31 december 2018

The Histomap - maktförhållandena i världen de senaste 4000 åren

Hur åskådliggöra de senaste 4 000 åren ur ett historiskt maktperspektiv?

Redan 1931 publicerade Rand McNally den så kallade "Histomap" för att visa maktförhållandena mellan olika länder/riken under de senaste 4 000 åren. Läs mer om detta i länkat blogginlägg.

Min summering:


2 000 före Kristus
Egypten hade utvecklat jordbruk, skeppsbyggande, myndigheter, handel, juridik, konst och matematik

1500 för Kristus
Den Minoiska perioden hade sin storhetsperiod på Kreta

1200 för Kristus
Det Assyriska riket absorberar det Bayloniska riket och blir en militär stormakt

950 före Kristus
Babylonien i södra Mesopotamien är centrum för den östra världshandeln. Ligger mellan floderna Eufrat och Tigris i dagens Irak

750 före Kristus
Det Assyriska riket har herraväldet över världen. Fokus på välstånd och konst

500 före Kristus
Det Persiska riket når sin höjdpunkt

350 före Kristus
Den grekiska Makedoniska väldet besegrar Persien och Egypten och når sin höjdpunkt

200 före Kristus till 300 efter Kristus
Romarriket dominerar världen
Den kristna kyrkan etableras efter att Jesus blivit korsfäst

400 efter Kristus
Hunnerna från centrala Asien med dess ledare Attila tar över makten även i stora delar av Europa

600 efter Kristus
Mohammed skapar Islam som blir styrande i arabvärlden, Persien och i norra Afrika

900 efter Kristus
Den Bysantiska riket (östromerska riket) når sin höjdpunkt med huvudstaden Konstantinopel (dagens Istanbul)

1050 efter Kristus
Det Tysk-romerska riket växer sig starkt och genomför korståg och intar Jerusalem

1250 efter Kristus
Djingis Khan upprättade mongolväldet som omfattar Ryssland och stora delar av Kina

1400 efter Kristus
Det Ottomanska riket kring Turkiet hade sin storhetsperiod

1500 efter Kristus
Den protestantiska reformationen inom den kristna kyrkan påbörjas av Martin Luther

1600 - 2000 efter Kristus 
Flera olika länder och riken delar på makten i olika delar av världen...
Nedan ser du "Histomap" i hela dess längd... "klicka här för en bättre användarupplevelse":Jag hittade också en "Histomap" via YouTube där man kan följa Europas utveckling avseende länders gränser samt invånare varje år från 400 före Kristus till idag:

27 december 2018

Exformativt ledarskap #32 - En ledares primära uppgiftGår det verkligen att nå framgång genom ökat fokus på välmående? 
Japp. Jag är övertygad om att detta är en sanning. Modern forskning visar dessutom väldigt tydliga tecken på detta. Daniel Goleman, som gjorde begreppet EQ (emotionella förmågor) känt i världen genom sin bok ”Känslans intelligens”, har också skrivit boken ”Primal Leadership” som handlar om vad en ledares primära uppgift är. Det handlar inte om att excellera i excel, inte om att uppnå fastlagda KPI:er och inte heller om att vara strategisk och visionär. Det finns många saker en ledare förväntas vara bra på, men en ledares primära uppgift är att ha koll på sina känslor eftersom känslor smittar:
Emotional leadership is the spark that ignites a company ́s performance, creating a bonfire of success or a landscape of ashes.
En ledares primära uppgift är att vara positiv, autentisk och ha hög energinivå samtidigt som man genom sina handlingar säkrar att ens följare känner och agerar på samma sätt. 
Läs mer i min nya bok "Exformativt ledarskap" där jag summerar artikeln ”Primal leadership - The Hidden Driver of Great Performance”, skriven av Daniel Goleman, Richard Boyatzis och Annie McKee.
Forskning visar att en ledares humör påverkar känslorna för alla runt omkring. Det är därför otroligt viktig för en ledare att vidareutveckla sin känslomedvetenhet, att kunna förändra och styra sina känslor till det bättre, att förstå dess konsekvenser genom att utnyttja sin empati samt att agera i det sociala samspelet på ett sätt som stärker andras humör.

Exformativt ledarskap #31 - Tallriksmodellen för välmående

Hur får man egentligen en optimalt välmående hjärna?
Utifrån ett antal studier har två av de mer framstående hjärnforskarna, David Rock och Daniel Siegel, tagit fram en modell (the healthy mind platter) som beskriver hur vi dagligen bör fördela vår hjärnas uppmärksamhet för att totalt sett bli så effektiva som möjligt. Denna moderna tallriksmodell för hjärnan har potential att bli lika viktig för oss idag och framöver som den mer klassiska tallriksmodellen – du vet den som förklarar hur man bör fördela grönsaker, rotfrukter, kött, fisk, potatis och gryn för att få i sig en balanserad näringsrik kost.

Den moderna tallriksmodellen för en välmående hjärna består av sju olika aktiviteter som alla behövs för att en dag ska bli optimal ur hjärnans perspektiv. Aktiviteterna är kanske inte revolutionerande i sig. Det som är intressant är mer beskrivningen av varför respektive aktivitet är viktig och att alla delar behövs varje dag.

