Flow, ledarskap och arbetsglädje

Kontentan #202 summerar boken "Flow, ledarskap och arbetsglädje" - skriven av Mihaly Csikszentmihalyi. En riktigt bra bok. Den tar upp frågan; Hur kan jag som chef bidra till andras välbefinnande?

Mihaly förklarar att "Framgångsrika företagsledare drivs av en önskan att göra sitt bästa och att bidra så mycket som möjligt till samhället. Det fyller deras dagar med glädje; de tror på vad de gör och de tycker om att göra det. De vill lämna ett bredare bidrag än att bara se till ägarnas ekonomiska välbefinnande - genom att också öka kundernas och de anställdas livskvalitet är de också beredda att riskera sina jobb gentemot giriga investerare."

Mihaly fortsätter: "En företagsledares främsta uppgift är att få människor att arbeta effektivt tillsammans. I företag som har varit framgångsrika under lång tid har ledarna framför allt inriktat sig på att bygga upp en effektiv organisation. En god organisation låter varje anställds förmåga komma till uttryck. Den skapar en atmosfär där människor vill göra sitt bästa, inte för att exploatera dem och öka vinsterna, utan för att hjälpa dem utvecklas och öka lyckan."

Mihaly menar att ett sätt att göra dina medarbetare mer lyckliga är att öka sannolikheten för att de upplever Flow i sitt arbete. Flow uppstår när utmaningen och skickligheten matchar varandra. Flow handlar om att investera uppmärksamhet i det som ger varaktiga minnen, nya förmågor eller stärker relationer. Detta skapar ett psykologiskt kapital.

Mihaly beskriver vad du som ledare kan göra för att skapa flow i ditt företag:
  • se över den fysiska arbetsmiljön så att den speglar företagets sätt att driva företaget och behandla kunderna

  • försök förbättra den känslomässiga arbetsmiljön genom att t ex lätta upp möten med roliga kommentarer, visa humor, förmedla att jobbet ska tas på allvar men arr arbet inte är allt här i livet. Framföra allt: Tillåt de anställda att handla i frihet, ge dem kontroll över sina uppgifter och låt dem påverka beslut som rör deras jobb.

  • klargör vilket uppdrag företaget, gruppen och varje individ själv har. Visa tydligt din tro på företagets vision och din passion för företagets centrala värderingar. Förmedla dem muntligt, skriftligt och i handling, på ett levande & underhållande sätt

  • ge tät återkoppling. Den bästa återkopplingen är omedebar och detaljerad. Ställ ständiga frågor, ge synpunkter, kommentera, förslå, beröm och korrigera. Men detaljstyr inte!

  • ge alla arbetsuppgifter så att de kan växa efter sina förutsättningar. Det är roligare och mer produktivt att använda sina starka sidor än att kämpa med det man inte är bra på

  • stör inte koncentrationen. Avbryt inte arbetet i onödan med att kritisera eller berömma.

  • utveckla företagets själ. Människor behöver inspireras av en vision eller ett övergripande mål som gör deras dagliga arbete meningsfullt. En vision med en själ får oss att vilka bli en del av något större och mer långlivat än vi själva.
Utifrån mina egna erfarenheter som ledare och chef så kan jag bara konstatera att de mer kortsiktiga ekonomiska och operativa målen ofta är det som tar upp ens psykiska energi. Det läggs inte tillräckligt med tid på verkligt ledarskap där man tar sig tid för att klargöra hur den övergripande visionen egentligen påverkar varje grupp & individ. Jag kan också tycka att vi ofta fokuserar antingen för mycket eller för lite på att försöka bryta ner målen i "bonusgrundande mål" som varje individ ska jobba mot, utan att egentligen lyckas med definitionerna så att det blir individuellt mätbart. Målen bidrar därför inte till att öka arbetsglädjen. Jag kan också tycka att IT-bolag idag har för stort fokus på att skapa IT-system som underlättar arbetet för några få, men som ökar det administrativa arbetet för den stora massan. Här borde mer energi läggas på att skapa IT-system som "ökar den totala mängden njutning för alla inblandade". Men, detta kräver ett synsätt att varje produkt både på lång och kort sikt ska göra människor lyckliga - där är vi inte riktigt ännu ... fast några är bra nära såsom t ex Apple med sina iPod, iPhone och iPad´s ...

Hittade en klipp på YouTube från ett TED talk av Mihaly Csikszentmihalyi:


Köp boken på Bokus eller Adlibris

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering