Trendspanarens handbok - Magnus Lindkvist

- "Vi ser inte saker som de är utan som vi är" (Talmud). Så skriver Magnus Lindkvist i sin bok "Trendspanarens handbok" som finns summerad av Kontentan i nr 4/2011. Magnus är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och UCLA i Kalifornien och medlem i det amerikanska trendseminariet TED (Technology, Entertainment och Design). Läs min exformativa summering av Kontentans sammanfattning här:

Öppna dig för de små gradvisa förändringarna.
Våra hjärnor lägger inte märke till de förändringar som spänner över decennier. Varje generation anpassar sig till dem, de blir en naturlig del av livet.
Magnus råd: Uppgradera dina mentala kartor
Lev inte i nuet
Bortse från alla råd från så kallade gurus och experter. Du behöver fokusera på en avlägsen dåtid och på framtiden. Det finns flera sätt att göra det på, t ex prata med någon äldre person om hur det var att leva förr i tiden. Leta upp ett antal nya källor i form av tidskrifter, bloggar, böcker och människor som kan ge dig nya perspektiv.
Lär dig tänka gränsöverskridande
Den som vill bli framgångsrik under de kommande decennierna måste lära sig tänka tvärs över branschgränserna. Nuförtiden riktas fokus allt oftare på det som på engelska kallas effectiveness - att inte bara göra saker rätt utan att också hitta och göra rätt saker. Effectiveness brukar frodas i företag där man också omfattar kreativitet, risktagande och ett stort mått av personlig frihet för de anställda.
Magnus råd: Sudda ut dina gränser
Sluta använda ordet normal
Det ordet är en kvarleva från en liten värld full av gränser. Nuförtiden är världen global och full av unika, udda människor och platser. Oavsett vem du är eller vad du gör, börja sälja dig själv internationellt.
Låt inte informationsöverflödet göra dig blåögd
Framåt så blir det allt viktigare att lära männískor hantera information på rätt sätt och att begränsa informationsintaget. Vi måste lära oss att vara skeptiska och ställa frågor som:
- Vem gynnas av denna information?
- Vem gynnas av att jag för den vidare?
- Vad kan bakomliggande motiv vara?
Magnus råd: Ta kontroll över flödet
Komponera din egen informationsdiet
Gör en lista över nya informationskällor att ta del av och förändra den titt som tätt. Ansträng dig för att konsumera information som är tidskrävande, besvärlig, komplex och till synes ointressant. Unna dig också vanan att stanna upp och reflektera varje dag.
Snabba förändringar tvingar oss använda fantasin
Fantasin är det vi behöver i en värld där det som inträffar ofta är överraskande, chockerande, oväntat eller sker mycket snabbt. Vi behöver utveckla det som poeten John Keats kallade negativ förmåga - "när en människa är kapabel att möta ovisshet, mysterier och tvivel utan att desperat söka efter fakta och förnuft."
Magnus råd: Låt dig aldrig överumplas
Ta ingenting för givet
Vi förbiser ofta många förändringar, eftersom de utmanar vår världsbild alltför mycket. Vi vill i stället tro att framtiden kommer att kännas någorlunda välbekant. Därmed tar vi saker för givna och ser inte de stora förändringar som är på gång.
Nya perspektiv är den högsta valutan
Alla vill tro att den världsbild de har är sann. Vi föredrar att de flesta saker i vårt liv är mer eller mindre väntade. Även om vi är av den äventyrliga typen vill vi att vissa universella lagar alltid ska gälla, vi har behov av vardaglighet. När vi blir tillfrågade säger de flesta att deras vänner och bekanta består av många olika slags människor. De ser då på ganska ytliga egenskaper och drar den felaktiga slutsatsen att dessa vänner och bekanta utgör ett ganska representativt tvärsnitt av samhället i stort.
Magnus råd: Detta är aktiv trendspaning
Fråga dig: Tänk om de har rätt?
Ta nya åsikter och synsätt under övervägande som om du inte hade några egna. Bara fundamentalister avfärdar ständigt alla försök att övertyga dem. Ge dig ut i verkligheten där människorna är, helst ställen du inte brukar vara på.
Du har flera skäl att se ljust på framtiden
Fyra krafter driver på samhällsutvecklingen: tekniken, ekonomin, konsumenternas känslor och gruppdynamiken. Dessa fyra krafter är länkade och ger ett starkt argument för att se framtiden som ljusnande, efterson varje kraft har förmågan att förbättra sig själv. Det finns också långvariga utvecklingstendenser i världen som ger hopp. Det minskade våldet är ett, samarbetet över gränserna ett annat. Vi har också tillgång till mer information, mer kunskap och fler möjligheter att kommunicera med andra än någonsin. Det vi behöver öva upp är vår förmåga att se saker på ett positivt och konstruktivt sätt och utgå ifrån att problem går att lösa.
Magnus råd: Försök spana bakom hörnen
Ta en nyhetspaus och akta dig för haloeffekten
Många lidet av informationsoro - en rädsla för att missa något. Prata med människor och läs böcker istället för att konsumera nyheter. Ibland föredrar vi en person eller ett företag så mycket att vi börjar se dem som ofelbara. Det finns också en "djävulseffekt" som innebär att någon eller något ständigt nedsvärtas. Ingen av dessa ytterligheter har någon plats i ett balanserat sinne.
Min egen reflektion: många tänkvärda sanningar. Använd din kreativitet och fantasi för att hitta vem du vill vara och din roll i samhällsutvecklingen, driv din egen linje i ett globalt perspektiv och var öppen och lyhörd för andra människors åsikter. En klar koppling till begreppet exformation:
Lyssna inte så mycket på vad folk och media säger - försök istället förstå vad de har att säga
Intresserad av Magnus trendspaning, se även ett äldre blogginlägg från en inspirationsföreläsning via Talarforum.

YouTube kan man hitta detta av Magnus Lindkvist - where to find the future:Köp boken på bokus eller på adlibris.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

a Coaching Leadership style

Feedback-trappan

Assertiv kommunikation