Introvert - Den tysta revolutionen

Kontentan #377 (17/2013) summerar boken "Introvert - Den tysta revolutionen" skriven av Linus Jonkman. Linus är författare, föreläsare och konsult med inriktning på generationsskillnader.

Tidigare har den extroverta normen genomsyrat samhället och betraktats som en tillgång. Nu verkar pendeln ha svängt och flera inser fördelarna med introversion som ofta går hand i hand med noggrannhet, konstnärlighet och förmågan att tänkta djupt och självständigt.

Här kommer min summering av Kontentans sammanfattning:

Enskildhet är ett introvert behov
En fjärdedel av jordens befolkning är introvert, men upp till 70% har några introverta behov. De introverta behöver ensamhet ibland - de har ett rikt inre liv med mycket fantasier och grubblerier. Introversion beror till största delen på arvet och nästan inte alls på miljön.
Introverta har generellt sätt bättre impulskontroll - extroverta är mer spontanta och är mer närvarande i nuet.
Introverta:
 • ogillar ofta resor - de vill ha struktur.
 • är mer försiktiga och riskmedvetna
 • har respekt för både sin egen och andras tid
 • är mer benägna att passionerat låta sig uppslukas av ett intresse
 • är skickliga på att visualisera och blir ofta konstnärer eller klassiskt skolade musiker
 • är maratonlöpare - de extroverta är sprinters
 • har ofta en lugn fasad men under ytan rasar intensiva känslostormar
 • tänker ofta djupt och kan hantera stora sjok med information
 • är mer pessimistiska, cyniska och misstänksamma mot främlingar
Man säger idag att det finns tre faktorer som avgör vilka vi blir: arv, miljö och även det fria valet. Graden av introversion varierar ofta mellan olika sammanhang.  Man pratar också om personer som är ambiverta, dvs befinner sig omkring mitten av skalan. Dessa personer kan både vara djupt reflekterande och ha en central roll i sociala sammanhang.
Många introverta är autoteliska vilket innebär att de själva sätter sina mål och handlar för handlingens egen skull. De har hög motivation för att ta sig an uppgifter som andra anser vara monotona och jobbiga. En ytterligare etikett som figurerar i media är HSP - högsensitiv person. Femton procent lär tillhöra denna kategori som kännetecknas av att bli utmattade av alltför många sociala kontakter, en hög närvaro i rummet samt välutvecklade empatiska känslospröt.

Det var länge oartigt att tala om sig själv
På 40- och 50 talet var samhället mer auktoritärt och traditionsstyrt och disciplinen var stenhård - ett mer introvert ideal, som personifierades av Greta Garbo och John Wayne. Från 60-talet blev det inne att förverkliga sig själv och det extroverta började betraktas som föredömligt. Idag genomsyrar den extroverta normen samhället - nästan så att det närmar sig narcissism, en extrem form av självfokus där man överskattar sin egen kapacitet. Dagens tonåringar lever 83 procent mer extrovert än tonåringarna på 40-talet. Samhället tvingar in oss i en mer extrovert fålla - både skola och fritidssysselsättningar har mer sociala och aktiva normer. Kanske håller dock pendeln på att svänga tillbaka. Det verkar bli mer okej att söka efter vår sanna natur och erkänna våra introverta personlighetsdrag. Internet och sociala medier har blivit viktiga verktyg för introverta.

Kommunikation över gränserna
Många introverta har lärt sig att bete sig som extroverta - de kan underhålla och kan vara framgångsrika talare. De introverta är dock bäst när det inte gäller. Deras styrka bygger på logik, reflektion och möjligheter till förberedelse - inte på spontanitet.
Introverta som talare:
 • är väl förberedda
 • uppvisar engagement
 • utmanar publiken med kluriga frågeställningar och oväntade poänger
 • håller sig till ämnet
 • har ett återhållsamt kroppsspråk
De flesta introverta vill gärna prata med intressanta personer en och en, helst i en avslappnad miljö. De har en utvecklad förmåga att lyssna och är bra på att läsa av mänskligt beteende och sociala situationer. Det går att träna sig till ett extrovert intryck i sociala sammanhang - ända tills batterierna är urladdade. En introverts önskelista till andra:
 • undvik spontanbesök
 • håll telefonsamtal korta
 • stava ordentligt
 • lämna plats i samtal
 • avbryt inte
 • undvik intensiv ögonkontakt
 • stör inte när den introverta koncentrerar sig
Kom ihåg att extroversion i första hand är ett västerländskt ideal. I öst är det introversion som gäller. Finländarna anses ha introversion som ett nationaldrag och i Indien betraktas det som utmanande att se någon i ögonen.

På jobbet kan vi komplettera varandra
Den bästa arbetsgruppen är den som blandar personer av många olika slag. Vid en intrevert revolution blir den första åtgärden att avskaffa kontorslandskapen. De introvertas tankeprocess är långsam, djup och självständig vilket gör dem mer känsliga för bakgrundsljud när de arbetar. Introverta föredrar självständigt arbete. Samvetsgrannhet är ett annat utmärkande drag för introverta. De brukar också vara noga med fakta och detaljer, allting ska passas in i rätt struktur och system. Introverta är bromsklossarna som tar ett steg bakåt, ifrågasätter och reflekterar.
Inuti musslan skapas vackra pärlor
Tysta människor har högljudda tankar [Stephen Hawking]
Introverta motverkar grupptänkandet genom att bibehålla sitt kritiska tänkande - de är inte lika beroende av gruppens gillande som extroverta. Receptet på en framgångsrik grupp är därför att blanda introverta och extroverta, män och kvinnor, olika generationer, bakgrunder och kulturer. Flow är ett tillstånd där man har ett extremt fokus och allt utanför blir ovidkommande och känslan av tid och rum försvinner. Det finns studier som visar att flow har en viss koppling till introversion.
Sedan andra världskriget har personlighetssystemet Myers-Briggs sparat information om människors introversion och extroversion. En studie om ledarskap visar att fördelningen mellan extroverta och introverta ledare är ganska jämn. Att vilja leda är mycket extrovert, medan förmågan att lyssna är en introvert styrka i ledarsammanhang. Det som skiljer framgångsrika ledare från resten är graden av flexibilitet. En annan studie har visat att de mest framgångsrika säljarna är ambiverta och att silvermedaljen tillfaller de introverta.  Det visar sig också att de mest framgångsrika programmerarna är extroverta eftersom de har en förmåga att utnyttja arbetslagets gemensamma kompetens istället för att försöka fixa allt själv.

Min egen reflektion
Boken ger en massa bra exempel på hur man är som introvert, extrovert eller ambivert. Den verkar också vilja stärka självförtroendet för alla dem/oss som har mer introverta drag som huvudpersonlighet. Jag läste en annan bok i somras av Dan Pink, "to sell is Human", där jag hittade en länk till ett test kring introversion och extroversion. Jag var ambivert. Jag har sedan tidigare gjort/skrivit om Myers-Briggs och via den fått beskedet att jag är något introvert. Egenskapen Extrovert/Introvert är också en viktig komponent i den välkända personlighetsbedömningen fem faktor teorin (OCEAN). Så, som ambivert är det väl bara att göra som boken säger - ge sig ut och sälja!

Direkt från YouTube, Linus Jonkman pratar om "Vad är rätt ledarskap imorgon?"

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Förändring - "Fyrarummaren"

IT outsourcing som ett äktenskap

12 livsregler - en summering