Feedback-trappan


Feedback är ett av de grundläggande verktygen för att kommunicera - därmed också starkt kopplat till var och ens personlighet. Det används t ex i arbetet för att hjälpa andra att fungera bättre. Syftet är att ge en person möjlighet att utveckla det han redan är bra på ytterligare samt att förändra mindre lämpliga beteenden genom att på ett tydligt sätt bli uppmärksammad på dessa. Det används också för att få en arbetsgrupp att jobba så effektivt som möjligt tillsammans.

När man ger feedback är det viktig att tänka på bl a följande saker (summerat från UGL deltagarmaterial):
- rikta feedback direkt till en person, gå inte omvägar
- använd "jag" budskap, beskriv hur du ser på saken och vilken effekt det har på dig
- ge så specifik feedback som möjligt och rikta den endast mot beteenden som personen kan göra något åt
- ge feedback i rätt tid
- ge lagom mycket feedback
- be gärna personen du riktar dig till tala om hur han uppfattar vad du sagt. Lyssna noggrannt på de svar som kommer

Feedback är inte lätt, varken att ge eller att ta emot. Utifrån vår oförmåga att ta emot feedback finns det en modell, feedback-trappan (se bild), som beskriver olika nivåer på hur vi tenderar att ta emot feedback. Målsättningen är att befinna sig högt upp i trappan ...

Ett verktyg för att ge effektiv feedback är att använda jag-budskap, dvs utgå från sig själv och sina egna behov. Det innebär att ärligt och rakt tala om vad jag ser eller hör, vad jag känner när jag ser eller hör detta & varför jag reagerar som jag gör, samt vad jag skulle önska istället.

Feedback är viktigt i all kommunikation, i rollen som förälder till sina barn, som man till sin fru, som medarbetare till sina kollegor och chef, till sina kompisar ... Att ge feedback är för mig mer riskfyllt än att ta emot feedback. Jag tränar på det men jag har fortfarande en hel del kvar att lära. Feedback handlar ju i grunden om ett medvetet beslut till förändring av en själv och de relationer man har i sin omgivning. Det är därför mer att se som en ständig resa - inte ett mål i sig.

Ett exempel på att ge konstruktiv feedback, från YouTube:


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trotsa vildmarken - våga vara operfekt!

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering