Assertiv kommunikation

Jag har gått ett tag och lurat på termen assertiv kommunikation. Jag hörde denna term för många år sedan - troligen i samband med någon UGL-utbildning och kopplat till kommunikation i de olika faserna enligt FIRO-teorin (se bild från mittledarskap.se), men jag tycker inte internet fullt ut kan klargöra exakt hur denna teori ser ut. Grunden handlar om att man som "vuxna" individer kommunicerar på ett moget sätt, vilket kännetecknas av ett ömsesidigt utbyte av känslor. Om man som individ inte känner sig trygg i en grupp så är det vanligt att man kommunicerar med en passiv aggressivitet (jämför med hur små barn kommunicerar), dvs man håller inne sina känslor och anpassar sig till vad omgivningen tycker. När man börjar känna sig lite mer trygg i gruppen så är det vanligt att man kommunicerar med en öppen aggressivitet (jämför med hur en tonåring kommunicerar), vilket betyder att man aktivt visar sitt oberoende, säger ifrån vad man tycker och tydligt visar sina känslor.

Min analys av begreppet assertiv kommunikation är att det kan och bör användas som måttstock rätt ofta, speciellt vid analys av hur olika parter kommunicerar i en "konfliktsituation". Om du inte har förmågan att bibehålla en assertiv kommunikation så är det väldigt svårt att kommunicera effektivt. Jag tycker också man ska reflektera allmänt över hur man kommunicerar på arbetsplatsen. Finns viljan till att kunna uttrycka och utbyta känslor på ett ömsesidigt, öppet och moget sätt samt att även bli respekterad för sina känslor?
Hur man kommunicerar är kopplat till var man befinner sig enligt de tre faserna i FIRO-modellen; Tillhöra, Rollsökning och Samhörighet/Öppenhet. Jag kan personligen göra reflektionen att i den globala organisation jag själv tillhör så är det ganska ovanligt med grupper som befinner sig i Samhörighet/Öppenhet och därmed råder också ofta en brist på assertiv kommunikation. Globala ledare bör fundera på hur man i olika grupperingar kan säkerställa att kommunikationen blir så assertiv som möjligt ...

Slutligen, ett informativt klipp från YouTube om assertiv kommunikation:Enligt mitt sätt att se på hur man bör inreda sitt hem, så kommer allt fler hushåll köpa en inomhusfontän inom de närmsta tre månaderna. Allt för att säkerställa en exformativ kommunikation i hemmet...

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering