EQ & chakran

En av mina Yoga-lärare, Malinda, har de senaste passen haft ett yoga-program som bygger på de sju chakran som är definierade inom Ayurveda. Hon har då visat nedan Infographic för att man ska förstå kopplingen mellan de olika energicentrum som finns och de egenskaper som är förknippade med respektive chakranJag ser en koppling mellan EQ-ramverket och chakran som jag tänkte jag skulle ge mig på på att beskriva (jag har knyckt en del formuleringar nedan från boken "Chakraenergi" skriven av Victor Archuleta) - varje chakra är förknippat med ett antal egenskaper och mer eller mindre till flertalet EQ-förmågor:

  • Root (Survival, Safety, Security, Grounding, Life Force) - detta chakra påverkar känslor som rör trygghet, överlevnad och säkerhet. Det är själva grunden i chakrasystemet och påminner lite om de fysiska grundläggande behoven i Maslows behovspyramid. EQ-förmågor som förknippas med detta chakra är Självkänsla och Realism.
  • Sacral (Sexuality, Relationships, Joy, Pleasure, Emotions, Creativity) - detta chakra styr dina känslor av glädje, fysisk kärlek och sexualitet. EQ-förmågor som förknippas med detta chakra är Livsglädje, Flexibilitet, Optimism och Problemhantering.
  • Solar plexus (Self-Esteem, Power, Ego, Strength, Transformation) - detta chakra är sätet för personlig kraft. Det styr självförtroendet, tilliten till dig själv och självacceptans. EQ-förmågor som förknippas med detta chakra är Självkänsla, Självförverkligande, Självständighet och Självhävdelse.
  • Heart (Love, Empathy, Kindness, Compassion, Gratitude, Faith) - detta chakra är porten till din andliga kontakt med det gudomliga samt källan till din förmåga att älska och bli älskad. EQ-förmågor som förknippas med detta chakra är Empati, Sociala relationer, Livsglädje, Stresstolerans och Optimism.
  • Throat (Communication, Expression, Authenticity, Purification) - detta chakra  är källan till "din röst" och påverkar din förmåga att uttrycka dig själv och ger dig kraft att kommunicera. EQ-förmågor som förknippas med detta chakra är Självhävdelse, Känslouttryck och Självständighet.
  • Third Eye (Intuition, Imagination, Lucidity, Astral Projection) - detta chakra är källan till andlig insikt och intuition samt hjälper dig att lita på dig själv. Det ger dig förmågan att sätta saker och ting i ett sammanhang och att utveckla din emotionella intelligens (EQ). EQ-förmågor som förknippas med detta chakra är Känslomedvetenhet, Problemhantering, Självförverkligande och Realism.
  • Crown (Consciousness, Unity, Spirituality, Oneness) - detta chakra är den punkt från vilken du har direktkontakt med ditt högre jag och med det gudomliga. Detta energicenter hjälper dig att uppleva den högsta formen av medvetande samt gör att du kan uppleva livets magiska aspekter. EQ-förmågor som förknippas med detta chakra är Självförverkligande, Livsglädje, Socialt ansvar och Optimism.
Avslutningsvis. Att ha en inblick i hur ens chakran är balanserade verkar kunna jämföras med att ha en grundläggande förståelse för sin egen personlighet och en inblick i sina emotionella förmågor. Verkar vara vettigt!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering