Self-Determination Theory - modell för motivation

Det här med motivation är inte alltid så lätt. Jag hade förmånen att vara med på en seminarieserie nyligen på tema OBM (Organizational Behaviour Management) där man bland annat gick igenom en modell för motivationSelf-Determination Theory (SDT). Enligt SDT kan man se motivation som en "drivkraft för våra beteende" samt en "konsekvens av våra beteende". Se modellen beskriven i nedan bild från researchgate.Modellen beskriver olika faser kring hur man på olika sätt kan reglera sig själv från att man helt saknar intention, lust och mening (AMOTIVATION), via olika typer av yttre press (External/Introjected Regulation) som fokuserar på belöningar/bestraffningar alternativt utmanar samvetet/självkänslan samt via olika typer av inre press (Identified/Integrated Regulation) som fokuserar på internalisering samt att skapa integrering & identitet, till att man tycker en sak är kul och utvecklande - dvs INRE MOTIVATION.

Teorin ger stöd till att reflektera kring frågan: vad kan jag själv göra för att höja min motivation kopplat till en viss aktivitet?

Teorin kan också ge stöd till företag som vill stärka motivationen för sin personal avseende att utföra "rätt beteenden" kopplat till företagets värderingar. Inom OBM så ställer man sig frågan: Hur GÖR vi våra värderingar? 

Denna fråga blir utgångspunkt i företagets värderingsarbete -  uppgiften blir alltså att konkretisera vad man som individ GÖR för att leva upp till de värderingar man har som företag.


Motivation är intressant. Jag har tidigare bloggat om Dan Pink som gjort sig känd för sin modell för motivation baserat på Purpose, Mastery and Autonomy - läs detta blogginlägg för en beskrivning av hur denna modell används inom "agile tribal leadership". Jag har också vidareutvecklat en modell först beskriven av Christer Olsson på tema hur man når framgångsrika resultat. Min modell sätter fokus på att "viljan drar halva lasset", dvs den som har drivet och motivationen når oftare framgång än de som saknar driv och motivation.

Hedins ledarskapsformel lyder (läs mer här):

  • 17 x IQ + 33 x EQ + 50 x Kcal => Resultat

Formeln är tänkt som en ögonöppnare och har absolut ej ambitionen att vara vetenskapligt underbyggd - den ska tydas ungefär så här:

När du ska tillsätta en person i en viss roll så ska du först och främst klargöra om personen har det driv och den passion som krävs för den uppgift som ska utföras (Kcal). Därefter tittar du på personens emotionella kompetenser (EQ) och sist kollar du upp att personens generella intelligens samt sakkunskap inom området är tillräcklig (IQ). Voilà!

Summering - motivation är viktigt. Slutsatsen blir att det är ännu viktigare att träna dig själv på hur du genererar motivation kopplat till de uppgifter och beteenden du vill utföra mer av.

 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering