GROW - framgång utifrån ett starkt ideal

Kontentan #369 summerar boken "GROW - How Ideals Power Growth and Profit at the World´s Greatest Companies" skriven av Jim Stengel. Jim genomförde under tio år en undersökning av ca 50 000 företag och bland dessa utkristalliserade sig 50 företag vars tillväxt vida överträffade de andras. Det de hade gemensamt: de byggde hela sin verksamhet kring grundläggande mänskliga känslor och värderingar.

En kort sammanfattning:
Några av bolagen som finns på denna s k Stengel 50 lista är: Apple, Coca-Cola, Google, Heineken, Jack Daniels, Lindt, Hugo Boss, Pampers, Samsung, Starbucks, IBM, Diesel… Det som är gemensamt för alla dessa bolag är att de har ett ideal som mer eller mindre förbättrar människors liv, utifrån något av följande:

  • Glädje - skapar glada upplevelser och nya möjligheter
  • Relationer - underlättar för människor att hålla kontakten
  • Upptäckter - hjälper folk att upptäcka nya saker
  • Stolthet - ökar människors självkänsla, styrka och känsla av trygghet
  • Samhällspåverkan - påverkar samhället i stort och utmanar det vi idag tar för givet
Hur gör du då?
Steg 1 - Formulera ett ideal
Du måste börja med att klart och tydligt formulera ditt ideal eller hitta ett ursprungligt ideal och anpassa det till dagens situation. Formulera det sen på ett sätt som visar företagets högre syfte och hur det kan förbättra människors liv. Ett exempel är Pizza Hut´s ideal:
Vi tror att världen vore en bättre plats om vi ägnade mer tid till att umgås med våra nära och kära, och vi finns här för att göra det möjligt
Steg 2 - Bygg verksamheten kring idealet
Omge dig med rätt människor som drar åt samma håll. Idealet ska genomsyra alla delar av verksamheten och kräver därför ständig träning. Om ett företag förvärvar ett annat är det absolut nödvändigt att klargöra vilken företagskultur och vilka ideal som ska gälla.
Steg 3 - Kommunicera ditt ideal
TILLIT, ÄRLIGHET, RESPEKT, OMTANKE, VÄRME och HUMOR är ganska ovanliga kriterier för ett företags kommunikation. Men de mest framgångsrika företagen utgår just från de nyckelorden. De kommunicerar som vi gör privat.
Kommunikation är grunden för alla relationer - och det är relationer som får företag att växa.
Steg 4 - Förbättra kundupplevelsen
Allt ditt företag gör skapar kundupplevelsen, inte bara själva produkten eller tjänsten, utan också hur folk upptäcker den, köper den, använder den och berättar om den för andra. Ett tydligt exempel är Apple. I Apples grundtanke ingår att människor ska få utlägg för kreativitet, upptäckarglädje och lust att uttrycka sig själv. Man lanserade därför konceptet Apple Store - butiker där kunderna kan strosa runt i lugn och ro, få hjälp om de behöver, provköra produkterna och lära sig att använda dem i olika sammanhang. Dessutom anställde man folk som är duktiga på sociala relationer och kan bemöta både mormor och hennes 14-årige barnbarn på ett bra sätt.
Steg 5 - Utvärdera
För att skapa ett framgångsrikt företag måste man ständigt utvärdera verksamheten och ägna stor uppmärksamhet åt varumärkesvärdet. Exempel på frågor att ställa sig med jämna mellanrum:
Är varumärket attraktivt för nya kunder?
Verkar varumärket inspirerande på anställda och samarbetspartner?
Stärker det relationerna med befintliga kunder?

Slutligen - om du följer de fem stegen så får du ett företag som konsekvent lever efter sitt ideal. Men, det gäller att inte slappna av. Ett företag som inte utvecklas får ingen tillväxt, medan kontinuerliga förbättringar gör verksamheten ännu mer framgångsrik. För säkerhets skull - bestäm dig för vad du vill lämna efter dig. Att formulera hur du vill bli ihågkommen hjälper dig att fokusera.

Slutligen via YouTube, Jim Stengel förklarar sina "beacon of light", varav en är:
Great brands and businesses are led by "artists" who care and have high EQ!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trotsa vildmarken - våga vara operfekt!

Förändring - "Fyrarummaren"

Assertiv kommunikation