TRUST AGENTS av Brogan och Smith

Kontentan  #7/2012 heter "Trust agents - using the web to build influence, improve reputation and earn trust" av Chris Brogan och Julien Smith.

Exformativ summering:
Förtroendeskapare etablerar sig som icke-kommersiella marknadsaktörer. De verkar som digitala berättare och använder webben för att bli mer genuina och mänskliga i sina budskap. De har upptäckt att de digitala verktygen möjliggör en mer exklusiv och ärligare kommunikation, vilket genererar fler affärschanser för alla parter.

Förtroendeskaparen kan beskrivas m h a sex samverkande karaktäristika. De
  • utformar sin egen spelplan, bl a genom att inse att nätet är ett oändligt hav av löst länkade resurser. Våga trotsa det etablerade.
  • är en av oss, t ex genom att leverera känslor, skapa relationer och att vara mänsklig.
  • utnyttjar hävstångseffekten - de har förstått hur man utnyttjar nätet och de olika sociala forumens möjligheter att sprida idéer t ex via bloggar och rekommendationssidor.
  • blir spindeln i nätet, de är hjälpsamma och generösa samtidigt som de delar med sig av sina kunskaper och kontakter utan att tveka plus att de oftast levererar mer värde än förväntat utan att begära något i gengäld.
  • utvecklar sin människokännedom, genom att vara närvarande online och lyssna in sig på de olika kommunikationskulturer som finns - öppenheten och genomskinligheten.
  • skapar massverkan, genom att nyttja nätets enorma möjligheter att producera och distribuera sitt material fritt.
För mig så beskriver denna bok på ett ypperligt sätt den värld som vi delvis redan har hamnat i, men framförallt den värld som våra barn kommer att tycka är alldeles självklar. För många med mig så är ju hela internets framväxt något vi upplevt som vuxna, vilket gör att vi aldrig kommer att kunna ta till oss detta verktyg på ett fullt ut intuitivt sätt. Så för alla oss, denna bok ger en enkel översikt över vad som krävs för att bli framgångsrik via nätet - tack för det.

Förresten, köp boken via Kontentan, eller via Adlibris och Bokus.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering