Summering av "the seven habits of highly effective people"


En av de mest betydelsefulla ledarskapsböckerna någonsin tycker många med mig är boken ”Seven habits of highly effective people” (De sju goda vanorna) skriven av Stephen R. Covey. Den är så fylld av matnyttiga tips så att det närapå blir ”överfullt”. Jag har läst och bloggat många gånger om denna bok. Det som på senare tid blivit allt mer uppenbart för mig är att denna bok till stor del handlar om emotionell intelligens (EQ), även om den aldrig marknadsförts på det sättet. Troligen beroende på att den skrevs innan Daniel Goleman gjorde begreppet EQ hett… En sammanfattning av seven habits låter sig inte enkelt göras. Och den gör sig bäst på engelska. På något sätt känns det mer exakt & äkta så.
Well, den exformativa engelska summeringen av ”De sju goda vanorna”:


”Between stimulis and response, man has the freedom to choose”
BE PROACTIVE
Self-awareness    response-ability    
Circle of Influence


a mental creation (the blueprint)       personal leadership
BEGIN WITH THE END IN MIND
a personal mission statement      use visualization and affirmation


Weekly ”Quadrant II - Not urgent and Important” organizing
PUT FIRST THINGS FIRST
STEWARDSHIP delegation


Win/Win is a belief in the Third alternative
THINK WIN/WIN
It´s not your way or my way; it´s a better way, a higher way


the highest form of listening - empathic listening
SEEK FIRST TO UNDERSTAND, 
THEN TO BE UNDERSTOOD
10 percent what we say, 30 percent our sounds, 
60 percent body language


Buddhism calls this "the middle way"
SYNERGIZE
realize that all people see the world, not as it is, but as they are


physical   spiritual   mental   social/emotional
SHARPEN THE SAW
Renewal empowers us to move on an upward spiral of growth and change

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trotsa vildmarken - våga vara operfekt!

Förändring - "Fyrarummaren"

Assertiv kommunikation