: the Power of Influence Growth ( systematically inconsistent ) versus Fixed mindset Pentimento "ABOVE (Pause) Whisper" samt " Frozen Hand Gesture " (FHG) inhale:3    exhale:4 Belly Button Insecurity Talker det är pausen som är det viktiga i kommunikationen five languages of love Circles of Humanness Nedan två videoklipp om " cats and dogs " visar hur Michael tar sig an en publik: Fråga: När är jag en katt kontra en hund? "relationer - ekonomi - karriär" Summering: "Charisma is a balance between a dog and a cat" Avslutningsvis "Six Wrong Ways to Make a Right First Impression - as a Speaker". Lite rolig: Tack NLP professionals för en bra dag.

Lycka beror på...

Bild
En bild säger mer än... Intresserad av att veta mer - läs  här ! Och, kolla in nedan klipp från YouTube :