Magisk kortfattad historik av Bryson

Under sommaren läste jag boken "En kortfattad historik över nästan allting" skriven av Bill Bryson. Det är en riktigt bra bok, speciellt om man är intresserad av vetenskapshistoria. Bill blandar naturvetenskapliga fakta med fascinerande berättelser om personligheterna bakom de olika upptäckterna. Man kan inte värja sig...

Exempel på ämnen som tas upp är: Kosmos skapelse, solsystemet, jordens storlek, Einsteins universum, den mäktiga atomen, jorden rör sig, Bang! Elden under oss, In i troposfären, Livets uppkomst, den lilla världen, celler, Darwins insikt, isiga tider, den rastlösa apan, farväl...

Några klipp från boken:
Där börjar vårt universum. I ett enda förblindande slag antar singulariteten himmelska dimensioner, en rymd bortom skapelsen. Under den första livaktiga sekunden skapas tyngdkraften och andra krafter som styr fysiken. På mindre än en minut är universum 1,6 miljoner miljarder kilometer i diameter och växer snabbt. Det är fruktansvärt hett nu, 10 miljarder grader, tillräckligt för att sätta igång de kärnreaktioner som skapar de lättare grundämnena - framförallt väte och helium samt ett stänk litium. På tre minuter skapas 98 procent av all materia som finns och någonsin kommer att finnas. Vi har fått ett universum...

Kosmologerna har länge varit oense om huruvida skapelseögonblicket inträffade för tio miljarder år sedan eller för dubbelt så länge sedan... Det verkar som om man är på väg att enas om en siffra kring 13,7 miljarder år...

På ett skalenligt diagram över solsystemet, där jorden har ungefär samma diameter som en ärta, skulle Jupiter vara 300 meter bort och Pluto två och en halv kilometer (ungefär stor som en bakterie). Vår närmaste stjärna, Proxima Centauri, skulle befinna sig 16 000 kilometer bort.

I grova drag ser det ut så här: materiens grundläggande byggstenar är kvarkar; de hålls ihop av klisterpartiklar, kallade gluoner; kvarkar och gluoner bildar protoner och neutroner, stoffet i atomkärnan. Leptoner är ursprunget för elektroner och neutriner. Kvarkar och leptoner kallas tillsammans fermioner. Bosoner är partiklar som skapar och bär på krafter och består av fotoner och gluoner. Higgs boson kanske inte finns i verkligheten, den uppfanns som ett enkelt sätt att ge partiklarna massa.

De mest berömda hominidkvarlevorna i världen är dem efter en 3,18 miljoner år gammal australopithecin som 1974 hittades i Hadar i Etiopien av ett lag under ledning av Donald Johanson. Skelettet kallas formellt A.L.288-1 men blev mer känt som Lucy, efter Beatleslåten "Lucy in the sky with diamonds".

Men, innan vi går vidare kan det vara värt att nämna att alla dessa utvecklingssteg under fem miljoner år, från avlägsen förvirrad australopithecin till helt modern människa, skapade en varelse som fortfarande till 98,4 procent är genetiskt identisk med den moderna shimpansen.

När vi träffades, våren 2002, har en annan forskare från Oxford vid namn Bryan Sykes just skrivit en populärvetenskaplig bok med titeln Evas sju döttrar. Med hjälp av studier av mitondrie-DNA hävdar han att han kan spåra nästan alla levande européer tillbaka till en urpopulation  på bara sju kvinnor - "Evas döttrar" i boktiteln - som levde för mellan 10 000 och 45 000 år sedan, under den period som kallas paleolitisk.

Köp boken på Bokus eller Adlibris.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trotsa vildmarken - våga vara operfekt!

Förändring - "Fyrarummaren"

Assertiv kommunikation