I min nya bok "Exformativt ledarskap - 49 nyanserade framgångsrecept" kan du ta del av min summering av "Tallriksmodellen för välmående" utifrån artikel i tidskriften Holone och originalartikeln av David Rock och Dan Siegel från ”NeuroLeadershipJournal”:
När du vill hitta en riktigt klockren present till ledaren som redan har allt - köp boken "Exformativt ledarskap - 49 nyanserade framgångsrecept". Jag lovar att boken bidrar till ännu mer personligt välmående!

Nedan bild visar ingredienserna i "The Healthy Mind Platter for Optimal Brain Matter":Exformativt ledarskap #28 - Gyllene regeln 2.018Vad har "den gyllene regeln" med effektivt ledarskap att göra?
Intressera dig för att på djupet förstå vad dina medmänniskor har för behov. Utgå inte från att de är som du. Tvärtom, utgå från att de inte är som du. Bemöt dem som de vill bli bemötta och var tydlig med hur du själv vill bli bemött.
Den uppdaterade ”Gyllene regeln”, enligt Stephen R. Covey från boken ”Seven habits of highly effective people”:

The Golden Rule says to ”Do unto others as you would have others do unto you”. While on the surface that could mean to do for them what you would like to have done for you, I think the more essential meaning is to understand them deeply as individuals, the way you would want to be understood, and then to treat them in terms of that understanding. As one successful parent said about raising children, ”Treat them all the same by treating them differently.”
Min egen uppdaterade gyllene regeln 2.018 inspirerad av Stephen R. Covey:
Bemöt andra människor så som de vill bli bemötta, och var tydlig med hur du själv vill bli bemött
Läs om hur du blir en ännu mer modern effektiv välmående ledare i min nya bok "Exformativt ledarskap - 49 nyanserade framgångsrecept".Exformativt ledarskap #25 – HelikopterperspektivJag måste säga att jag fascineras av att det funnits hominider (människo-liknande arter) under flera miljoner år, där arten Homo Sapiens är den enda som överlevt till modern tid. Vad har vi ärvt för egenskaper av våra äldre släktingar och hur använder vi oss av dessa förmågor som finns nerkodade i vår mer reflexorienterade reptilhjärna? Vad är det för egenskaper vi moderna mer kognitiva människor har tillförskaffat oss som vi har användning av som ledare? 
Ett modernt ledarskap handlar om att inse att du behöver modifiera ditt ledarskap utifrån vad situationen kräver och inte låsa fast dig vid en och samma ledarstil för alla typer av situationer. Det krävs en oändligt nyanserad verklighetsuppfattning för att korrekt läsa av varje situation och utifrån det bestämma dig för hur du ska agera i din roll som ledare.
Inspirerat av boken ”The Nature of Leadership - Reptiles, Mammals, and the challenge of Becoming a Great Leader”, skriven av B. Joseph White via företaget Kontentans sammanfattning #252, har jag satt ihop en visuell bild som beskriver de egenskaper en modern ledare bör ha:

Vill du läsa mer om integritet, disciplin, omtänksamhet och helikopterperspektiv, samt få tips om hur du når ännu mer framgång framöver. Köp då min nya bok "Exformativt ledarskap - 49 nyanserade framgångsrecept".


Exformativt ledarskap #21 – Träna dig kreativ


Vi har länge vetat om att fysisk träning gör att vi mår bättre. Men, modern forskning börjar nu också kunna förklara varför vi mår bättre av motion och träning. Det visar sig till stor del bero på att motion och träning stärker våra hjärnor
Blir vi verkligen smartare av att röra på oss – alltså ökar vår IQ? Anders Hansen, som skrivit boken ”Hjärnstark - hur motion och träning stärker din hjärna”, refererar till en studie över en stor mängd 18-åringar som mönstrat i Sverige de senaste decennierna. Där fann man 1300 enäggstvillingar (personer med exakt samma gener) som dessutom vuxit upp tillsammans. Man fann att i de tvillingpar som tränat sin kondition olika mycket hade de med bättre kondition högre IQ än de med sämre kondition. De hade alltså blivit lite smartare av att röra på sig. Det som konkret händer vid träning är att 20% mer blod pumpas ut till musklerna och till hjärnan. Då skapas "mirakelmedlet" BDNF (Brain-derived-neurotrophic factor) i hjärnan - ett protein som gör att nervcellerna får starkare koppling mellan sig samt skyddar de nervceller som är på väg att dö.
I min bok "Exformativt ledarskap - 49 nyanserade framgångsfaktorer" gör jag en summering av några slutsatser från Anders Hansens bok, t ex:
  • Träning - en typ av stress. Vid träning utsöndras kortisol. Men, efteråt går kortisolnivån ner lägre än nivån före träning. Fysisk träning lär alltså kroppen att inte reagera så starkt på stress.
  • Kreativitet - du presterar markant bättre om du varit aktiv före eller under en övning. Detta gäller både för "brainstorming" och mer "konvergent tänkande" (där du ska hitta ett eller ett fåtal rätta svar).
  • "Hjärndosen" - få bästa effekt för hjärnan. Alla steg räknas, men om du vill uppnå maximal kognitiv effekt gäller fysisk träning 45 minuter tre gånger per vecka. Du ska bli andfådd!

Så. Stärk din hjärna. Motionera och träna! 
Är du nyfiken på hur du kan bli en ännu mer modern effektiv välmående ledare – läs då mer i min nya bok ”Exformativt ledarskap – 49 nyanserade framgångsrecept”.