21 december 2014

Sharma - Rituals of Enormously Successful Humans

Robin Sharma har gjort det igen. 
En video inspelad på Seychellerna och i Toscana med "6 Quiet Rituals of Enormously Successful Humans" - helt enkelt några magiska tips på hur man blir framgångsrik…


Transcript:

Cut your excuses in half and double your action to make success

All change is hard at first, messy in the middle and gorgeous at the end

Your limits are the lies your fears have sold to you

You have the life you´ve settled for

Genius is 10% talent and 90% discipline

Genius is a lot more about practice and dedication and grit and persistence versus being born into something special

NLWC - Next Level of World Class


6 ideas to take it to the next level

#1 Set mastery goals
- set goals based on intrinsic motivation, which is all about becoming more masterful, expressing more potential and even changing the world.

#2 Do hard things
- your limits are liars and your fears are thieves. Do not trust them.

#3 Get to know your personal story
- every visionary was first ridiculed before they were revered.

#4 Inspiration drives optimal performance
- you need to be inspired to achieve amazing things.

#5 The quality of your routines determines the caliber of your performance
- get your habits right and then your life begins to transform.

#6 Every master was once a beginner and every professional was once an amateur
- mastery is a process, maintain the apprentice mindset.

Se hela klippet här - från YouTube:

20 december 2014

GROW - framgång utifrån ett starkt ideal

Kontentan #369 summerar boken "GROW - How Ideals Power Growth and Profit at the World´s Greatest Companies" skriven av Jim Stengel. Jim genomförde under tio år en undersökning av ca 50 000 företag och bland dessa utkristalliserade sig 50 företag vars tillväxt vida överträffade de andras. Det de hade gemensamt: de byggde hela sin verksamhet kring grundläggande mänskliga känslor och värderingar.

En kort sammanfattning:
Några av bolagen som finns på denna s k Stengel 50 lista är: Apple, Coca-Cola, Google, Heineken, Jack Daniels, Lindt, Hugo Boss, Pampers, Samsung, Starbucks, IBM, Diesel… Det som är gemensamt för alla dessa bolag är att de har ett ideal som mer eller mindre förbättrar människors liv, utifrån något av följande:

  • Glädje - skapar glada upplevelser och nya möjligheter
  • Relationer - underlättar för människor att hålla kontakten
  • Upptäckter - hjälper folk att upptäcka nya saker
  • Stolthet - ökar människors självkänsla, styrka och känsla av trygghet
  • Samhällspåverkan - påverkar samhället i stort och utmanar det vi idag tar för givet
Hur gör du då?
Steg 1 - Formulera ett ideal
Du måste börja med att klart och tydligt formulera ditt ideal eller hitta ett ursprungligt ideal och anpassa det till dagens situation. Formulera det sen på ett sätt som visar företagets högre syfte och hur det kan förbättra människors liv. Ett exempel är Pizza Hut´s ideal:
Vi tror att världen vore en bättre plats om vi ägnade mer tid till att umgås med våra nära och kära, och vi finns här för att göra det möjligt
Steg 2 - Bygg verksamheten kring idealet
Omge dig med rätt människor som drar åt samma håll. Idealet ska genomsyra alla delar av verksamheten och kräver därför ständig träning. Om ett företag förvärvar ett annat är det absolut nödvändigt att klargöra vilken företagskultur och vilka ideal som ska gälla.
Steg 3 - Kommunicera ditt ideal
TILLIT, ÄRLIGHET, RESPEKT, OMTANKE, VÄRME och HUMOR är ganska ovanliga kriterier för ett företags kommunikation. Men de mest framgångsrika företagen utgår just från de nyckelorden. De kommunicerar som vi gör privat.
Kommunikation är grunden för alla relationer - och det är relationer som får företag att växa.
Steg 4 - Förbättra kundupplevelsen
Allt ditt företag gör skapar kundupplevelsen, inte bara själva produkten eller tjänsten, utan också hur folk upptäcker den, köper den, använder den och berättar om den för andra. Ett tydligt exempel är Apple. I Apples grundtanke ingår att människor ska få utlägg för kreativitet, upptäckarglädje och lust att uttrycka sig själv. Man lanserade därför konceptet Apple Store - butiker där kunderna kan strosa runt i lugn och ro, få hjälp om de behöver, provköra produkterna och lära sig att använda dem i olika sammanhang. Dessutom anställde man folk som är duktiga på sociala relationer och kan bemöta både mormor och hennes 14-årige barnbarn på ett bra sätt.
Steg 5 - Utvärdera
För att skapa ett framgångsrikt företag måste man ständigt utvärdera verksamheten och ägna stor uppmärksamhet åt varumärkesvärdet. Exempel på frågor att ställa sig med jämna mellanrum:
Är varumärket attraktivt för nya kunder?
Verkar varumärket inspirerande på anställda och samarbetspartner?
Stärker det relationerna med befintliga kunder?

