The 5 dysfunctions of a team

Det finns en del olika modeller för att beskriva hur man får till ett effektivt team. En riktigt bra modell jag stött på nyligen är "the five dysfunctions of a team" vilken beskriver en struktur för de "trösklar man måste ta sig över" för att lyckas. Personen som skrivit boken och tagit fram modellen heter Patrick Lencioni, en amerikansk katolik med irländsk/italiensk bakgrund.

För att säkra ett effektivt team behöver du undanröja i tur och ordning:

  1. Absence of Trust - det krävs att alla i teamet har modet att vara sårbara. Detta uppnås genom att ledaren visar vägen - man kan inte vara för sårbar.
  2. Fear of Conflict - meningskiljaktigheter är bra. Det är nödvändigt att få upp allas åsikter till ytan. Om det finns förtroende och tillit i teamet är det ofarligt att hävda sina åsikter.
  3. Lack of Commitment - för att skapa engagemang krävs det att man är överens om att man är oense för att därefter gemensamt besluta vilket åtagande som gäller framåt.
  4. Avoidance of Accountability - när man väl beslutat sig för vad som gäller krävs det att man också tar ansvar för att följa upp så att det blir som man har beslutat. Detta kan kräva mod och "villkorslös kärlek" - våga ge feedback på beteenden som ej är acceptabla.
  5. Inattention to Results - klargör vilka mätbara resultat du vill uppnå och fokusera på dessa resultat.
Se Patrick förmedla sin modell - från Royal Albert Hall i London. (HTB Leadership Conference 2013)


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering