Kung Krigare Magiker Älskare

För en tid sedan fick jag en inbjudan om en "gratis minikurs" från Spirit of Man... den handlade om de fyra manliga arketyperna Kung Krigare Magiker Älskare. Jag blev nyfiken. Var kom dessa fyra arketyper ifrån? Jag kände bara vagt igen att jag hört talas om dessa tidigare.

Jag anmälde mig och gick igenom materialet i minikursen. Det visade sig vara Carl Gustav Jung (se bild till höger från wikipedia) som skapat 12 grundläggande arketyper och att sedan psykologen Moore och mytologen Gillette år 1991 tog fram själva teorin om fyra maskulina arketyper. Teorin påminner om andra sätt att kategorisera personlighet och är utifrån det inte unik. Den ger dock en relativt enkel inblick i fyra olika typer av energier som varje man bör ha inom sig. Jag ser också tydliga kopplingar till de emotionella förmågor (EQ) som varje person besitter och ständigt kan vidareutveckla. För att förstärka energierna i någon av de fyra arketyperna behöver du vidareutveckla någon av dina emotionella förmågor, t ex självförverkligande, självhävdelse, flexibilitet, optimism, empati, självkänsla, självständighet...

Jag hittade förresten även en intressant kandidatuppsats på nätet med titeln "Förebilder bland män i åldrarna 35 till 45 år" skriven av Anders Holmberg 2017, läs den här.  Den gav ytterligare lite mer kött på benen kring de fyra arketyperna...


Sammanfattning av de fyra manliga arketyperna:


KUNG / KING
"överblick och riktning"
Att ta ansvar för samhället och verka för att det ska bli bättre och att alla invånare ska ha det bra. Motsatsen är att kämpa för att sin egen livsåskådning, ideologi eller grupptillhörighet ska ”vinna” eller att sina egna böjelser ska bli norm
EQ som stöd: problemhantering, socialt ansvar, impulskontroll, självförverkligande

KRIGARE /WARRIOR
"handlingskraft och gränssättande"
Att kämpa med klar syn för sina nära och för samhället. Att fullt förstå innebörden av vad en profet / politiker / opinionsbildare säger innan du börjar kämpa för deras sak
EQ som stöd: självhävdelse, realism, stresstolerans, självständighet

MAGIKER / MAGICIAN
"förståelse och intuition"
Att vara vis och logisk och att kunna förklara samband och förmedla kunskap och visioner till andra personer i samhället
EQ som stöd: känslomedvetenhet, flexibilitet, optimism

ÄLSKARE / LOVER
"sinnlighet och kreativitet"
Att vara kärleksfull och sprida kärlek, utan att bli beroende av kärlek tillbaka eller bli destruktivt dramatisk i sina känslouttryck
EQ som stöd: empati, självkänsla, känslouttryck


Avslutningsvis ett spännande klipp från YouTube där Fergus Mulligan gör en analys av boken som beskriver de fyra manliga arketyperna:


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering