Kommunicera via mail


Jag gillar verkligen ordet exformation. Jag gillar att detta ord kan bidra till att förklara varför vi ofta missförstår varandra när vi kommunicerar t ex via mail.
Betrakta bilden ovan (som lånats från bloggen it´s in my head) - en person (kvinna) vill förmedla något via mail till en annan person (man).
När hon bestämmer sig för att skicka iväg ett mail så är hon i ett visst sinnestillstånd, hon vill förmedla någonting, hon funderar mer eller mindre på vilka ord hon väljer, hon tvingas sålla bort ganska mycket information - kvar blir ett fåtal bokstäver/ord som bildar någon form av mening. Dessa ord är själva informationen som kommuniceras till mottagaren via mailet.
Mottagaren associerar friskt utifrån sina erfarenheter när han läser mailet, han läser mer eller mindre slarvigt, han försöker förstå vad avsändaren vill, han försätter sig slutligen i ett visst sinnestillstånd.
Hur stor är sannolikheten att det som avsändaren hade i sitt huvud via några få bokstäver / ord har förflyttats till mottagarens huvud? Detta är bara möjligt om avsändaren och mottagaren delar ett gemensamt sammanhang.
Exformation, dvs bortgallring av information, är absolut nödvändig vid all kommunikation eftersom du aldrig kan kommunicera dina tankar och känslor utan att sammanfatta det i ett fåtal ord. På samma sätt är det alldeles självklart att all information tolkas och värderas av mottagaren utifrån den personens erfarenheter och värderingar - inte konstigt att det är svårt med kommunikation.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering