OCEAN - vilken personlighetstyp är du?


En härlig professor och psykolog, Brian Little, höll ett väldigt uppskattat föredrag på TED-konferensen i Vancouver, februari 2016.
Titeln var "Who are you, really? The puzzle of personality".

Han pratade en del om de fem olika karaktärsdrag (traits) som alla människor har mer eller mindre av och som bygger upp ens personlighet. Dessa karaktärsdrag kan förkortas OCEAN, vilket betyder (text från Wikipedia, bild från psyTreasure):
  • Openness (öppenhet) - att uppskatta konst, känslor, äventyr, ovanliga idéer, fantasi, nyfikenhet, och omväxlande erfarenheter.
  • Conscientiousness (samvetsgrannhet) - en tendens att vara självdisciplinerad, agera plikttroget, målinriktning; att planera snarare än att agera spontant.
  • Extraversion - energi, positiva känslor, självsäkerhet, och en tendens att söka stimulans och andras sällskap.
  • Agreeableness (vänlighet, värme) - en tendens att vara medkännande och samarbetsvillig snarare än misstänksam och fientligt inställd mot andra.
  • Neuroticism – tendens att lätt kunna uppleva obehagliga känslor som till exempel ilska, ångest, depression, eller sårbarhet; ibland kallad emotionell instabilitet.

Från föredraget kan man bland annat lära sig:

Öppenhet och samvetsgrannhet är bra prediktorer för livsframgång

Extraversion och vänlighet befrämjar gott samarbete med människor

Extroverta föredrar svart/vitt, konkret och enkelt språk.
Introverta föredrar kontextuellt komplexa, svävande meningar - 
mer eller mindre.

Slutsats: Fundera inte för mycket på dina och andras karaktärsdrag.
Fokusera istället på: Vilka är kärnprojekten i ditt liv? Vad brinner du för?

För att gräva lite djupare och förstå lite bättre vem du är - se nedan korta video:


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trotsa vildmarken - våga vara operfekt!

Förändring - "Fyrarummaren"

Assertiv kommunikation