Leda förändring av John P. Kotter

Leda förändring, skriven av John P. Kotter summerades av Kontentan redan i december 1997. I kursen jag går nu i Change management är Kotter´s 8-stegs modell fortfarande mycket aktuell.

Själva modellen kan du läsa om på flera olika ställen på nätet, t ex på kotterinternational, Mindtools, ccfbest...

I boken Leda förändring beskriver Kotter Framtidens organisation:
"Förändring tycks på goda grunder bli framtidens melodi. Därför kommer det presenterade åttapunktsprogrammet att tillämpas i ökande omfattning, inte bara när man förändrar existerande organisationer utan också när man bygger upp nya. Hittills har man haft anledning att tillämpa det bara vid sporadiskt förekommande förändringar. Efter sekelskiftet behöver man sannolikt hålla det kontinuerligt gående".
"Framtidens affärsvärld kräver allt fler visionära ledare...Befogenhetsspridning i en föränderlig värld fungerar bäst i organisationer där högsta ledningen ägnar sig åt ledarskap och fördelar de administrativa uppgifterna på lägre nivå."

Det verkar som att Kotter var rätt på det redan i slutet av 90-talet. Han har genom att publicera flera böcker i ämnet befäst sin roll som ledande inom Change management. Nedan klipp från YouTube visar hur man kan ta till sig hans nya vidareutvecklade förändringskoncept "our iceberg is melting":
Köp boken på bokus eller adlibris.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

a Coaching Leadership style

Feedback-trappan

Assertiv kommunikation