Holone #1 och Hedin Exformation

Jag vill med detta inlägg belysa de kopplingar och paralleller som jag identifierat mellan artiklar i Holone #1 samt bloggen Hedin Exformation (denna blogg).

Först vill jag bara kommentera Holone´s mission: att göra modern hjärnforskning till livskonst. Det ligger väl i linje med mina exformativa ideal...

I Holone #1 kan man först läsa om "Flow"... Jag har ju i ett av min inlägg belyst boken Flow, ledarskap och arbetsglädje av Mihaly Csikszentmihalyi, samt även en specifik inramning som gör att jag själv uppnår ett tillstånd av Flow då och då. Andra artikeln handlar om att "Förvalta uppmärksamhetskapitalet" - baserad på termen Neuroleadership... ett begrepp jag ännu inte själv har belyst. Fast kopplingar till arbetsminnet har jag ju belyst, t ex den översvämmade hjärnan. En artikel handlar om att "Glädje är avgörande för tänket". Det får mig osökt att tänka på min EQ favorit Daniel Goleman och hans teorier kring "Primal Leadership". Att "Musik kickar igång dopaminet" är ju inte för mig någon nyhet - Exformation Magic7 music videos". Artikeln om "Google-effekten" påminner oss om att VI MINNS ALLT MINDRE. Det är ju kopplat till det kommande exformationssamhället, och de trender som bl a Magnus Lindqvist belyst. I artikeln "Kontemplativ neurovetenskap" tas begreppet Mindfulness upp (se mitt inlägg om Mindfulness) och de vinster som påvisats kring stress, kognition och smärta (läs även koppling till Mindfulness på jobbet).

"Google satsar på utveckling från insidan" har jag skrivit om i några olika inlägg, bl a i "Everyday compassion at Google" och i Google-koden. Att jag är intresserad av skillnaderna mellan hjärnhalvorna är ju ingen direkt nyhet - och parallellerna till termerna "management" och "leadership", t ex genom boken "Konceptsamhället" av Dan Pink, samt "The nature of leadership".

Att Holones "Livskonst" - de nio grundpåståenden som finns definerade (varför nio? Troligen medvetet för att det maximerar antalet komihågbara påstående utifrån konceptet magiska talet sju plus minus två), har kopplingar till NLP, ser jag inte som någonting märkvärdigt. NLP, precis som Holone (samt precis som Hedin Exformation), baserar ju sin kommunikation på kunskap om hjärnan.

Kopplingen mellan Holone och Gangnam style har jag inte helt klarlagt... men intuitivt så känner jag att kopplingen finns där:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

a Coaching Leadership style

Förändring - "Fyrarummaren"

Assertiv kommunikation