Coachingens 11 kärnkompetenser enligt ICF

Denna veckan har jag haft förmånen att gå de första fem dagarna på Polhage och Lundbergs utbildning i Diplomerad Coach enligt ICF. En härligt magisk livsbejakande kurs med öppna och närvarande kursdeltagare samt utmanande och skickliga kursledare. Tack för det.

Jag tänkte jag skulle göra en egen kort summerande reflektion av "coachingens 11 kärnkompetenser" enligt ICF - dessutom har jag bifogat klickbara länkar nedan till äldre blogginlägg som har relevans till ämnet:

Förtroende och närhet
bygger på ömsesidig tillit, respekt och en frihet att uttrycka sig. 
Som coach förväntas du vara öppen och närvarande, samt äkta, personlig och tydlig.

Etik och professionalism
Bygger på sunt förnuft. Viktigt med sekretess och personlig integritet. 
En professionell ICF-coach förbinder sig att tillämpa ICF:s kärnkompetenser.

Coachöverenskommelsen
Skriv den. Klargör sekretess, tidsramar, förväntningar på öppenhet, respekt och ömsesidigt ansvarstagande.

Coachingnärvaro
handlar om att vara mindful i nuet, genom att ha stort fokus på det som uttrycks. Agera nyfiket, lugnt, avspänt, följsamt, värderingsfritt utan egen agenda - använd alla dina sinnen.

Aktivt lyssnande
bygger på att lyssna icke-dömande, genom att utnyttja "stora öron", hjärta och mage -samt lyssna efter specifika ord, känslor, tonläge…. våga avvakta.

Effektfulla frågor
handlar om att ge klienten tillfälle att tänka efter och komma vidare själv, genom att ställa frågor som är öppna, korta, enkla, samt utmanande och framåtskridande...
Om allt vore möjligt, vad skulle…
Vad drömmer du om?

Direkt kommunikation
skapar medvetenhet utan att värdera (kan liknas vid en spegel). Du "speglar" ordval, uttryck, återkommande ämnen, betoningar, tempo, kroppsspråk och lyfter fram språkmönster, beteenden och motsägelser. Låt klienten själv sammanfatta med jämna mellanrum!
Vad är det viktigaste du har sagt hittills?

Skapa medvetenhet
om att coaching handlar om att skapa förändring, genom en medvetenhet om sin personlighet, eget ansvar, förhållningssätt, resurser, kroppsspråk, språkbruk, drömmar, begränsningar, relationer - kort sagt: om livets mysterium.

Planera och sätta mål
Klargör klientens "drömmål" (det långsiktiga slutmålet), samt delmål för varje samtal. Hjälp klienten att reflektera kring målet och dess syfte - ibland ändras målet längs med vägen.
Du sa att du ville xx, men nu hör jag att du pratar mest om yy - vad är det egentligen du längtar efter?
Vad vill du få ut av vårt samtal idag?

Utforma handling
skapa tillfällen för kontinuerligt lärande och vidta åtgärder som mest effektivt leder till överenskomna resultat. Klientens agenda styr - ta många små myrsteg framåt.
Klargör:
1) vad gör du nu?
2) när gör du det?
3) hur berättar du för mig att du gjort det? (kvitto)

Framsteg och ansvar
tydliggör det som gått framåt - lys på det positiva som fungerar och klargör ansvaret för nästa steg. Syfte att stärka klientens självtillit.
Vad har tagit dig så här långt?

Vill man, så kan man titta på ett YouTube klipp som avslutning…

Kommentarer

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering