28 juli 2010

Personal Knowledge Management

Varför bloggar jag?

Delvis för att jag gillar själva processen - jag uppnår en form av Flow tillstånd (se tidigare blogginlägg). Men, jag bloggar också för att skriva av mig och på det sättet öka min kunskap inom det område jag valt att skriva om (bild förresten från go.webassistant.com). Jag kom över en presentation (se nedan) som sammanfattar mina skäl till att blogga väldigt väl. Tänk vad skönt när någon annan redan har skrivit ner (paketerat & producerat exformation) de tankar man själv har om ett ämne ... tack Gisela ;-)


Presentation nedan hittade jag via bloggen Mindspark - en blogg jag förväntar mig läsa ofta framgent. Presentationen är skriven av Gisela Jönsson och handlar om "Personal Knowledge Management - praktiker och verktyg för att bygga en personlig lärmiljö."

Läs och lär:


Min intuition säger mig att PKM har starka kopplingar till termen exformation. To be continued ...

22 juli 2010

Att blogga eller inte blogga?


... är det frågan?

Nej, jag tror frågan är:
- Hur väljer jag som individ att nyttja de möjligheter till kommunikation som finns idag via olika sociala media?

Grundfrågan är däremot fortfarande:
- Att vara eller inte vara ...

Jag har valt att blogga. Anledningen till det är att jag via bloggen har funnit ett uttryck för att kommunicera mina personliga reflektioner samt delge alla som är intresserade min summering av min kunskap inom ett område av livet. Området jag valt är kommunikation, information, exformation, ledarskap, psykologi, internet, intuition ... bara för att göra någon avgränsning. Men, jag gillar inte avgränsningar så jag tillåter mig att skriva om annat också ... t ex musik.

Jag har nyligen kommit fram till att ett starkt skäl till varför jag lägger tid på att blogga är att jag då befinner mig i Flow. Enligt boken "Flow, ledarskap och arbetsglädje" skriven av Mihaly Csikszentmihalyi (summerad i Kontentan #202) så är Flow ett tillstånd "då man blir så uppfylld av det man gör att man glömmer bort sig själv". I boken finns ett antal komponenter beskrivna för att man ska uppnå Flow. De överensstämmer väldigt väl med mig i mitt bloggande:
 • jag vet vad jag vill uppnå och fokuserar på nästa steg för att få klart ett blogginlägg

 • jag får omedelbar återkoppling - när ett inlägg är publicerat vet jag att det finns tillgängligt för alla som har tillgång till internet

 • jag känner att uppgiften är svår med genomförbar. Jag vet aldrig i förväg exakt vad jag ska skriva men sätter mig vid Blogger då jag har en idé eller ett utkast att utgå ifrån

 • jag är djupt koncentrerad. På kvällstid (mellan 22-24) så är det tyst i huset och jag själv är i mitt esse ...

 • jag fångas i nuet. Japp ...

 • Jag känner att jag har kontroll över situationen - både avseende hur jag editerar text, laddar upp foto och länkar in klipp till YouTube. Det räcker bra för mig ...

 • Jag förlorar känslan för tiden, ofta blir jag förvånad över vad klockan blivit innan jag blir klar ...

 • Jag glömmer bort mig själv och blir helt uppslukad av att få till ett bra blogginlägg - efteråt är jag nöjd vilket stärker självkänslan.
Mihaly skriver i sin bok: "En uppgift som skapar Flow är värd att utföra för sin egen skull. Vi förväntar oss inte någon ersättning eller beröm. Vi utför den för att vi älskar att göra det. Uppgiften är sitt eget mål."
Givetvis tycker jag det är kul att få återkoppling på mina blogginlägg och också att det är spännande att veta att andra läser det jag skriver, men för mig handlar bloggande primärt om att ha hittat ett sätt att kommunicera på där jag upplever Flow ... fräckt! Allt annat är en bonus ...
Avslutar för en gångs skull inte med ett YouTube klipp och inga inomhusfontäner heller ...

Köp Flow-boken på Bokus eller Adlibris

21 juli 2010

Robyn-Letterman

Jag hade tänkt gå och lägga mig. Men, fastnade vid datorn ...
Hittade följande klipp (se nedan) från Letterman 19/7 2010, där Robyn framför sin nya singel "Dancing on My Own".

Snacka om exformativ kommunikation ;-) ...
Jag försökte hitta ord för att beskriva hur jag uppfattar Robyn i detta inslag, men det är bättre du tittar själv så kan du reflektera över vilken exformation Robyn generar hos dig ...

Robyn:

19 juli 2010

Flow, ledarskap och arbetsglädje

Kontentan #202 summerar boken "Flow, ledarskap och arbetsglädje" - skriven av Mihaly Csikszentmihalyi. En riktigt bra bok. Den tar upp frågan; Hur kan jag som chef bidra till andras välbefinnande?

Mihaly förklarar att "Framgångsrika företagsledare drivs av en önskan att göra sitt bästa och att bidra så mycket som möjligt till samhället. Det fyller deras dagar med glädje; de tror på vad de gör och de tycker om att göra det. De vill lämna ett bredare bidrag än att bara se till ägarnas ekonomiska välbefinnande - genom att också öka kundernas och de anställdas livskvalitet är de också beredda att riskera sina jobb gentemot giriga investerare."

Mihaly fortsätter: "En företagsledares främsta uppgift är att få människor att arbeta effektivt tillsammans. I företag som har varit framgångsrika under lång tid har ledarna framför allt inriktat sig på att bygga upp en effektiv organisation. En god organisation låter varje anställds förmåga komma till uttryck. Den skapar en atmosfär där människor vill göra sitt bästa, inte för att exploatera dem och öka vinsterna, utan för att hjälpa dem utvecklas och öka lyckan."

Mihaly menar att ett sätt att göra dina medarbetare mer lyckliga är att öka sannolikheten för att de upplever Flow i sitt arbete. Flow uppstår när utmaningen och skickligheten matchar varandra. Flow handlar om att investera uppmärksamhet i det som ger varaktiga minnen, nya förmågor eller stärker relationer. Detta skapar ett psykologiskt kapital.

Mihaly beskriver vad du som ledare kan göra för att skapa flow i ditt företag:
 • se över den fysiska arbetsmiljön så att den speglar företagets sätt att driva företaget och behandla kunderna

 • försök förbättra den känslomässiga arbetsmiljön genom att t ex lätta upp möten med roliga kommentarer, visa humor, förmedla att jobbet ska tas på allvar men arr arbet inte är allt här i livet. Framföra allt: Tillåt de anställda att handla i frihet, ge dem kontroll över sina uppgifter och låt dem påverka beslut som rör deras jobb.

 • klargör vilket uppdrag företaget, gruppen och varje individ själv har. Visa tydligt din tro på företagets vision och din passion för företagets centrala värderingar. Förmedla dem muntligt, skriftligt och i handling, på ett levande & underhållande sätt

 • ge tät återkoppling. Den bästa återkopplingen är omedebar och detaljerad. Ställ ständiga frågor, ge synpunkter, kommentera, förslå, beröm och korrigera. Men detaljstyr inte!

 • ge alla arbetsuppgifter så att de kan växa efter sina förutsättningar. Det är roligare och mer produktivt att använda sina starka sidor än att kämpa med det man inte är bra på

 • stör inte koncentrationen. Avbryt inte arbetet i onödan med att kritisera eller berömma.

 • utveckla företagets själ. Människor behöver inspireras av en vision eller ett övergripande mål som gör deras dagliga arbete meningsfullt. En vision med en själ får oss att vilka bli en del av något större och mer långlivat än vi själva.
Utifrån mina egna erfarenheter som ledare och chef så kan jag bara konstatera att de mer kortsiktiga ekonomiska och operativa målen ofta är det som tar upp ens psykiska energi. Det läggs inte tillräckligt med tid på verkligt ledarskap där man tar sig tid för att klargöra hur den övergripande visionen egentligen påverkar varje grupp & individ. Jag kan också tycka att vi ofta fokuserar antingen för mycket eller för lite på att försöka bryta ner målen i "bonusgrundande mål" som varje individ ska jobba mot, utan att egentligen lyckas med definitionerna så att det blir individuellt mätbart. Målen bidrar därför inte till att öka arbetsglädjen. Jag kan också tycka att IT-bolag idag har för stort fokus på att skapa IT-system som underlättar arbetet för några få, men som ökar det administrativa arbetet för den stora massan. Här borde mer energi läggas på att skapa IT-system som "ökar den totala mängden njutning för alla inblandade". Men, detta kräver ett synsätt att varje produkt både på lång och kort sikt ska göra människor lyckliga - där är vi inte riktigt ännu ... fast några är bra nära såsom t ex Apple med sina iPod, iPhone och iPad´s ...

Hittade en klipp på YouTube från ett TED talk av Mihaly Csikszentmihalyi:


Köp boken på Bokus eller Adlibris

15 juli 2010

Att prata förbi varandra


Jag har precis importerat några bordslampor från Marocko gjorda av bergskristallen Selenit. Det var inte helt enkelt. Leverantören hade ordnat transport till Köpenhamn, därefter var det upp till mig att ordna sista biten. Tidigt fick jag tips om att jag borde säkerställa att paketen skickades till Malmö (destination code MMA) för att slippa betala dansk moms och dansk tull. Jag påtalade detta i flera mail och i telefonsamtal med leverantören i Marocko, men jag märkte att han hade väldigt svårt att förstå vad jag menade. Mycket riktigt, när paketen väl anlände till Köpenhamn så fastnade de hos "air cargo handling" på Kastrup. Trots mina mail och telefonsamtal så hade han skrivit på sin fraktsedel att paketen skulle skickas till Köpenhamn. Visst, det gick givetvis att få över paketen till Sverige, men inte utan en massa administrativt strul och en del extra omkostnader.

Lärdom:
Var övertydlig i din kommunikation när du vet med dig att du inte delar ett shared context med din motpart (i mitt fall hela proceduren kring import&frakthantering). Använd kommunikationskanaler med hög bandbredd (typ telefon) för att säkerställa att man har förstått varandra - mail kan användas som dokumentation. Fundera igenom vad det egentligen är motparten säger - lyssna också noggrannt på det som inte sägs.
Inse också att det fortfarande finns stora skillnader mellan Sverige och Danmark - att avståndet geografiskt är nära är inte alltid samma som att det är smidigt att göra affärer mellan Danmark och Sverige.


7 juli 2010

Assertiv kommunikation

Jag har gått ett tag och lurat på termen assertiv kommunikation. Jag hörde denna term för många år sedan - troligen i samband med någon UGL-utbildning och kopplat till kommunikation i de olika faserna enligt FIRO-teorin (se bild från mittledarskap.se), men jag tycker inte internet fullt ut kan klargöra exakt hur denna teori ser ut. Grunden handlar om att man som "vuxna" individer kommunicerar på ett moget sätt, vilket kännetecknas av ett ömsesidigt utbyte av känslor. Om man som individ inte känner sig trygg i en grupp så är det vanligt att man kommunicerar med en passiv aggressivitet (jämför med hur små barn kommunicerar), dvs man håller inne sina känslor och anpassar sig till vad omgivningen tycker. När man börjar känna sig lite mer trygg i gruppen så är det vanligt att man kommunicerar med en öppen aggressivitet (jämför med hur en tonåring kommunicerar), vilket betyder att man aktivt visar sitt oberoende, säger ifrån vad man tycker och tydligt visar sina känslor.

Min analys av begreppet assertiv kommunikation är att det kan och bör användas som måttstock rätt ofta, speciellt vid analys av hur olika parter kommunicerar i en "konfliktsituation". Om du inte har förmågan att bibehålla en assertiv kommunikation så är det väldigt svårt att kommunicera effektivt. Jag tycker också man ska reflektera allmänt över hur man kommunicerar på arbetsplatsen. Finns viljan till att kunna uttrycka och utbyta känslor på ett ömsesidigt, öppet och moget sätt samt att även bli respekterad för sina känslor?
Hur man kommunicerar är kopplat till var man befinner sig enligt de tre faserna i FIRO-modellen; Tillhöra, Rollsökning och Samhörighet/Öppenhet. Jag kan personligen göra reflektionen att i den globala organisation jag själv tillhör så är det ganska ovanligt med grupper som befinner sig i Samhörighet/Öppenhet och därmed råder också ofta en brist på assertiv kommunikation. Globala ledare bör fundera på hur man i olika grupperingar kan säkerställa att kommunikationen blir så assertiv som möjligt ...

Slutligen, ett informativt klipp från YouTube om assertiv kommunikation:Enligt mitt sätt att se på hur man bör inreda sitt hem, så kommer allt fler hushåll köpa en inomhusfontän inom de närmsta tre månaderna. Allt för att säkerställa en exformativ kommunikation i hemmet...

2 juli 2010

Fish! philosophy

För ett tid sedan var jag på ett kort seminarium om Fish! filosofin - som i princip handlar om fyra "verktyg" för att skapa ett positivt arbetsklimat. Kom i samspråk med en släkting som berättade att de använder detta aktivt på sin arbetsplats. Blev inspirerad.

Filosofin skapades i Seattle Fish market och har sedermera paketerats till att bli en framgångsrik ledarskapsfilosofi.

Tanken är att du skapar ett positivt arbetsklimat och därmed också ett framgångsrikt företag genom att leva efter fyra "ledstjärnor":
 1. Play
 2. Make their day
 3. Be there
 4. Choose your attitude
Jag tycker detta är "mitt i prick". Kan 12 killar som jobbar på Fish market i Seattle skapa framgång via dessa ledstjärnor så borde dessa principer kunna appliceras överallt.
Vill du veta mer om Fish! filosofin, besök denna länk. På denna site kan du se hela "introduktionsvideon", ca 30 minuter, om du "registrerar dig". Det är det värt. Se också ett smakprov från YouTube nedan:


Kommunikation handlar inte så mycket om vad du informerar om, utan snarare det du exformerar ...

1 juli 2010

Kolindkuren

Kontentan nr 309 (9/2010) behandlar boken Kolindkuren, skriven av Lars Kolind. Boken handlar om att framgång ofta är roten till misslyckande, hur framgång kan förvandla kreativa, flexibla organisationer till arroganta byråkratier.Lars Kolind menar att det är när man som företag firar sin framgång som arrogansens virus infekterar företaget. Företagets storlek, ålder och framgång förvandlar tillväxtkurvan till en dödsspiral. Ett företags framgång bygger nästan alltid på en eller flera unika fördelar som ger ett tillfälligt monopol. När räknenissarna tar över dunstar ofta passionen.

Fyra grundläggande drag utmärker de organisationer som ständigt förmår anpassa sig till olika villkor och använda sin kunskap på nytt sätt. De har en mening som går utöver att bara ge vinst eller vara branschledande. Meningen är företagets överordnade syfte och existensberättigande. De bygger på partnerskap mellan ledning och medarbetare, de är inte motpoler. Meningen är att medarbetarna ska involveras i alla väsentliga förhållanden. Även kunder och leverantörer är partners. De är organiserade för samarbete, med färre strukturer än traditionella företag och de är mer organiska och kaotiska. De ska vara skapade för förändring - inte för stabilitet. De leds av människor som bygger sitt arbete på gemensamma värderingar snarare än auktoritet och makt. Värderingarna är tydligt uttrycka och ledningen skapar enighet om dem bland alla medarbetare.


Om man behöver blåsa nytt liv i en stelnad organisation, så finns det enligt Lars sju verktyg som med fördel kan användas:
 1. mät hur din organisation ligger till i fråga om mening, partnerskap, samarbete och ledarskap

 2. kartlägg hur verksamheten tänker om sitt överordnade syfte och existensberättigande

 3. bestäm vilka grundläggande värderingar som ska ligga till grund för verksamheten
 4. skapa samförstånd kring företagets framtida värderingar, normer och förpliktelser, först i ledningsgruppen och sedan i hela företaget

 5. skapa en personalledning som agerar utifrån ett kunskapsbaserat tillvägagångssätt kryddat med en dos intuition

 6. skapa en fysisk arbetsplats som speglar företagets värderingar och som möjliggör största möjliga interaktion mellan medarbetarna

 7. skapa verktyg för förändring, från övergripande planering till att med kraft driva igenom den
Mina personliga reflektioner:
Jag tycker boken speglar ett modernt synsätt på ledarskap där medarbetarna står i centrum och ledarna skapar förutsättningar för att alla ska kunna utvecklas optimalt på arbetsplatsen, t ex genom att skapa gemensamma värderingar, klargöra företagets mening och att organisera sig på ett effektivt sätt. Jag tycker inte boken tillför något egentligt nytt budskap i debatten, men det är alltid spännande att läsa hur någon paketerar sin vishet kring ledarskap på ett pedagogiskt sätt. Kolindkuren har lyckats skapligt med detta.
Det som möjligen är nytt är att använda ordet mening så frekvent. Jag är mer van vid ord som vision, mission, mål och actions. Vad är meningen med att använda ordet mening?

Köp boken på bokus eller adlibris.