17 november 2018

Exformativt ledarskap #16 - Märk världenHur viktigt är det att medvetet fokusera på sitt omedvetna?

Att vara modern kräver ibland att vara modig nog att släppa taget om det konventionella och våga betrakta världen på ett delvis nytt sätt. Det finns en bok som skakade om mig ordentligt när jag läste den och det är boken ”Märk världen” skriven av den danske författaren, filosofen och vetenskapsjournalisten Tor Nörretranders. En sak som berörde mig djupt är förklaringen av vårt medvetande och att medvetandet skapas cirka en halv sekund efter att våra sinnen och vår kropp redan har noterat det som hänt. I någon bemärkelse är det inte mitt medvetna jag som lever mitt liv utan det är snarare så att mitt medvetna jag är en betraktare av mitt mer omedvetna mig. Alltså, när jag tvekar kring vart jag är på väg så gäller det att stanna upp och våga börja lyssna på mig själv. Ibland så innebär detta att göra tvärtom mot vad mitt jag vill.

Citat från boken:

”Man kan aldrig förutsäga vad man själv eller en annan människa kommer att göra, för det kräver att man har tillgång till all den information man själv eller andra människor har och har haft, och detta är omöjligt, eftersom människor till större delen fungerar icke-medvetet.” 

---”Medvetandet kan jämföras med en spotlight, som oerhört starkt framhäver en enskild skådespelares ansikte, medan alla övriga personer, föremål och kulisser på den väldiga scenen befinner sig i djupaste mörker. Spotlighten kan visserligen vandra, men det tar mycket lång tid innan samtliga skådespelares ansikten, ett efter ett, har uppenbarats i mörkret ...” 

Om du vill fördjupa dig i medvetandets bandbredd och uppkomst, läs boken ”Märk världen” av Tor Nörretranders. I min nya bok "Exformativt ledarskap" finns nedan utmejslat från avslutningen av boken:


-->
Är du nyfiken på hur du kan bli en ännu mer modern effektiv välmående ledare – läs om min nya bok ”Exformativt ledarskap – 49nyanserade framgångsrecept”

Exformativt ledarskap #15 - våga vara annorlundaHur implementerar man en effektiv företagskultur?

IKEA är ett lysande exempel på ett företag vars framgång är relaterat till dess starka företagskultur. Ingvar Kamprad skrev redan 1976 ner ”En möbelhandlares testamente” som ett sätt att definiera vad IKEA skulle stå för – helt enkelt den företagskultur han ville uppnå. Drygt 40 år senare kan jag konstatera att texten känns märkligt modern och att jag känner igen mig utifrån den personliga relation jag som konsument har med IKEA.

Jag kan också konstatera att texten genomsyras av skrivningar som kräver väl utvecklade emotionella förmågor. Medarbetarna förväntas vara trygga, självständiga och realistiska. De bör vara optimistiska och empatiska samt vara flexibla och duktiga problemlösare för att ständigt våga utmana hur man kan förverkliga IKEA:s målbild ännu effektivare. De bör gilla att samarbeta och kunna skapa nära relationer utan att vara rädda för att hävda sin egen vilja. För att klara av att våga vara annorlunda krävs det att man har en hög självkänsla och en hyfsat hög självständighet


Manifestet ”En möbelhandlares testamente” beskriver alltså i mångt och mycket hur personalen genom att använda och ständigt utveckla sina emotionella förmågor bygger en framgångsrik företagskultur. Från boken ”Historien om IKEA, Ingvar Kamprad berättar för Bertil Torekull” kan man läsa om Ingvar Kamprads ”En möbelhandlares testamente”. 

Min summering från min nya bok "Exformativt ledarskap":


--> Är du nyfiken på hur du kan bli en ännu mer modern effektiv välmående ledare – läs om min nya bok ”Exformativt ledarskap – 49 nyanserade framgångsrecept”.

Exformativt ledarskap #14 - Chefens uppgift är att tjäna teamet


Google
är ett framgångsrikt bolag mycket tack vare deras moderna och effektiva ledarskap. Google har bestämt sig för att ge sina anställda rätten att få säga vad de tycker – utifrån antagandet att människor är goda och då välkomnar du deras synpunkter. På Google är frihet chefens bästa vän. Genom att ge medarbetarna frihet lockar du de bästa talangerna. Googles Eric Schmidt lär ha uttryckt det så här: ”Chefens uppgift är att tjäna teamet”. Chefen ska inspirera medarbetarna och se till att det inte föreligger något hinder för dem att utföra sina uppgifter.

I boken ”Work rules! - Insights from inside Google that will transform how you live and lead” skriven av Googles HR-chef Laszlo Bock , har Laszlo summerat sin syn på hur man lever och leder i ett manifest. Den består bland annat av följande punkter:
 • Ge ditt arbete mening - jobbet upptar en tredjedel av ditt liv och hälften av dina vakna timmar. 
 • Lita på dina medarbetare - gör alla medarbetare till grundare. 
 • Anställ dem som är bättre än du
 - om du inte hittar rätt, ta det lugnt, vänta tills du hittar någon bättre. 
 • Fokusera på de två svansarna - studera och lär av de medarbetare som presterar bäst och fundera på om de som presterar sämst är på fel plats. 
 • Var måttfullt generös
 - det är inte säkert att de stora gåvorna är de mest uppskattade. 
 • Betala orättvist
 - även om du inte har finansiella resurser att ge stora skillnader i lön, gör åtminstone något. 
 • Ha roligt – och börja sedan om från ruta ett igen - att skapa en bra kultur och miljö är inte en engångsgrej,
 det kräver konstant inlärning och förnyelse. 

Är du nyfiken på hur du kan bli en ännu mer modern effektiv välmående ledare – läs om min nya bok ”Exformativt ledarskap – 49 nyanserade framgångsrecept

Exformativt ledarskap #12 - fanatisk disciplinRäcker det att ha väl utvecklade emotionella förmågor (EQ) för att bli framgångsrik?

Nä! Du behöver ha några andra egenskaper också.
Jim Collins har undersökt och beskrivit delar av detta. Även om världen förändras så finns det vissa budskap som alla ledare behöver förhålla sig till och reflektera kring. I boken "Great by choice - hur några företag blomstrar trots osäkerhet, kaos och (o)tur", som Jim skrivit med Morten T. Hansen, redovisas vilka faktorer som är avgörande för hur ett företag klarar sig under osäkra tider:
 • fanatiskt disciplin - stegvis nå resultatmål på ett konsekvent sätt under lång tid 
 • empirisk kreativitet - förena orubblig disciplin med kreativitet 
 • produktiv paranoia - att ha stora säkerhetsmarginaler, begränsa riskerna och finslipa sina kunskaper i både goda och dåliga tider 

Jim Collins har ju även skrivit den klassiska boken "Good to Great: Why some companies make the leep... and others don´t". Några av godbitarna från den boken håller i alla väder:
 • Ledare på den högsta nivån sätter "vem" före "vad" - typ: "Jag vet inte vart vi ska. Men får jag med mig rätt personer, så hittar vi rätt väg".
 • Gör det du kan bli bäst på, får bra betalt för, brinner för och håll dig till det. 
 • Låt disciplin ersätta byråkrati och hierarki - bygg en kultur på idén om frihet och ansvar inom givna ramar. 
 • Konsten att behålla mästerskapet - ett antal stabila värderingar ska prägla verksamheten och bevaras, samtidigt som de förenas med ständig förändring, förbättring och förnyelse.
-->

Om du är nyfiken på hur du blir en ännu mer modern effektiv välmående ledare - kolla in min nya bok "Exformativt ledarskap - 49 nyanserade framgångsrecept".

Exformativt ledarskap #10 - Rör dig i rätt riktning


Finns det någon svensk ledare som har erfarenhet av vad som krävs för att nå framgång och som kunnat beskriva det tydligt?

En svensk ledare som har försökt är Percy Barnevik. Han har skrivit boken "Ledarskap - 200 råd". Boken baserar sig på Percys egna erfarenheter och täcker ett vitt spektrum. Tyngdpunkten ligger på effektivitet i genomförandet. Det intressanta med boken är att Percy behöver ge 200 råd för att det ska täcka det han vill förmedla. För mig säger det lite om komplexiteten kring att beskriva ett framgångsrikt ledarskap.

Tre råd från Percy som enligt mig ligger i linje med att vara en modern, effektiv och välmående ledare:
 • En ledare måste ha handlingskraft och lika viktigt är den emotionella intelligensen. Ledarens humör sprider sig direkt till medarbetarna, en positiv ledare är en bra ledare.
 • Gör inte detaljerade strategier - rör dig i rätt riktning och korrigera kursen efterhand.
 • Var dig själv - de ledare som uppnår framgång är de som upplevs äkta, pålitliga, hederliga och transparanta.

Är du ännu mer nyfiken på Percy´s råd - läs min exformativa summering av hans bok i min nya bok "Exformativt ledarskap - 49 nyanserade framgångsrecept"