Leading from anywhere av David Burkus

Sugen på ytterligare några heta tips på hur du leder på distans? Då ska du fortsätta läsa detta inlägg...

Boken "Leading from Anywhere -The Essential Guide to Managing Remote Teams" skriven av David Burkus ger dig verktyg för att hantera utmaningar som kulturskapande, produktivitet och kreativitet. 

Nedan axplock är en eX4Mat!v summering av ChefBOKEN #2 2021:Forskning visar att distansarbetare får
mer gjort på kortare tid och dessutom har lägre sjukfrånvaro


Tre aspekter som ett team måste ha på plats för att distansarbete ska fungera:
  • En gemensam förståelse för varandra - man behöver lära känna varandra och reda ut vilka beteenden och vanor som ska gälla för gruppen. 
  • En gemensam identitet - klargör vilka vi är som grupp samt koppla individuella prestationer till gruppens överordnade mål
  • Ett gemensamt syfte - ska svara på frågor som "Vad kämpar vi för?" eller "Vilket problem försöker vi lösa?"

Den viktigaste aspekten för högpresterande team är:
 psykologisk trygghet
(innebär att medlemmarna vågar visa sig sårbara samt kan ta risker utan hot om negativa konsekvenser)
För att uppnå detta behöver ledaren jobba på ömsesidig respekt och interpersonell tillit. Föregå med gott exempel genom att erkänna misstag, svara på mail och meddelande, låt medarbetaren tala till punkt och ha alltid video på under videosamtal.


Odla det digitala relationsbyggandet:
- skapa tillfällen att prata om annat än jobb
- arrangera en digital fika i veckan
- planera in gemensamma måltider
- jobba "parallellt" tillsammans digitalt
- låt kontorstider råda


Sätt upp regler för synkron och asynkron kommunikation
Asynkron:
- skriv tydliga och koncisa meningar
- anta aldrig att konsensus råder
- för aktivt in positivitet i kommunikationen
- tolka alltid kommunikationen välvilligt

Synkron:
- använd gärna vanlig telefoni
- i möte med fler än två deltagare är videomöte att föredra. Strunta i virtuella bakgrunder, ha en ljuskälla bakom kameran och titta in i kameran.


Kreativt arbete på distans - hur?
Förtydliga den digital processen och bryt ner det till tre typer av möten:
Problemmöte - där syftet är att diskutera och tydliggöra det problem som ni vill lösa.
Idémöte - med fokus på att vaska fram idéer. Se till att alla bidrar och fokusera på kvantitet.
Beslutsmöte - ta fram en prioriterad lista och diskutera de bästa idéerna en och en. Ta beslut på hur ni går vidare.


Prestation och engagemang
- chefen har till uppgift att sätta upp mål för teamet
- personliga mål samskapas mellan chef och medarbetare
- fokusera på kontinuerlig uppföljning, t ex genom "dagliga stand-ups"
- stäm av regelbundet med alla i teamet
- kommunicera "small wins" regelbundet


Det är inte så stor skillnad mellan att leda på distans och leda från ett klassiskt kontor. Dock, distansbaserat ledarskap kräver mer av dig som chef. Inget får lämnas åt slumpen. Inget får bli osagt. Inget kan lämnas åt oskrivna regler och normer.


Avslutningsvis, en video via Youtube där David pratar om "How to lead remote teams effectively": 


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering