Den gyllene regeln 2.0

Den gyllene regeln är en etisk princip som finns inom den flesta religioner (ovan serie från explosm.net). Enligt NE:
"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem" (Matteusevangeliet 7:12)
Men, tiden har sprungit förbi denna princip. Många menar att den gyllene regeln är i behov av en uppdatering. Jag skrev själv i Februari 2010 ett förslag på uppdatering. I senaste numret av Modern Psykologi, på sidan 83, finns det en artikel som utifrån modern inlärningspsykologi och metakommunikation försöker sig på en variant av uppdatering:
"Bemöt människor som de vill bli bemötta". 
Skillnaden kan tyckas banal men den är i själva verket fundamental. I Kontentan #192 "Genom sig själv känner man inte andra" beskrivs essensen till varför den gyllene regeln behöver uppdateras:
"Du måste sluta utgå från att du vet vad andra menar. Var och en har sin egen sanning. Var och en är den främsta experten på sig själv, på sina känslor och på sina reaktioner inför omvärlden".

Den gyllene regeln är inte fel. Men, den bygger på en verklighetsuppfattning att man kan utgå från att andra har samma värderingar och prioriteringar som man själv har. I en allt mer global och individualistisk värld stämmer inte detta. Det man vill att andra ska göra mot en själv kan bli fruktansvärt fel om man gör mot andra.

Hur ska man göra då?
Intressera dig för att förstå vad dina medmänniskor har för behov. Utgå inte från att de är som du. Tvärtom, utgå från att de inte är som du ;-)
Bemöt dem som de vill bli bemötta och var tydlig med hur du själv vill bli bemött.

Christer Olsson, författaren och föreläsaren, aktuell med boken "Vart är du på väg och vill du dit" har ett snarlikt sätt att beskriva detta på. Han berättar att han ibland ser skyltar på olika arbetsplatser, typiskt i kök/fikarum, som säger:
"Lämna det efter dig som du själv vill ha det när du kommer."
Han menar att det givetvis istället borde stå:
"Lämna det efter dig som andra vill ha det när de kommer"
Det är att visa respekt för dina medmänniskor!

Om du inte ännu har lyssnat på hans föreläsningar  -gör det! Tills vidare får du ett smakprov nedan, Christer Olsson direkt från YouTube:


köp boken på bokus eller adlibris

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trotsa vildmarken - våga vara operfekt!

Förändring - "Fyrarummaren"

Assertiv kommunikation