Exformativt ledarskap #19 - Ta en promenad


-->

Är det verkligen nödvändigt att förstå hur hjärnan fungerar för att bli ditt bästa jag oftare?
En modern ledare inser vikten av att hänga med inom det relativt nya forskningsområdet neuroledarskap. De sista åren har man gjort fantastiska framsteg vad gäller att förstå hur man använder sin hjärna på ett optimalt sätt. I dagens värld är det genom att förstå dig själv och veta hur du kan optimera dig själv som du skapar konkurrensfördelar gentemot andra. Ur ett globalt perspektiv är det bara att konstatera att det finns massor av smarta välutbildade personer runt om i världen. Att bli framgångsrik utifrån att vara den som har pluggat mest och har bäst yrkeskompetens funkar inte längre. Det nya moderna tankesättet handlar om att ha den yrkeskompetens som krävs för att klara dina arbetsuppgifter. Utöver det behöver du fokusera på att ständigt vidareutveckla dina emotionella förmågor (EQ), samtidigt som det är nödvändigt att vara nyfiken på hur din hjärna fungerar för att kunna hjälpa dig själv att bli ditt bästa jag oftare.
Några livsnödvändiga tips om hur din hjärna kan optimeras från boken ”Your brain at work - strategies for overcoming distraction, regaining focus, and working smarter all day long” skriven av David Rock:
  • Vi presterar bäst då vi upplever en positiv stress. Motverka negativ stress genom att ta en promenad eller bryta av med lite humor.
  • Kreativa insikter kommer lättast till oss när vi inte tänker medvetet. Det gäller att göra något annat för att sätta igång hjärnans omedvetna problemlösningsmaskineri.
  • Medveten närvaro (mindfulness) hjälper dig att styra din hjärna i rätt riktning. Du blir effektivare genom att vara här och nu.

Läs en längre summering av boken "Your brain at work" i min nya bok "Exformativtledarskap – 49 nyanserade framgångsrecept".

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering