The Histomap - maktförhållandena i världen de senaste 4000 åren

Hur åskådliggöra de senaste 4 000 åren ur ett historiskt maktperspektiv?

Redan 1931 publicerade Rand McNally den så kallade "Histomap" för att visa maktförhållandena mellan olika länder/riken under de senaste 4 000 åren. Läs mer om detta i länkat blogginlägg.

Min summering:


2 000 före Kristus
Egypten hade utvecklat jordbruk, skeppsbyggande, myndigheter, handel, juridik, konst och matematik

1500 för Kristus
Den Minoiska perioden hade sin storhetsperiod på Kreta

1200 för Kristus
Det Assyriska riket absorberar det Bayloniska riket och blir en militär stormakt

950 före Kristus
Babylonien i södra Mesopotamien är centrum för den östra världshandeln. Ligger mellan floderna Eufrat och Tigris i dagens Irak

750 före Kristus
Det Assyriska riket har herraväldet över världen. Fokus på välstånd och konst

500 före Kristus
Det Persiska riket når sin höjdpunkt

350 före Kristus
Den grekiska Makedoniska väldet besegrar Persien och Egypten och når sin höjdpunkt

200 före Kristus till 300 efter Kristus
Romarriket dominerar världen
Den kristna kyrkan etableras efter att Jesus blivit korsfäst

400 efter Kristus
Hunnerna från centrala Asien med dess ledare Attila tar över makten även i stora delar av Europa

600 efter Kristus
Mohammed skapar Islam som blir styrande i arabvärlden, Persien och i norra Afrika

900 efter Kristus
Den Bysantiska riket (östromerska riket) når sin höjdpunkt med huvudstaden Konstantinopel (dagens Istanbul)

1050 efter Kristus
Det Tysk-romerska riket växer sig starkt och genomför korståg och intar Jerusalem

1250 efter Kristus
Djingis Khan upprättade mongolväldet som omfattar Ryssland och stora delar av Kina

1400 efter Kristus
Det Ottomanska riket kring Turkiet hade sin storhetsperiod

1500 efter Kristus
Den protestantiska reformationen inom den kristna kyrkan påbörjas av Martin Luther

1600 - 2000 efter Kristus 
Flera olika länder och riken delar på makten i olika delar av världen...
Nedan ser du "Histomap" i hela dess längd... "klicka här för en bättre användarupplevelse":Jag hittade också en "Histomap" via YouTube där man kan följa Europas utveckling avseende länders gränser samt invånare varje år från 400 före Kristus till idag:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering