Inlägg

Visar inlägg från januari, 2017

OCEAN - vilken personlighetstyp är du?

Bild
En härlig professor och psykolog, Brian Little , höll ett väldigt uppskattat föredrag på TED-konferensen i Vancouver, februari 2016. Titeln var "Who are you, really? The puzzle of personality". Han pratade en del om de fem olika karaktärsdrag ( traits ) som alla människor har mer eller mindre av och som bygger upp ens personlighet. Dessa karaktärsdrag kan förkortas OCEAN, vilket betyder (text från Wikipedia, bild från psyTreasure): Openness (öppenhet)  - att uppskatta konst, känslor, äventyr, ovanliga idéer, fantasi, nyfikenhet, och omväxlande erfarenheter. Conscientiousness (samvetsgrannhet)  - en tendens att vara självdisciplinerad, agera plikttroget, målinriktning; att planera snarare än att agera spontant. Extraversion  - energi, positiva känslor, självsäkerhet, och en tendens att söka stimulans och andras sällskap. Agreeableness (vänlighet, värme)  - en tendens att vara medkännande och samarbetsvillig snarare än misstänksam och fientligt inställd mot andra. N

Ekonomi är för alla - lita aldrig på en ekonom

Bild
Jag hittade ett inlägg från "RSA Animate" - ni vet de som tar en spännande föreläsning och gör den animerad. Denna gång är det ekonomen Ha-Joon Chang som pratar på temat: " ekonomi är för alla ". Han menar att ekonomer ofta försvårar för vanliga människor att förstå sig på ekonomi genom att införa en massa krångliga termer. Ha-Joon menar att vi alla som är intresserade av vårt samhälle har möjlighet att engagera oss och diskutera ekonomiska beslut - var och en utifrån sin erfarenhet och kompetens. Ha-Joon gör tre observationer som är viktiga: Lita aldrig på en ekonom - det finns åtminstone nio olika ekonomiska teorier som alla har sina för- och nackdelar, så vad är egentligen sant? Lyssna på andra - det är viktigt att bilda sig en egen åsikt, men var ödmjuk och lyssna ständigt på andras resonemang om hur de ser på saken ur sitt perspektiv. Det är svårt att förändra den ekonomiska verkligheten - det är många som tjänar på att bibehålla de befintliga st

om Millennials av Simon Sinek

Bild
En intervju som "sticker ut" lite extra sista tiden är när Simon Sinek blir intervjuad i "Inside Quest"  av Tom Bilyeu och kommer in på utmaningarna med " millennials " (typ, de som är födda efter 1984 - Generation Y ) på arbetsplatsen. Millennium-generationen anses ju vara svåra att leda eftersom de beskylls för att vara berättigade till framgång  ("entitled"), narcissistiska, egennyttiga ("self-interested"), ofokuserade, lata... För att stötta dessa millennials så försöker chefer reda ut med dem - vad vill ni? Svaren blir: - "we want purpose": vi vill ha ett syfte med arbetet - "we want to make an impact": vi vill göra skillnad - "we want free food and bean-bags": vi vill ha det bra... Men det verkar ändå svårt att göra dessa millennials nöjda och vad som saknas går att bryta ner till fyra saker: parenting - uppvuxna med misslyckade uppfostringsstrategier. Typ, de har lärt sig att tr