Exformera mera


Jag såg på Vetenskapens värld igår på svt play. De nämnde att hjärnan måste använda sig av "kontext" för att tolka världen - t ex bearbetas våra synintryck av hjärnan och jämförs med relevanta minnen vi lagrat (se intressant bild från programmet här till höger - ser du att de två fyrkanterna har samma färg?).
Det programmet egentligen sade var att informationen i sig är ganska "dum", det krävs en kontext för att hjärnan ska kunna göra något vettigt av informationen. M a o, det är inte informationen som är det intressanta i vår perception, det är exformationen (dvs vår hjärnas tolkning av informationen utifrån de erfarenheter och minnesbilder hjärnan sen tidigare lagrat). Hjärnan vill alltid skapa mening - den tolkar intuitivt en kontext av allt den upplever.

Jag kom på ett slagkraftigt påstående häromdagen:
Sluta håll informationsmöte,
börja ha exformationsmöte!

Ett exformationsmöte är ett möte där den som vill förmedla något har:
  • tänkt igenom vilken respons man vill ha ut av deltagarna på mötet, istället för att fokusera så mycket på vad du själv vill ha sagt
  • noggrannt valt ut vem som är inbjudna samt var man träffas, istället för att alltid kalla alla till alla möte och till samma informationsmötesrum
  • förberett vilken information som är absolut nödvändig att förmedla, istället för att förbereda oändliga mängder powerpoints/excels...
  • klarlagt vilken kunskapsnivå alla åhörare har avseende ämnet som ska behandlas, istället för att förutsetta att alla kan ungefär det du själv kunde nyss
  • skaffat sig beredskap för att olika personer har olika erfarenheter om ämnet som alla är lika relevanta, istället för att förbereda argument kring att dina synpnkter och dina erfarenheter är de mest rätta
  • funderat ut vad som behöver kommuniceras för att skapa önskat känslotillstånd hos åhörarna, istället för att fokusera på vad du själv vill ha sagt
  • plockat bort de delar av kommunikationsmaterialet som inte adderar något innehållsmässigt- eller känslomässigt mervärde, istället för att köra en standardpresentation utan nån som helst reflektion
Exformera mera!


Från bloggen Livskrafter hittade jag följande intressanta tankar om att exformera:
En annan anledning till att jag ofta promenerar och vistas i naturen är att jag exformerar. Motsatsen till informerar. Vi utsätt ju idag för galet mycket information via alla massmediala intryck, avtryck och påtryck som ständigt är en följeslagare i vardagen. Vi proppar hjärnan full av önskad och oönskad information som tar oss rätt långt ifrån oss själva om vi inte sorterar och exformerar emellanåt. Alltså tömmer skallen helt enkelt. Exformerar du emellanåt?

MacMann Bergs hemsida hittade jag följande om att exformera vid processledning:
Ett systemiskt orienterat initiativ vet att information inte blir information förrän den ger mening. Därför pratar vi om exformation och information. Ledningen exformerar. Ingen har blivit informerad. Att skapa samsyn och gemensam förståelse för innehållet i en ny strategi innebär att facilitera processer där samtliga inkluderade har möjlighet att skapa mening för att till slut landa i att känna sig informerad.

Dagens juridik hittar jag en artikel om "Hur man undviker överbelastning":
Arbetet med att exformera är tidskrävande. Uppgiften är därtill riskfylld. Ouppmärksamhet i kombination med för nitisk gallring kan medföra att relevant material sorteras bort. Ett passivt förhållningssätt kan å andra sidan leda till informationsöverflöd och att det blir svårare att fokusera på grundläggande verksamhetsfrågor, då irritation, splittrad uppmärksamhet och känslan av otillräcklighet tilltar.
Genomtänkt exformationsarbete förutsätter också långsiktig planering. En ”kan vara bra att ha” attityd till inflödet bör undvikas. En bättre strategi är att etablera informationskanaler som kan aktiveras då behov uppkommer, det som inte behövs i närtid skall alls inte belasta verksamheten.

Förresten, när du känner att du vill ha fullt fokus på din exformationsprocess är det ofta läge att fundera på vilken inomhusfontän som passar dig bäst!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Förändring - "Fyrarummaren"

IT outsourcing som ett äktenskap

12 livsregler - en summering