De senaste 11 000 åren

Visst är ämnet Historia från och till ganska intressant. Denna bild (Pappornas historia) beskriver "människans släktträd" utifrån hur våra anfäder har rört sig ut i hela världen från sitt ursprung i Afrika. DNA från Y-kromosomerna visar hur vandringarna har gått.Karin Bojs och Peter Sjölund har i boken ”Svenskarna och deras fäder” beskrivit vår resa ”de senaste 11 000 åren” utifrån följande steg:Pappornas historia
Människan uppstod i Afrika. Därifrån har våra anfäder rört sig över hela världen. DNA från Y-kromosomer visar hur vandringarna har gått, ända fram till nuvarande Sverige.

De första jägarna
För 11 700 år sedan tog den senaste istiden definitivt slut. Istäcket krympte snabbt och människor vandrade in.

Bönderna kommer
De första bönderna anlände för 6 000 år sedan. Efter bara några generationer hade jordbruket spridits ända upp till norra Mälardalen och Bergslagen.

Herdarna från stäppen
Män från herdekulturen yamna utgick från Östeuropas stäpper. De förde med sig indoeuropeiskt språk, ylletyg och metallurgi (4 800 år sedan).

Män med brons tar över
De manslinjer som kom in under bronsåldern dominerar helt i Sverige idag. "Rutgers", "Ragnars" och "Ivars" söner (3 500 år sedan).

Järn ger makt och samer blir samer
De manslinjer som dominerar bland dagens samer kom både österifrån och söderifrån under några århundraden på järnåldern (1 700 år sedan).

Viking-DNA i väst och öst
Skandinaviska viking-DNA finns fortfarande kvar hos ättlingar på de brittiska öarna och längs floderna i Ryssland.

Ny gud, nytt rike
Kristendomen fick först sitt fäste i södra och västra delarna av nuvarande Sverige. I en långdragen process utvecklades sedan ett enat, kristet rike.

Skogsfinnar och Valloner
När Gustav Vasa med ättlingar styrde Sverige kom människor flyttande från olika håll. Vallonerna har fått mest uppmärksamhet, men skogsfinnarna var många fler.

Sverige blir som störst
Efter freden i Roskilde (1658) var Sverige som allra störst. Då kom folk hit från nuvarande Skottland, Holland, England, Finland, Baltikum…

1700- och 1800-tal
Företagare uppmuntrade invandring av arbetskraft, bl a från Tyskland. Kyrkans makt försvagades och judar tilläts invandra. Stora grupper emigrerade till Amerika.

Den nya tidens folkvandringar

Sverige var länge främst ett utvandrarland, men har det senaste halvseklet blivit ett invandrarland. Finland, Irak, forna Jugoslavien, Syrien, Polen och Iran är länder som många kommer ifrån.

Provläs delar av boken ”Svenskarna och deras fäder”, första kapitlet här.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering