Johan Rockström - Thought Leader

Lyssnade på Johan Rockström´s sommarprat häromdagen. Spännande. Obehagligt spännande...
Lyssna du också om du inte redan gjort det... (tack Lasse för tipset)

Världens alla korallrev och Amazonas regnskogar kommer att kollapsa, Grönland och delar av Antarktis kommer att smälta och höja havsnivån med upp till 14 meter. Johan Rockström ger i sitt Sommarprogram tydliga exempel på de katastrofala följderna som en global uppvärmning kommer att få.
Johan har varit med och definierat "planetens gränser" - ett koncept som beskriver nio olika miljöproblem som vart och ett har ett gränsvärde som ej bör överskridas (läs mer på wikipedia):
Förlust av biodiversitet
Klimatförändring
Kväve- och Fosforcykeln
Stratosfäriskt ozon
Havsförsurning
Global färskvattenanvändning
Landanvändning
Kemisk förorening
Atmosfärisk aerosol


Här nedan hans TED-talk från 2010:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering