de 17 globala målen är...

För ett tag sedan definierade FN (UNDP) 17 globala mål för hållbar utveckling. På webbplatsen www.globalamålen.se kan man bl a läsa mer om detta, samt ladda ner boken "Blir världen bättre?"
"Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala Mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren. Att utrota extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala Målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA."


De 17 globala målen är:

Ingen fattigdom
Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla
Jämställdhet
Rent vatten och sanitet
Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen
H a v   och  m a r i n a   r e s u r s e r
Ekosystem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap


Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon


Avslutningsvis - kolla in detta videoklipp via YouTube och fundera på vad du kan bidra med:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering