Inlägg

Visar inlägg från november, 2018

Exformativt ledarskap #16 - Märk världen

Bild
Hur viktigt är det att medvetet fokusera på sitt omedvetna? Att vara modern kräver ibland att vara modig nog att släppa taget om det konventionella och våga betrakta världen på ett delvis nytt sätt. Det finns en bok som skakade om mig ordentligt när jag läste den och det är boken ” Märk världen ” skriven av den danske författaren, filosofen och vetenskapsjournalisten Tor Nörretranders . En sak som berörde mig djupt är förklaringen av vårt medvetande och att medvetandet skapas cirka en halv sekund efter att våra sinnen och vår kropp redan har noterat det som hänt . I någon bemärkelse är det inte mitt medvetna jag som lever mitt liv utan det är snarare så att mitt medvetna jag är en betraktare av mitt mer omedvetna mig. Alltså, när jag tvekar kring vart jag är på väg så gäller det att stanna upp och våga börja lyssna på mig själv . Ibland så innebär detta att göra tvärtom mot vad mitt jag vill. Citat från boken: ”Man kan aldrig förutsäga vad man själv eller en annan människa ko

Exformativt ledarskap #15 - våga vara annorlunda

Bild
Hur implementerar man en effektiv företagskultur? IKEA är ett lysande exempel på ett företag vars framgång är relaterat till dess starka företagskultur. Ingvar Kamprad skrev redan 1976 ner ”En möbelhandlares testamente” som ett sätt att definiera vad IKEA skulle stå för – helt enkelt den företagskultur han ville uppnå. Drygt 40 år senare kan jag konstatera att texten känns märkligt modern och att jag känner igen mig utifrån den personliga relation jag som konsument har med IKEA . Jag kan också konstatera att texten genomsyras av skrivningar som kräver väl utvecklade emotionella förmågor . Medarbetarna förväntas vara trygga, självständiga och realistiska . De bör vara optimistiska och empatiska samt vara flexibla och duktiga problemlösare för att ständigt våga utmana hur man kan förverkliga IKEA:s målbild ännu effektivare. De bör gilla att samarbeta och kunna skapa nära relationer utan att vara rädda för att hävda sin egen vilja . För att klara av att våga vara annorlunda kr

Exformativt ledarskap #14 - Chefens uppgift är att tjäna teamet

Bild
Google är ett framgångsrikt bolag mycket tack vare deras moderna och effektiva ledarskap. Google har bestämt sig för att ge sina anställda rätten att få säga vad de tycker – utifrån antagandet att människor är goda och då välkomnar du deras synpunkter. På Google är frihet chefens bästa vän . Genom att ge medarbetarna frihet lockar du de bästa talangerna. Googles Eric Schmidt lär ha uttryckt det så här: ” Chefens uppgift är att tjäna teamet ”. Chefen ska inspirera medarbetarna och se till att det inte föreligger något hinder för dem att utföra sina uppgifter. I boken ” Work rules! - Insights from inside Google that will transform how you live and lead” skriven av Googles HR-chef Laszlo Bock , har Laszlo summerat sin syn på hur man lever och leder i ett manifest. Den består bland annat av följande punkter : Ge ditt arbete mening - jobbet upptar en tredjedel av ditt liv och hälften av dina vakna timmar.  Lita på dina medarbetare - gör alla medarbetare till grundare.  Anställ d

Exformativt ledarskap #12 - fanatisk disciplin

Bild
Räcker det att ha väl utvecklade emotionella förmågor (EQ) för att bli framgångsrik? Nä! Du behöver ha några andra egenskaper också. Jim Collins har undersökt och beskrivit delar av detta. Även om världen förändras så finns det vissa budskap som alla ledare behöver förhålla sig till och reflektera kring. I boken " Great by choice - hur några företag blomstrar trots osäkerhet, kaos och (o)tur", som Jim skrivit med Morten T. Hansen, redovisas vilka faktorer som är avgörande för hur ett företag klarar sig under osäkra tider : fanatiskt disciplin - stegvis nå resultatmål på ett konsekvent sätt under lång tid  empirisk kreativitet - förena orubblig disciplin med kreativitet  produktiv paranoia - att ha stora säkerhetsmarginaler, begränsa riskerna och finslipa sina kunskaper i både goda och dåliga tider  Jim Collins har ju även skrivit den klassiska boken " Good to Great : Why some companies make the leep... and others don´t". Några av godbitarna fr

Exformativt ledarskap #10 - Rör dig i rätt riktning

Bild
Finns det någon svensk ledare som har erfarenhet av vad som krävs för att nå framgång och som kunnat beskriva det tydligt? En svensk ledare som har försökt är Percy Barnevik . Han har skrivit boken "Ledarskap - 200 råd". Boken baserar sig på Percys egna erfarenheter och täcker ett vitt spektrum. Tyngdpunkten ligger på effektivitet i genomförandet. Det intressanta med boken är att Percy behöver ge 200 råd för att det ska täcka det han vill förmedla. För mig säger det lite om komplexiteten kring att beskriva ett framgångsrikt ledarskap. Tre råd från Percy som enligt mig ligger i linje med att vara en modern, effektiv och välmående ledare: En ledare måste ha handlingskraft och lika viktigt är den emotionella intelligensen . Ledarens humör sprider sig direkt till medarbetarna, en positiv ledare är en bra ledare . Gör inte detaljerade strategier - rör dig i rätt riktning och korrigera kursen efterhand. Var dig själv - de ledare som uppnår framgång är de so