Slutligen - om du följer de fem stegen så får du ett företag som konsekvent lever efter sitt ideal. Men, det gäller att inte slappna av. Ett företag som inte utvecklas får ingen tillväxt, medan kontinuerliga förbättringar gör verksamheten ännu mer framgångsrik. För säkerhets skull - bestäm dig för vad du vill lämna efter dig. Att formulera hur du vill bli ihågkommen hjälper dig att fokusera.

Slutligen via YouTube, Jim Stengel förklarar sina "beacon of light", varav en är:
Great brands and businesses are led by "artists" who care and have high EQ!

10 december 2014

Tallriksmodellen för den välmående hjärnan

De sista åren har vi lärt oss ofantligt mycket nytt om hur vår hjärna fungerar. En av de mest framstående inom neurovetenskapen är David Rock, författaren till boken "Your brain at work". David har också tillsammans med Dan Siegel definierat en tallriksmodell för hur vi kan bygga oss ett "välmående sinne" - en modell över hur vi dagligen bör fördela vår hjärnas uppmärksamhet för att totalt sätt bli så effektiva som möjligt.


Det skrivs mer och mer om detta spännande tema i olika media. Bland annat har motivation.se publicerat en artikel om hur Försäkringskassan har använt denna tallriksmodell för att inreda sitt nya kontor vid Telefonplan. I Sverige har vetenskapsjournalist Marie Ryd skrivit en hel del artiklar om denna tallriksmodell i sitt nyhetsbrev Holone - vill du hänga med i vad den senaste forskningen säger är det Holone du ska prenumerera på...
Vill du läsa hela den vetenskapliga rapporten på engelska från NeuroLeadershipJournal, gör det här!

Så, lite kort sammanfattat handlar "Tallriksmodellen för den välmående hjärnan" om följande sju komponenter:

Sova - mycket viktigare än vad vi tidigare visste. Minnen överförs till "långtidsminnet" (lärande) - knyter ihop minnesfragment till en helhet. Ta en tupplur på 10-20 minuter är oerhört effektivt! Reparerar hjärnan kemiskt och fysiologiskt, en Control-Alt-Delete!

Motionera - bidrar till ett ökat lärande och snabbare access till arbetsminnet. Minskar stress. Hjärnan kan fortsätta utvecklas - plasticitet!

Fokusera - att kunna vara koncentrerad (sätta en mental spotlight på något) samt kunna ändra fokus effektivt. Väldigt energikrävande - impulskontroll! Omfattar vår exekutiva funktion - övervakar våra "reflexmässiga beteende".

Tid inåt - reflektion / mindfulness / meditation. Vara närvarande i nuet - fördomsfritt. Minskar upplevd stress, gör dig mer flexibel, gör att du blir bättre på att leda dig själv samt ökar din medkänsla och empati.

Slappa - att göra saker utan att ha ett tydligt mål. Är det mest effektiva sättet att lösa komplexa problem. Tillåter en integration av olika tankar från olika sammanhang. Skapar lättare nya insikter - utnyttjar vårt undermedvetna.

Leka - lika viktigt som sömn och mat. Är träning av känslor för oväntade händelser. Utsöndras dopamin i hjärnan vilket skapar nya neurala kontaktvägar = viktigt för kreativiteten. Maximera lekfullheten i ditt arbete - ger mer Flow.

Umgås - sociala band är lika viktigt för oss människor som vatten, mat och "tak över huvudet". Sociala band gör oss sedda, trygga och säkra. Ger bättre mental hälsa = minskad dödlighet.

Om du vill höra och se hur en av grundarna uttrycker sig, kolla in YouTube - Dan Siegel, när han berättar om vad the Healthy Mind Platter handlar om: