Kolindkuren

Kontentan nr 309 (9/2010) behandlar boken Kolindkuren, skriven av Lars Kolind. Boken handlar om att framgång ofta är roten till misslyckande, hur framgång kan förvandla kreativa, flexibla organisationer till arroganta byråkratier.Lars Kolind menar att det är när man som företag firar sin framgång som arrogansens virus infekterar företaget. Företagets storlek, ålder och framgång förvandlar tillväxtkurvan till en dödsspiral. Ett företags framgång bygger nästan alltid på en eller flera unika fördelar som ger ett tillfälligt monopol. När räknenissarna tar över dunstar ofta passionen.

Fyra grundläggande drag utmärker de organisationer som ständigt förmår anpassa sig till olika villkor och använda sin kunskap på nytt sätt. De har en mening som går utöver att bara ge vinst eller vara branschledande. Meningen är företagets överordnade syfte och existensberättigande. De bygger på partnerskap mellan ledning och medarbetare, de är inte motpoler. Meningen är att medarbetarna ska involveras i alla väsentliga förhållanden. Även kunder och leverantörer är partners. De är organiserade för samarbete, med färre strukturer än traditionella företag och de är mer organiska och kaotiska. De ska vara skapade för förändring - inte för stabilitet. De leds av människor som bygger sitt arbete på gemensamma värderingar snarare än auktoritet och makt. Värderingarna är tydligt uttrycka och ledningen skapar enighet om dem bland alla medarbetare.


Om man behöver blåsa nytt liv i en stelnad organisation, så finns det enligt Lars sju verktyg som med fördel kan användas:
  1. mät hur din organisation ligger till i fråga om mening, partnerskap, samarbete och ledarskap

  2. kartlägg hur verksamheten tänker om sitt överordnade syfte och existensberättigande

  3. bestäm vilka grundläggande värderingar som ska ligga till grund för verksamheten
  4. skapa samförstånd kring företagets framtida värderingar, normer och förpliktelser, först i ledningsgruppen och sedan i hela företaget

  5. skapa en personalledning som agerar utifrån ett kunskapsbaserat tillvägagångssätt kryddat med en dos intuition

  6. skapa en fysisk arbetsplats som speglar företagets värderingar och som möjliggör största möjliga interaktion mellan medarbetarna

  7. skapa verktyg för förändring, från övergripande planering till att med kraft driva igenom den
Mina personliga reflektioner:
Jag tycker boken speglar ett modernt synsätt på ledarskap där medarbetarna står i centrum och ledarna skapar förutsättningar för att alla ska kunna utvecklas optimalt på arbetsplatsen, t ex genom att skapa gemensamma värderingar, klargöra företagets mening och att organisera sig på ett effektivt sätt. Jag tycker inte boken tillför något egentligt nytt budskap i debatten, men det är alltid spännande att läsa hur någon paketerar sin vishet kring ledarskap på ett pedagogiskt sätt. Kolindkuren har lyckats skapligt med detta.
Det som möjligen är nytt är att använda ordet mening så frekvent. Jag är mer van vid ord som vision, mission, mål och actions. Vad är meningen med att använda ordet mening?

Köp boken på bokus eller adlibris.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering