Exformativt ledarskap #21 – Träna dig kreativ


Vi har länge vetat om att fysisk träning gör att vi mår bättre. Men, modern forskning börjar nu också kunna förklara varför vi mår bättre av motion och träning. Det visar sig till stor del bero på att motion och träning stärker våra hjärnor
Blir vi verkligen smartare av att röra på oss – alltså ökar vår IQ? Anders Hansen, som skrivit boken ”Hjärnstark - hur motion och träning stärker din hjärna”, refererar till en studie över en stor mängd 18-åringar som mönstrat i Sverige de senaste decennierna. Där fann man 1300 enäggstvillingar (personer med exakt samma gener) som dessutom vuxit upp tillsammans. Man fann att i de tvillingpar som tränat sin kondition olika mycket hade de med bättre kondition högre IQ än de med sämre kondition. De hade alltså blivit lite smartare av att röra på sig. Det som konkret händer vid träning är att 20% mer blod pumpas ut till musklerna och till hjärnan. Då skapas "mirakelmedlet" BDNF (Brain-derived-neurotrophic factor) i hjärnan - ett protein som gör att nervcellerna får starkare koppling mellan sig samt skyddar de nervceller som är på väg att dö.
I min bok "Exformativt ledarskap - 49 nyanserade framgångsfaktorer" gör jag en summering av några slutsatser från Anders Hansens bok, t ex:
  • Träning - en typ av stress. Vid träning utsöndras kortisol. Men, efteråt går kortisolnivån ner lägre än nivån före träning. Fysisk träning lär alltså kroppen att inte reagera så starkt på stress.
  • Kreativitet - du presterar markant bättre om du varit aktiv före eller under en övning. Detta gäller både för "brainstorming" och mer "konvergent tänkande" (där du ska hitta ett eller ett fåtal rätta svar).
  • "Hjärndosen" - få bästa effekt för hjärnan. Alla steg räknas, men om du vill uppnå maximal kognitiv effekt gäller fysisk träning 45 minuter tre gånger per vecka. Du ska bli andfådd!

Så. Stärk din hjärna. Motionera och träna! 
Är du nyfiken på hur du kan bli en ännu mer modern effektiv välmående ledare – läs då mer i min nya bok ”Exformativt ledarskap – 49 nyanserade framgångsrecept”.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering