14 januari 2017

OCEAN - vilken personlighetstyp är du?


En härlig professor och psykolog, Brian Little, höll ett väldigt uppskattat föredrag på TED-konferensen i Vancouver, februari 2016.
Titeln var "Who are you, really? The puzzle of personality".

Han pratade en del om de fem olika karaktärsdrag (traits) som alla människor har mer eller mindre av och som bygger upp ens personlighet. Dessa karaktärsdrag kan förkortas OCEAN, vilket betyder (text från Wikipedia, bild från psyTreasure):
 • Openness (öppenhet) - att uppskatta konst, känslor, äventyr, ovanliga idéer, fantasi, nyfikenhet, och omväxlande erfarenheter.
 • Conscientiousness (samvetsgrannhet) - en tendens att vara självdisciplinerad, agera plikttroget, målinriktning; att planera snarare än att agera spontant.
 • Extraversion - energi, positiva känslor, självsäkerhet, och en tendens att söka stimulans och andras sällskap.
 • Agreeableness (vänlighet, värme) - en tendens att vara medkännande och samarbetsvillig snarare än misstänksam och fientligt inställd mot andra.
 • Neuroticism – tendens att lätt kunna uppleva obehagliga känslor som till exempel ilska, ångest, depression, eller sårbarhet; ibland kallad emotionell instabilitet.

Från föredraget kan man bland annat lära sig:

Öppenhet och samvetsgrannhet är bra prediktorer för livsframgång

Extraversion och vänlighet befrämjar gott samarbete med människor

Extroverta föredrar svart/vitt, konkret och enkelt språk.
Introverta föredrar kontextuellt komplexa, svävande meningar - 
mer eller mindre.

Slutsats: Fundera inte för mycket på dina och andras karaktärsdrag.
Fokusera istället på: Vilka är kärnprojekten i ditt liv? Vad brinner du för?

För att gräva lite djupare och förstå lite bättre vem du är - se nedan korta video:


Ekonomi är för alla - lita aldrig på en ekonom

Jag hittade ett inlägg från "RSA Animate" - ni vet de som tar en spännande föreläsning och gör den animerad.

Denna gång är det ekonomen Ha-Joon Chang som pratar på temat: "ekonomi är för alla". Han menar att ekonomer ofta försvårar för vanliga människor att förstå sig på ekonomi genom att införa en massa krångliga termer. Ha-Joon menar att vi alla som är intresserade av vårt samhälle har möjlighet att engagera oss och diskutera ekonomiska beslut - var och en utifrån sin erfarenhet och kompetens.

Ha-Joon gör tre observationer som är viktiga:

 1. Lita aldrig på en ekonom - det finns åtminstone nio olika ekonomiska teorier som alla har sina för- och nackdelar, så vad är egentligen sant?
 2. Lyssna på andra - det är viktigt att bilda sig en egen åsikt, men var ödmjuk och lyssna ständigt på andras resonemang om hur de ser på saken ur sitt perspektiv.
 3. Det är svårt att förändra den ekonomiska verkligheten - det är många som tjänar på att bibehålla de befintliga strukturerna, men fortsätt vara optimistisk och stå upp för det du tycker är rätt.

Ett riktigt sevärt klipp - "Economics is for everyone" av RSA Animate:

2 januari 2017

om Millennials av Simon Sinek

En intervju som "sticker ut" lite extra sista tiden är när Simon Sinek blir intervjuad i "Inside Quest"  av Tom Bilyeu och kommer in på utmaningarna med "millennials" (typ, de som är födda efter 1984 - Generation Y) på arbetsplatsen.

Millennium-generationen anses ju vara svåra att leda eftersom de beskylls för att vara berättigade till framgång ("entitled"), narcissistiska, egennyttiga ("self-interested"), ofokuserade, lata...

För att stötta dessa millennials så försöker chefer reda ut med dem - vad vill ni?
Svaren blir:
- "we want purpose": vi vill ha ett syfte med arbetet
- "we want to make an impact": vi vill göra skillnad
- "we want free food and bean-bags": vi vill ha det bra...

Men det verkar ändå svårt att göra dessa millennials nöjda och vad som saknas går att bryta ner till fyra saker:

 • parenting - uppvuxna med misslyckade uppfostringsstrategier. Typ, de har lärt sig att tro att de kan bli allt och få allt utan ansträngning. Eftersom verkligheten inte riktigt funkar så skapar detta för många en låg självkänsla som späs på av en idealiserad Facebook- och Instagramsvärldsbild som bara visar upp "framgång".
 • technology - många har tyvärr redan ett beroende att ständigt kolla sociala medier via mobiltelefonen. Det beror på att hormonet Dopamin utsöndras när vi får ett nytt "Like" eller när vi får ett nytt meddelande och detta är starkt beroendeframkallande, precis som alkohol, rökning m m. Om man inte tränar på att bygga upp och etablera vanliga nära relationer gör det att man vid stress och problem i livet söker sig till sociala medier istället, vilket tyvärr inte motverkar stress på samma sätt som relationer i verkliga livet.
 • impatience - uppvuxna i en värld av omedelbar tillfredsställelse.  Man är van att kunna få i princip allt direkt, från filmer och TV-serier till att träffa potentiella partners via nätet. Allt utom arbetsglädje och fördjupade relationer - för detta finns det ingen "App" och inga genvägar. Vissa saker i livet måste få lov att ta tid.
 • environment - vi placerar dessa ungdomar i en miljö (företag) som är mer intresserade av de ekonomiska styrparametrarna "the numbers" än av personerna. Företagen tar tyvärr inte sitt ansvar och stöttar dessa individer att utvecklas och lära sig de förmågor som är nödvändiga. Företagen behöver förändras och förstå sin roll. Det som saknas är "good leadership".
Så vad göra? T ex: 

 • förbjud mobiltelefoner i konferensrum och börja småprata med varandra igen
 • lämna mobiltelefonerna hemma (utom en för akuta samtal) när ni går bort till vänner
 • ladda inte mobiltelefonen vid sängen utan i vardagsrummet

Om du verkligen vill förstå hur du får folk att följa just dig - se hela intervjun med Simon Sinek här.

Och, om du vill förstå grunden till "how leaders inspire action",  se Simon Sinek i hans enormt populära TED-talk om "Start with why" här.

Slutligen, här är klippet om "Utmaningarna med Millenials" från YouTube: