31 maj 2016

de 17 globala målen är...

För ett tag sedan definierade FN (UNDP) 17 globala mål för hållbar utveckling. På webbplatsen www.globalamålen.se kan man bl a läsa mer om detta, samt ladda ner boken "Blir världen bättre?"
"Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala Mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren. Att utrota extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala Målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA."


De 17 globala målen är:

Ingen fattigdom
Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla
Jämställdhet
Rent vatten och sanitet
Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen
H a v   och  m a r i n a   r e s u r s e r
Ekosystem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap


Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon


Avslutningsvis - kolla in detta videoklipp via YouTube och fundera på vad du kan bidra med:

30 maj 2016

Johan Rockström - Thought Leader

Lyssnade på Johan Rockström´s sommarprat häromdagen. Spännande. Obehagligt spännande...
Lyssna du också om du inte redan gjort det... (tack Lasse för tipset)

Världens alla korallrev och Amazonas regnskogar kommer att kollapsa, Grönland och delar av Antarktis kommer att smälta och höja havsnivån med upp till 14 meter. Johan Rockström ger i sitt Sommarprogram tydliga exempel på de katastrofala följderna som en global uppvärmning kommer att få.
Johan har varit med och definierat "planetens gränser" - ett koncept som beskriver nio olika miljöproblem som vart och ett har ett gränsvärde som ej bör överskridas (läs mer på wikipedia):
Förlust av biodiversitet
Klimatförändring
Kväve- och Fosforcykeln
Stratosfäriskt ozon
Havsförsurning
Global färskvattenanvändning
Landanvändning
Kemisk förorening
Atmosfärisk aerosol


Här nedan hans TED-talk från 2010:

Kroppsspråk - "cats and dogs"

En av NLP-grundarnas bror, Michael Grinder, höll ett heldagsseminarium (typ workshop/föreläsning) i Helsingborg för en dryg vecka sedan.

Det handlade bl. a om:

the Power of Influence
Growth (systematically inconsistent) versus Fixed mindset
Pentimento
"ABOVE (Pause) Whisper" samt "Frozen Hand Gesture" (FHG)
inhale:3    exhale:4
Belly Button Insecurity Talker
det är pausen som är det viktiga i kommunikationen
five languages of love
Circles of Humanness


Nedan två videoklipp om "cats and dogs" visar hur Michael tar sig an en publik:

Fråga: När är jag en katt kontra en hund?
"relationer - ekonomi - karriär"


Summering:
"Charisma is a balance
between a dog and a cat"

Avslutningsvis "Six Wrong Ways to Make a Right First Impression - as a Speaker".
Lite rolig:


Tack NLP professionals för en bra dag.

25 maj 2016

Lycka beror på...

En bild säger mer än...Intresserad av att veta mer - läs här!
Och, kolla in nedan klipp från YouTube: