Klart! av David Stiernholm

I Kontentan #15/2012 summeras boken "Klart" Bli superstrukturerad på 31 dagar" skriven av David Stiernholm. 

David Stiernholm är struktör. Han hjälper människor och företag att skapa bättre ordning och struktur och därmed att bli effektivare med konkreta verktyg och metoder som du direkt kan använda på jobbet och hemma. 
Hans motto är: Allt kan göras enklare!

Här kommer min exformativa summering av hans 31-dagars träningsprogram: 
 1. Boka in 31 halvtimmar i din kalender
 2. Samla ihop alla dina att-göra noteringar 
 3. Lägg in noteringarna i ett verktyg
 4. Buffertdag - jobba ikapp
 5. Kategorisera dina att-göra noteringar efter sammanhang
 6. Skapa en översikt över dina ansvarsområde
 7. Leta reda på dina surdegar - sätt igång med ett första steg
 8. Skaffa dig en överblick avseende var du lagrar dina dokument
 9. Buffertdag - jobba ikapp
 10. Bli mer proaktiv - planera in tid för översiktlig genomgång
 11. Tydliggör dina mål
 12. Sortera bort arbetsuppgifter som inte för dig närmre dina mål
 13. Gör en checklista med prioritetsregler för "lika viktiga" uppgifter
 14. Reducera antalet möten i din kalender
 15. Ta en fika och reflektera över dina framsteg hittills
 16. Hitta tre sätt som ökar din koncentration utifrån din arbetsmiljö
 17. Boka upp ostörd tid i din kalender
 18. Effektivisera dina befintliga möten
 19. Hantera nedprioriterade projekt
 20. Klargör exakt tidpunkt för när dina att-göra saker måste vara klara
 21. Planera in återkommande aktiviteter i ditt verktyg
 22. Hitta och sätt upp ett citat eller visdomsord som stöttar dig
 23. Gör en checklista för någon av dina återkommande arbetsuppgifter
 24. Hitta en plats för dina checklistor där de är enkla att komma åt
 25. Skapa en morgonrutin som ger dig en bra start på dagen
 26. Gör ett FAQ dokument som stöd till dina arbetskollegor
 27. Skapa en rutin för hur mötesanteckningar ska hamna på att-göra listan
 28. Identifiera hur du ska dokumentera att-göra saker som dyker upp utanför arbetsplatsen
 29. Skapa en plats för dina "bästa texter och formuleringar"
 30. Skapa ett system för att stuva undan dokument
 31. Skriv ner och gläd dig åt de förbättringar du uppnått
Ett handfast program - bara att köra så det ryker. Tur att jag redan jobbar helt och hållet enligt ovan, eller kanske inte...

Förresten, hittade följande YouTube klipp, "Struktörens bästa strukturtips till företagande föräldrar":

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

a Coaching Leadership style

Feedback-trappan

Assertiv kommunikation