Exformationssamhälle

Vi lever just nu i ett informationssamhälle - ett samhälle präglat av snabb IT-utveckling och tillgång till en enorm mängd information, t ex via internet. Vi är mitt upp i ett paradigmskifte i bemärkelsen att vi har tillgång till kunskap och information på ett helt annat sätt än tidigare.

Men, det som håller på att hända är att informationssamhället, tack vare bredbandskommunikation, smart phones (som iPhone) samt sociala medier/applikationer, är på väg in i en mer exformativ fas, som jag snarare skulle vilja kalla exformationssamhälle. Nedan bild visar ett urval av alla de applikationer som idag finns och som kopplas till begreppet sociala medier eller Web 2.0 (se hela OH-serien via slideShare).Det alla dessa applikationer gör är att samla enorma mängder information för att därefter sålla bort stora delar av all denna information för att endast dela med sig av information som just du är intresserad av. Ett bra exempel på detta är ju Google search, vars uppgift är att utifrån ditt sökbegrepp vaska fram förslag på information som motsvarar det du letar efter. Detta innebär att sökmotorn "leter igenom" hela internet för att sålla bort allt som du inte vill ha och bara behålla det som verkar relevant för dig, dvs information med hög upplevd exformation. Det samma gäller Facebook - en social community där det idag finns ca 250 miljoner användare. Syftet med denna applikation är att du ska kunna bevara och vidareutveckla relationer med ett litet urval av alla dessa användare, dvs Facebook samlar in och därefter "sållar bort" enorma mängder information för att bara bevara kommunikation som du själv vill ha tillgång till. Vi kan fortsätta med applikationer som YouTube, twitter, LinkedIn, flickr, Tripit, bloglovin - gemensam nämnare är att de samlar in enorma mängder information där sen du själv väljer hur du interagerar samt genom val av applikation också vilken typ av kommunikationsmedia du vill nätverka kring (text via microblogg/blogg, foto, video, musik, oh-presentationer ...).

Enligt mig så är paradigmskiftet genomfört (alternativt "informationssamhället moget") när vi fullt ut har nått ett exformationssamhälle där varje individ i varje givet ögonblick på ett enkelt sätt har tillgång till den mängd information han/hon vill ha tillgång till, via de kommunikationskanaler som han/hon har valt att kommunicera genom ... tidpunkten att nå dit känns inte alls lika avlägsen idag som den kändes för 3-4 år sedan ...

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering