Har du ett Öppet Sinne?


Ibland är det viktigare att veta vad man inte vet än vad man vet. Det krävs att man har förmågan att ompröva sina åsikter. Detta har professorn inom organisationspsykologi Adam Grant utforskat i sin bok "Öppet Sinne - Kraften i att veta vad du inte vet".

På baksidan av boken kan man läsa:

Öppet sinne (Think again) visar att vi inte behöver tro på allt vi tänker eller internalisera allt vi känner. Det är en inbjudan till att släppa taget om åsikter som inte gagnar oss och värdera mental flexibilitet, ödmjukhet och nyfikenhet högre än korkad tvärsäkerhet. Om kunskap är makt är det visdom att veta vad vi inte vet.

I slutet av boken har Adam formulerat ett antal praktiska tips på förändringsåtgärder för att slipa på din förmåga att tänka om. Här följer min eX4maT!va summering av dessa tips:


INDIVIDUELLT OMTÄNKANDE

Utveckla vanan att tänka om

Tänk som en forskare - när du börjar skapa dig en uppfattning om något, motstå då frestelsen att predika, anklaga eller kampanja. Behandla dina nytillkomna åsikter som aningar eller hypoteser och testa dem med hjälp av fakta

Definiera din identitet efter dina värderingar, inte efter dina åsikter - det är lättare att undvika att fastna i tidigare övertygelser om du inte ser dem som en del av din nuvarande självuppfattning. Se dig själv som någon som värdesätter nyfikenhet, lärande, mental flexibilitet och sökande efter kunskap

Kalibrera ditt självförtroende

Utnyttja tvivlets fördelar - när du märker att du tvivlar på din förmåga, se då situationen som en utvecklingsmöjlighet. Du kan känna dig säker på din förmåga att lära dig samtidigt som du ifrågasätter din nuvarande lösning på ett problem. Att veta vad du inte vet är ofta det första steget mot expertis.

Välkomna glädjen över att ha fel - när du märker att du har gjort fel, ta det då som ett tecken på att du precis har upptäckt något nytt. Var inte rädd för att skratta åt dig själv

Uppmana andra att ifrågasätta ditt tänkande

Skapa ett utmanande nätverk, inte bara ett stöttande nätverk - vilka är dina mest eftertänksamma kritiker? När du väl har identifierat dem, be dem då att ifrågasätta ditt tänkande.

Undvik inte konstruktiva konflikter - försök att se på meningsskiljaktigheter som en debatt: då är utsikterna bättre att man närmar sig situationen intellektuellt och risken för att man ska ta diskussionen personligt minskar.


MELLANMÄNSKLIGT OMTÄNKANDE

Ställ bättre frågor

Öva på att påverka genom att lyssna - när vi försöker öppna andras sinnen kan vi ofta uppnå mer genom att lyssna än att prata

Fråga hur människor bildade sig en åsikt från början - många av våra åsikter, och stereotypa föreställningar, är godtyckliga. Vi har tagit dem till oss utan konkreta fakta eller djup reflektion

Behandla meningsskiljaktigheter som en dans, inte som en strid

Lyft fram gemensamma ståndpunkter - att medge att det finns områden där ni håller med varandra gör dig inte svagare, det visar att du är villig att förhandla om vad som är sant och motiverar den andra sidan till att fundera över hur du ser på saken

Framhäv personens valfrihet - ibland är det inte dina argument som får människor att gå i försvar, utan känslan av att bli kontrollerad


KOLLEKTIVT OMTÄNKANDE

För mer nyanserade samtal

Nyansera infekterade ämnen - alla berättelser har mer än två sidor. I stället för att behandla polariserade frågor som två sidor av samma mynt bör du se på dem genom en prismas många fasetter. Att se gråtonerna kan göra oss mer öppensinnade

Utöka din känslomässiga repertoar - du behöver inte helt utesluta frustration eller ens indignation för att kunna föra ett produktivt samtal. Du behöver bara blanda in en bredare uppsättning känslor - testa att visa lite nyfikenhet, eller till och med erkänna att du är förvirrad eller ambivalent

Lär barn att tänka om

Uppmuntra barn att göra flera utkast och be om feedback från andra - att få input från andra kan hjälpa dem att fortlöpande utveckla sin egen syn på sina verk. Det kan göra att de lär sig att välkomna förvirring - och slutar förvänta sig ett perfekt resultat vid första försöket

Sluta fråga barn vad de vill bli när de blir stora - hjälp dem att bredda sina möjligheter i stället för att begränsa sin potential. De behöver inte vara någonting bestämt - de kan göra många olika saker

Skapa lärande organisationer

Överge praxis - bästa praxis indikerar att de perfekta rutinerna redan finns på plats. Om vi vill att människor fortlöpande ska ompröva hur de jobbar kan det vara bättre att fokusera på processansvarsskyldighet och fortsätta sträva efter bättre praxis

Etablera psykologisk trygghet - i lärande kulturer känner människor att de tryggt kan ifrågasätta och utmana den rådande ordningen utan att bli bestraffade. Psykologisk trygghet börjar ofta med att ledarna visar prov på ödmjukhet

Var öppen för att ompröva din framtid

Kassera tioårsplanen - passioner upptäcks inte bara, de utvecklas. Att bara planera ett steg i taget kan hålla dig öppen för att tänka om

Ompröva dina handlingar, inte bara din omgivning - om man jagar lyckan kan man skrämma bort den. Glädje kan komma och gå, men mening brukar bestå. Att bygga upp en känsla av meningsfullhet börjar ofta med att man gör något för att öka sitt lärande eller hjälpa andra


Läs gärna även ett av mina äldre blogginlägg kopplat till Adam Grant och hans bok "Give and Take"

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering