Sven Otto Littorin och kommunikation

Sven Otto Littorin har ju avgått som arbetsmarknadsminister (se presskonferens via Aftonbladet). Hur är han som politiker?

Jag känner inte Sven Otto, utan har skapat mig en uppfattning om honom utifrån de intervjuer och artiklar jag sett&läst om honom samt utifrån det jag har hört om honom från andra personer. Genom åren så har jag utifrån denna kommunikation "lärt känna" Sven Otto och skapat mig en egen personlig uppfattning av Sven Otto.

När Sven Otto håller sin avskedspresskonferens så innebär det givetvis att all information han kommunicerar ut "filtreras" utifrån den upplevda kunskap jag har om Sven Otto. Denna kunskap är extremt subjektiv och troligen långt ifrån sann, men icke desto mindre så är det så att det Sven Otto säger aktiverar en viss mängd exformation hos mig som bygger vidare på det jag tidigare lagrat i min hjärna om Sven Otto.

Jag har ingen aning om huruvida Sven Otto har köpt sex eller inte. Men, utifrån den intervju som gjordes för tre år sedan angående Sven Ottos påstådda MBA/master utbildning på Fairfax university (se klipp nedan från YouTube) så är jag övertygad om att Sven Otto har kapacitet att ljuga på ett professionellt sätt (jmf tidigare klipp där Bill Clinton slingrar sig som en hal ål) och att Sven Otto gärna vrider på sanningen så att saker passar in i hans egen rätt självgoda självbild.


Min slutgiltiga reflektion kring ärendet Littorin och hans ledarskap som högt uppsatt politiker handlar om vikten av trovärdig kommunikation. Sven Otto kommunicerar på ett sätt som gör att jag inte tror på honom. Det beror dels på Sven Ottos oförmåga att bibehålla en assertiv (ödmjuk) kommunikation även i utsatta lägen samt en benägenhet från Sven Otto att försöka charma sina åhörare med en extrovert och lite överlägsen kommunikationsstil (se klipp nedan från YouTube där Sven Otto intervjuas i Korseld):Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering

Det lärande samtalet