Den fokuserade ledaren

I det senaste numret av nyhetsbrevet Holone finns det en sammanfattning av boken "Focus - the hidden driver of excellence" skriven av min EQ-favorit Daniel Goleman. En kort exformativ summering ar artikeln i Holone:

Hjärnans evolutionära utveckling visar att de strukturer som styr förnuft och planering har utvecklats ur det limbiska systemet och de strukturer som styr känslor, det som i dagligt tal kallas för "känslohjärnan". Emotionell intelligens (EQ) innebär att vara medveten om känslor, sina egna och andras, för att därmed kunna uppehålla en balans mellan förnuft och känsla.

EQ kan utvecklas och stärkas - uppmärksamhetsträning är nyckeln till framgång. Problemet idag är att uppmärksamheten är splittrad. Aldrig någonsin har människan varit utsatt för så många stimuli samtidigt och som pockar på omedelbar uppmärksamhet. Men uppmärksamhetens nätverk i hjärnan är träningsbara - vi kan återta kommandot.

Goleman menar att en ledare ska träna sig i att medvetet rikta sin uppmärksamhet åt tre olika håll:

  1. Fokus på oss själva - kallas själviakttagelse eller metakognition. Handlar om att noga uppmärksamma fysiologiska signaler i kroppen som övervakas av ett område i hjärnan som kallas insula. Träning i själviakttagelse har också visat sig stärka förmågan till kognitiv kontroll - även kallad viljestyrka. Den används för att kunna motstå frestelser, ignorera distraktioner och att hålla siktet inställt på framtida mål. Alla mycket viktiga ledaregenskaper. Mindfulness har visat sig vara ett utmärkt verktyg för träning i att hålla fokus inåt.
  2. Fokus på andra - då aktiveras hjärnans empatiska nätverk, den kognitiva empatin som är förmågan att kunna förstå någon annans perspektiv, den emotionella empatin som är förmågan att känna det någon annan känner samt den empatiska omtanken som är förmågan att veta hur man bäst kan hjälpa en annan person. Förmågan att hantera olika sociala situationer kallas inom neurovetenskapen för social känslighet - en egenskap som är relaterad till empati. Ett bra sätt att utveckla sin empatiska förmåga är att be om feedback med frågor som: "Jag uppfattar det som att du känner såhär - stämmer det?"
  3. Systemfokus - ett yttre fokus. Genom att rikta uppmärksamheten mot den yttre helheten via krafter såsom politik, ekonomi och ekologi kan man förutspå vilka konsekvenser ett lokalt beslut kan få i den övergripande organisationen. Denna typ av fokus är inte naturligt sammanlänkad med känslohjärnan och uppstår inte av sig själv. Denna tredje uppmärksamheten måste "odlas", vi måste lära oss att intellektuellt förstå hur dessa system påverkas oss och hur vi ska hantera dem.


Läs hela artikeln om den fokuserade ledaren i nyhetsbrevet HOLONE - få rabatt på prenumeration via detta blogginlägg.

Se en föreläsning från YouTube av Daniel Goleman, via Google Talk:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering