Exformativt ledarskap #18 - vår högra hjärnhalva


-->

Vi lever i en tid av förändring. Kanske kommer kommande generationer prata om vår tid som ett paradigmskifte. Att vi har levt i informationssamhället ett bra tag nu råder det inget tvivel om. Vad inte alla har fattat är att vi faktiskt är på väg in i en ny tid – ett samhälle som försöker omfamna hur livet går till när alla har tillgång till all information samtidigt, oavsett var de befinner sig fysiskt. Via mobiltelefon eller andra mobila IT-pryttlar.
Dan Pink har beskrivit sin syn på detta samhälle i boken ”En helt ny värld – why right-brainers will rule the future”. Boken beskriver hur vi i västvärlden måste utvecklas för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Det handlar om att använda vår högra hjärnhalva betydligt mer än tidigare. Att vi alla blir mer ”kvinnliga”, mer emotionella, mer holistiska. Detta är en utmaning i en tid då de ekonomiska styrparametrarna får allt större utrymme inom många företagsledningar.
Jag tror alla mår bra av att reflektera kring hur de kan använda sina förmågor, och sina två hjärnhalvor, på ett optimalt sätt. Som ledare är det viktigt att vara flexibel. För att kunna vara det på ett autentiskt sätt är det viktigt att lära känna sig själv och hur man brukar agera i normaltillståndet samt därefter fundera på hur man kan agera annorlunda då situationen kräver det.
Så, välkommen till den värld som Dan Pink kallar konceptsamhället: Överflödet, utvecklingen i Asien och automatiseringen gör att vi måste lära oss nyttja andra sinnen än idag. Från min nya bok "Exformativt ledarskap" en sammanfattning av de sex talanger/sinnen som alltmer kommer att styra våra liv och forma vår värld framåt: 


Läs mer om hur du når framgång framöver i min nya bok "Exformativt ledarskap - 49 nyanserade framgångsrecept".

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering