Neurologiska nivåer - heltäckande utvecklingsmodell

I fredags var jag på en träningsmorgon ledd av Lotta på Flowpartner i Lund. Temat var processen "Neurologiska nivåer" (se äldre inlägg för mer info om själva modellen). Vi lade tid på att reflektera kring vad modellen handlar om och vad det är som gör att den fungerar? Vi kom fram till att modellen ger ett stöd att strukturera och sortera ens tankar utifrån olika perspektiv - ett steg (perspektiv) i taget. Genom att bearbeta ett problem eller en utmaning utifrån olika perspektiv/nivåer kan du fylla på med egna resurser och få en djupare förståelse av dina egna mentala processer kopplade till området. Jag hävdade också att anledningen till att modellen fungerar är att den är heltäckande i betydelsen att den täcker alla dimensioner/nivåer/perspektiv som är möjliga för vår hjärna att hantera, dvs:
Högre syfte-Identitet-Värdering/övertygelse-Förmåga-Beteende-Miljö

När du jobbat igenom en frågeställning på alla dessa nivåer så har du gett dig själv en heltäckande insyn i hur du själv tänker kring ett område, samt gett dig access till alla de resurser du har i dig för att jobba vidare inom området. Du förstår hela sammanhanget och kan känna dig mer som en katedralbyggare istället för en stenläggare...

Efter att ha gjort en egen övning kopplat till modellen (som gick riktigt bra, tack Johan) fick vi också ta del av hur man kan använda denna modell när man jobbar med grupper på ett företag. Då är det viktigt att först klargöra att alla 6 nivåerna / stegen hänger ihop och därefter jobba igenom varje nivå för sig, t ex genom grupparbeten som redovisas och diskuteras osv... Lotta nämnde också vikten av att fokusera på My business (det jag själv kan påverka), i motsats till Other´s business (som andra påverkar) eller God´s business (som ingen av oss kan påverka) - inspirerat av Stephen Covey´s habit 1 "Be proactive" (läs mer om habit 1 här).

Lotta avslutade med att konstatera - om man kan spela 4 ackord på instrument, så kan man spela de flesta låtar, precis så är det med NLP - kan du grundantaganden/modellerna så kan du klara det mesta i livet...
Via YouTube - Awesome:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering